Otec a matka, muž a žena. Může zmatení pojmů poškodit psychiku dítěte?

Ve veřejné debatě zaznívá, že pohlaví a kategorie „otec a matka“ by se už neměly posuzovat na základě biologických kritérií, ale podle toho, kým se dotyčný člověk cítí být. Může to vést k postupné proměně pohledu na rodinu. Někteří psychologové, včetně českých, ale zároveň upozorňují na to, že společnost touto proměnou vstupuje na velmi tenký led. V rozhovoru pro INFO.CZ o tom mluví Hana Konečná ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Nové kolo debat před časem rozpoutal případ z Velké Británie, která v Evropě patří mezi země s liberálnějšími zákony v těchto oblastech. Žena (z biologického hlediska) se nechala úředně uznat mužem dnes známým jako Freddy McConnel s tím, že podstoupí hormonální terapii a následně i celou přeměnu v muže. Proces ale v určitý okamžik přerušila (přerušil), nechala se na klinice uměle oplodnit spermiemi anonymního dárce a porodila syna.

Kdo je tedy matkou? Muž? Úřady zapsaly do rodného listu dítěte ženu. I ve Velké Británii je totiž osoba, která dítě porodí, před zákonem stále matkou. Freddy McConnel, novinář na volné noze pracují pro The Guardian, se proti takovému rozhodnutí odvolal. Chtěl být zapsán buď jako „otec YY“ nebo prostě jako „rodič“. A to proto, že se cítí být mužem, přičemž změnu své identity už má úředně potvrzenou. A nemůže prý tedy být svému dítěti matkou. Soud uznal, že se jedná o velmi citlivou otázku, která zasahuje do osobnostních práv stěžovatele, ale uvedl, že současné zákony „porod otce“ neumožňují. Mateřství je podle něj britskými zákony jasně definováno a ten, kdo porodil, je matkou, nehledě na to, zda se cítí být mužem a zda je tak úředně uznán.

Příběh ale nejspíš není u konce a jistě budou následovat podobné žádosti, které budou soudy řešit. Snahu McConnela o změnu legislativy podpořila britská LGBT komunita a řada dalších sympatizantů. Podle nich je současná legislativa „zkostnatělá“ a vůbec nereaguje na vývoj. A není prý možné donekonečna lpět na hodnotách, které už jsou dle kritiků dávno překonané a neodpovídají dnešním možnostem založení rodiny a rodičovství.

Potřebujeme změnu zákonů?

V podobném duchu se v polovině letošního září vyjádřil i právník britské organizace The AIRE Centre, zabývající se ochranou práv jednotlivce. V závěru svého příspěvku pro server BioNews napsal: „Je načase, aby to legislativa zohlednila a začala pracovat s kategoriemi dárců gamet, gestačních rodičů a zákonných rodičů, aniž by na ně odkazovala v nevyhnutelně genderovaném jazyce ‚otců' a ‚matek'. Takto může být dětem umožněno porozumět jejich osobní minulosti, může být chráněna důstojnost a samostatnost dotčených osob a přinejmenším může být ze sporů odstraněn vliv jazyka.“

Přijměte více uprchlíků, žádá vládu německá levice

sinfin.digital