Policie účelově manipulovala s informacemi, lidé mě mohli mít za zločince, říká osvobozený muslim Sáňka

HalfPageAd-1

Jan Hrbáček

11. 05. 2018 • 21:33

Pražský městský soud zamítl odvolání státní zástupkyně v případu vydání knihy o islámu. Kauza se týká díla Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept Boha. Místopředseda Ústředí muslimských obcí Vladimír Sáňka byl obviněn ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Toho se podle policie dopustil tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. Teď je díky verdiktu definitivně zproštěn obžaloby. „Neustále spolupracujeme s českými orgány, přesto o nás policie tvrdila, že jsme uzavření, nekomunikujeme a jsme radikálně fundamentalističtí,“ říká Vladimír Sáňka v rozhovoru pro INFO.CZ.

Mobile-rectangle-3

Skončil dlouhý proces. Jak se vám žilo s nálepkou islámského extremisty?

Pro mě je to veliká úleva. Že po čtyřech letech, kdy jsem byl neustále předvoláván, vyslýchán a probíhala různá soudní řízení, celkem jich bylo asi deset, tak to snad dnešním (pátek 11. 5. – pozn. redakce) soudem skončilo. V mém bezprostředním okolí, které mě dobře zná, jsem cítil podporu, ale velké množství lidí, se kterými jsem se delší dobu neviděl nebo kteří mě dobře neznají, o mně mohlo logicky začít uvažovat jako o zločinci a nebezpečném extremistovi. Ředitel jedné pražské školy mi kvůli tomuto procesu například vypověděl smlouvu o pronájmu učebny, kde jsme vyučovali jazyky.A tak dále.

Budete žádat odškodnění, i například za nemajetkovou újmu? 

Ještě uvidím. Poradím se s advokátem a podle toho se rozhodnu.

Když se vrátíme na začátek, byla podle vás ta obří razie v islámských modlitebnách se samopaly v rukou opodstatněná? Pokud vezmeme v potaz, že se našel v modlitebně pouze jeden výtisk knihy Základy Tauhídu...

Samozřejmě, že nebyla. Tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v té době pracoval s nesprávnými předpoklady. ÚOOZ argumentoval tím, že musel neodkladně zasáhnout proti vydání rasistické, antisemitské a xenofobní knihy, šířící nenávist vůči tzv. méněcenným rasám. Tato slova policie v té době šířila ve všech médiích, protože novináři se samozřejmě ptali, co bylo důvodem takové ozbrojené monstrakce v modlitebnách v době sváteční bohoslužby, kdy modlitebny byly samozřejmě plné věřících. Asi dva týdny po razii řekl tehdejší ministra vnitra Milan Chovanec, že zásahy byly v pořádku, protože se chystala masová distribuce této „rasistické knihy“. To řekl doslova. Přitom tehdy už policie věděla – a doufám, že ho informovala – že v modlitebnách se žádné výtisky nenašly, kromě jednoho jediného. U mě doma pak žádný výtisk.

Zátah na knihu

Detektivové ÚOOZ vtrhli se samopaly do objektů Ústředí muslimských obcí, Muslimské obce Praha a Islámské nadace nedaleko Václavského náměstí a na Černém Mostě v roce 2014. Razie se odehrála při páteční modlitbě, která má pro muslimy velký význam. Detektivové v modlitebnách zabavili pouhý jeden výtisk knihy kontroverzního autora Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept Boha. Zátah proběhl i přesto, že kniha není v žádné z evropských zemí zakázána. V Evropě je v prodeji v mnoha jazykových mutacích. Na razii si stěžovala řada účastníků modlitby včetně zahraničních diplomatů.

Vy sám jste knihu ale přeci nevydával...

Já jsem v podstatě zodpovídal za administrativu muslimské organizace a měl jsem na starosti mimo jiné vydávání knih. Ale o jejich vydávání rozhodovala celá správní rada. Já jsem logisticky zajišťoval, aby byla dokončená obálka, korektury, kniha šla do tisku, ale fyzicky jsem tyto věci nedělal. Publikace jsem nevybíral, ani nepřekládal. Přesto byla u mě provedena domovní prohlídka s odůvodněním, že ji distribuuji z místa svého bydliště. Což byl naprostý výmysl a nebyl pro to žádný důkaz.

S nápadem na vydání knihy tedy přišel někdo jiný?

Ano. Navrhla ji k překladu jiná osoba, našel se překladatel, anglikanista, který ji přeložil z angličtiny do češtiny. Potom už se dělaly odborné a jazykové korektury. Ani na těch jsem se nepodílel. To říkám při plném vědomí a v přesvědčení o tom, že vydání knihy Základy tauhídu není v rozporu s naším právním řádem, což ostatně opakovaně konstatoval i soud. 

Kolik bylo tedy při té razii zabaveno knih, vyjma té jedné v modlitebně?

Všechny knihy byly zabalené v jednom skladu. Odtamtud policie odvezla asi tisíc šest set výtisků.

Jakým způsobem měla být kniha distribuována? Měla jít do prodeje, nebo by jejím prostřednictvím byli oslovováni možní budoucí konvertité?

Kniha byla distribuována prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas, kterému byla nabídnuta, a objevila se pak v jeho nabídce. Nicméně za dva roky jí bylo prodáno 112 kusů. V souvislosti s tak nízkým počtem prodaných knih působí úsměvně tvrzení policie v trestním spise, že prodejem knihy jsem získával finanční prostředky pro podporu tohoto hnutí, aniž by konkrétně upřesnila, jakého. Peníze za prodané výtisky přitom Kosmas posílal na účet Ústředí, kde zůstaly ležet a hlavně jich bylo mnohonásobně méně, než kolik stál překlad a tisk.

Nízký prodej je logický a je dán tím, že ta kniha zajímá velice úzký okruh lidí. Jde o teologický výklad islámského konceptu Boha. Pořídili si ji někteří čeští muslimové, které to zajímalo, a nejspíš někdo z odborné religionistické veřejnosti. I někteří přizvaní znalci se vyslovili tak, že nemuslim takovou knihu nejspíš znuděně odloží. Z rozboru jiného znalce pak vyplynulo, že kniha je v naprostém rozporu, a to jak obsahovém, tak formálním, s běžnou současnou radikální náboženskou produkcí.

To znamená, že modus operandi policie a státního zastupitelství, že kniha mohla sloužit jako manuál k podpoře extrémního muslimského vyznání získávání nových příznivců, razantně pokulhává?

Ano. To se objevilo ve znaleckých posudcích. Že tato forma teologického pojednání v žádném případě nové příznivce islámu nezíská. Ona rozebírá, jak máme chápat Boha a čemu se vyhnout při jeho uctívání – tedy především různým pověrám.

Podle islámu je monoteismus čistý a žádná jiná božstva nejsou. Uctívání zasluhuje pouze ten jediný Bůh, který je stvořitelem vesmíru. O tom je ta kniha. Řada přizvaných znalců o knize říká, že nepřesahuje rámec standardní náboženské polemiky a podobné texty bychom našli i v produkci jiných náboženství.

Předpokládám, že jste ji určitě četl. Opravdu můžete vyloučit, že by obsahovala nějaký rasistický antisemitský podtext?

V žádném případě neobsahuje. Naopak. Islám je v naprostém protikladu k rasismu. V této knize konkrétně se objevuje kritika přístupů některých náboženství, která naopak rozdělují lidi do kast nebo se povyšují nad jiné národy a podobně. To je tam explicitně vyjádřeno, že takovýto přístup není možný. Co se týče antisemitismu, v knize je citován verš z Koránu, kde se říká, že sám Bůh upřednostnil Izraelity nad ostatní skupiny a prokázal jim milost.Verš je doprovázený slovy Bilala Philipse, že kmeny Izraelitů byly obdařeny proti zbytku lidstva lepším duchovním vedením. Já trvám na tom, že islám nemůžeme označit za antisemitský, právě naopak. Celá plejáda proroků z Izraelských kmenů je i našimi proroky, které musíme uznávat a respektovat. Islám navazuje na předchozí poselství, která jsou nazývána judaismem a křesťanstvím, a završuje je.

Zásah policie vůči vám byl o to víc překvapivý, protože vy jste znám spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Díky vaší pomoci byli i osvobozeni tři čeští novináři v Iráku, za což máte poděkování ministerstva zahraničí. Našel jste při zkoumání vašeho případu, proč jste se stal cílem policie zrovna vy?

Co stojí ve spisu?

„Muslimská komunita je velmi specifická a uzavřená skupina osob, i když by šlo o umírněné muslimy, natož když jde o muslimy radikálně fundamentalistické; mezi členy takovéto komunity nemá policejní orgán prakticky žádnou možnost osobně proniknout, její členové jsou enormně soudržní, „jiný svět“ mezi sebe nevpustí a s policejními orgány nespolupracují.“ Sáňka to rozporuje: „Tato tvrzení jsou vymyšlená, účelová a jsou v rozporu s poznatky tajných služeb, českých islamologů, orientalistů a sociologů. Ve veřejně přístupných zprávách a publikacích potvrzují například velmi jednoduché poznatky, že muslimská komunita v ČR není problematická, je dobře integrovaná a také například to, že v žádném případě není soudržná. Dále lze říct, že muslimská komunita v ČR spolupracuje nejen s policejními orgány, ale i s tajnou službou, s dalšími státními orgány a organizacemi, s neziskovými organizacemi a se zástupci jiných náboženství.“

To by z mé strany byla jen spekulace. To ví oni, proč tak postupovali. Já na toto téma řeknu, že kdykoliv bylo vedení muslimských organizací kontaktováno se žádostí o pomoc ze strany policie, BIS, státních orgánů, vždy spolupracovalo. Přesto je ve spise uvedeno (viz infobox vpravo), že jsme uzavření, nekomunikujeme, jsme radikálně fundamentalističtí. Tedy výrazy, které jsou v naprostém rozporu s tím, jak islamologové, sociologové a v podstatě i politici, nahlížejí na muslimskou komunitu v České republice. Policie z mého pohledu velice účelově formulovala informace obsažené v trestním spisu. Použila je pro žádosti o odposlechy a domovní prohlídky.

Vy jste znám tím, že se snažíte o sbližování křesťanů, muslimů. Jste v kontaktu s vysokými představiteli katolické církve. Bavili jste se o vašem problému s kolegy? Co na to říkali?

Samozřejmě, že jsme se o tom bavili. Zesnulý kardinál Miloslav Vlk mně například veřejně podpořil slovy, že kniha neobsahuje nic závadného. I jiní. Jedna vysoká představitelka Federace židovských obcí mě podpořila dopisem, který je založen i v trestním spisu. Nerozuměli tomu, co se stalo, protože mě dvacet let znají, že vítám mezináboženská setkávání, na kterých si sdělujeme názory na různé věci naprosto korektním způsobem, i když víme, že se v teologických otázkách musíme lišit. Na druhou stranu toho máme mnohem víc společného, vzájemně se obohacujeme a snažíme se něco z toho všeho předat i naší většinově ateistické společnosti.

Naše společnost je proti islámu poněkud radikálněji zaměřená. Neobáváte se toho, že se tu může přihodit něco podobného jako ve Francii, v Belgii, že by se i tady určité skupiny mohly radikalizovat? I z české muslimské obce zaznívají názory o aplikaci šaríi – systému náboženských pravidel...

Víte, česká muslimská komunita je dost specifická a v mnoha ohledech se odlišuje od komunit v západní Evropě – tím, že je poměrně malá, a z podstatné části ji tvoří zdejší vysokoškoláci, lékaři, specialisté v IT, technici, podnikatelé, a podobně.

Nepozorujeme tu nebezpečné tendence a sami zdejší muslimové by se tomu postavili. Už jsme zmiňovali otevřenou spolupráci s českými orgány. Nechci to nějak bagatelizovat, nebezpečná může být i malá skupina, jako v Belgii. Ale u nás o něčem podobném nemáme signály. Máme zájem na pokojném soužití s ostatními občany ČR a jsme s nimi na jedné lodi.

Dobře, ale problémy jsou kousek za hranicemi. Lhaní o věku, identitě, prohřešcích, jichž se dopouštějí migranti. V Německu prosakují informace o téměř tisícovce „spících“ radikálů...

Informace o radikálech jsou závažné. Je potřeba, aby se na ně tajné služby zaměřily. My to chápeme, že nás budou v České republice kontrolovat a sledovat. Ale nějakým zákonným a civilizovaným způsobem.

Já se ještě vrátím k šaríe. Mnoho islámských termínů, jako džihád a šaría je u nás démonizováno. Je potřeba si uvědomit, že šaría nejsou jen tresty, a že ve své úplnosti není praktikována v žádné zemi na světě. Šaría je souborem pravidel, zásad, nařízení, kterými by se měl muslim řídit, nebo společnost většinově muslimská, která by si přála zavedení této legislativy. Jestli já se vyhýbám a alkoholu, drogám, vepřovému masu, snažím se včas pomodlit, držet půst, respektovat své rodiče, manželku, sousedy, chovat se slušně, pomáhat potřebným, to je také šaría. U nás je často prezentován jen úzký výsek bez znalostí věci. Jde i o vztah k Bohu, o práva a povinnosti lidí, o jejich vyváženost a správné dodržování, přičemž podle islámu můžeme praktikovat jen to, co je v souladu s českou legislativou.

SDÍLET

Billboard-bottom-1