Poslanci opět tepali Českou televizi. Co řekli Okamura, Klaus, Rozner, Valenta nebo Juříček?

Info.cz

24. 10. 2019 • 17:10

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odpoledne schválila Výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017. Tak jako minulý týden i dnes v rozpravě vystupovali hlavně kritici veřejnoprávní televize, většinou z řad SPD a KSČM. Nit suchou na ČT ale nenechal také Václav Klaus ml. (Trikolóra) nebo Pavel Juříček (hnutí ANO). Ten si dokonce dokonce nechal zpracovat svůj vlastní „audit“ hospodaření ČT, který ovšem nechce skoro nikomu ukázat. Co také zaznělo ve sněmovně? Vybíráme osm nejzajímavějších výroků.

Jaroslav Foldyna (ČSSD)

Pro mě je zpráva o hospodaření dosti problematická a pochybnosti, které tady otevřel kolega Juříček svými postoji a celá řada dalších, mě nutí k tomu, abych velmi přemýšlel, pakliže tady nezazní něco tak zásadního, tuto zprávu o hospodaření nepodpořit.

Jiří Valenta (KSČM)

Generální ředitel České televize pan Petr Dvořák dnes na ČT24 před osmou hodinou z ničeho nic při moderované debatě o programu televize k oslavám výročí 17. listopadu začal hovořit o schvalování zpráv České televize ve sněmovně. K mému obrovskému úžasu sdělil, že poslanci již neveřejně přiznali, že útočí na hospodaření České televize z důvodu, že se jim nelíbí zpravodajství, ale že on bude Českou televizi proti politikům bránit.

No, to je tedy velice úsměvné. Prosím pěkně, mohl by mi někdo z vás říct, kdo mu toto sdělil. Určitě nikdo, spíše ale podle mého názoru pan generální ředitel opět a bezprecedentně zneužil obrazovku veřejnoprávního média pro své vlastní cíle, to znamená posílení dosavadních zakonzervovaných struktur v České televizi, které jsou napojeny na její netransparentní penězovody, ať již přímo, či nepřímo. A jeho podprahový vzkaz občanům? Ty, koncesionáři, raději mlč, nebo budeš ostrakizován jako tito mocichtiví poslanci.

Miloslav Rozner (SPD)

Takže k čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet, a které ne? Aby nám vnucovala eurohujerskou a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivně nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nás ještě třicet let po velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory sedm miliard ročně? Proč si máme platit něco, co nám škodí?

Václav Klaus mladší (Trikolóra)

Takže s dovolením, já vám řeknu naše stanovisko hnutí Trikolora. My nepodpoříme ani jednu ze zpráv této televize a ten důvod je ale trošičku jiný. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rada České televize naprosto neplní své poslání a místo, aby byli zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Tento stav považuji dlouhodobě za neudržitelný, a proto si myslím, že je slušné nepodpořit jakoukoliv z těchto zpráv. Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě. Pan generální ředitel píše osobní dopisy všem zaměstnancům, kde útočí, zejména na vás, teď co jste něco zmínili na tom semináři, nazývá vás lháři a manipulátory a staví to televize versus poslanci.

Tomio Okamura (SPD)

Já tady musím zareagovat na lež, která tady zazněla z úst generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady zazněl citát, že se prý nevyhýbá diskusi. Ale vždyť on se jí přece vyhýbá. Veřejně byl mnohokrát pozván na TV Barrandov, aby vyvrátil do přímého přenosu, do diskuse byl pozván, v přímém přenosu – to mi připadá, že k smíchu není – aby se postavil Jaromíru Soukupovi v přímém přenosu a tam, aby argumentoval, co se týče jejich výtek. A generální ředitel České televize odmítl.

Miroslav Kalousek (TOP 09)

Pan místopředseda Okamura řekl, že se pan ředitel Dvořák vyhýbá diskusi, protože odmítl přijít do pořadu Jaromíra Soukupa. Já nechci slovíčkařit, ale tvrdím, že opravdu není totéž vyhýbat se diskusi a vyhýbat se individuu, které se jmenuje Jaromír Soukup. To je přirozený štítivý reflex slušného člověka, nikoliv vyhýbání se diskusi.

Lubomír Volný (zvolen za SPD, nyní Jednotní – alternativa pro patrioty)

Ředitel České televize se v den projednávání zpráv o České televizi, on si uměl zařídit přímý vstup v České televizi, který já osobně vnímám jako přímý politický nátlak na všechny poslance, kteří mají dnes hlasovat o těchto výročních zprávách. Je to přímý politický nátlak. Vyhnul se jakékoliv jiné diskusi, ale sám si jde přímo tlačit na sněmovnu, aby tyto zprávy schválila. A my všichni víme, jaká je politická situace v této sněmovně. Pan premiér se bojí ČT organizovaných demonstrací, vám vyhovuje politické směřování České televize, takže i Piráti přivřou oči nad korupčním jednáním v České televizi.

Pavel Juříček (Hnutí ANO)

Já jsem tedy pana ředitele skutečně vyzval dopisem poté, kdy jsem se tady s ním sešel, tak jsem ho vyzval dopisem, že jsem připravený, abych vystoupil v České televizi s ním a veřejně a transparentně jsme se bavili o výroční zprávě. Ano, závěrečná věta: „Věřím, že přijmete moji nabídku a že to je nejlepší cesta, jak zabránit nepřesnostem přinášejícím zbytečnou nervozitu do společnosti a zároveň udržet diskuzi skutečně ve věcné a transparentní rovině.“ Závěr mého dopisu.

No a pan ředitel mi v pondělí poslal dopis, že se nevyhýbá jakékoliv debatě, ale on jako generální ředitel se nemůže zúčastnit této diskuze, protože platí kodex České televize. Jinými slovy slušně odmítl moji nabídku, abychom o tom společně diskutovali veřejně.

SDÍLET