Poslouchejte vědce: po století klimatických změn se míra úmrtí souvisejících s klimatem blíží nule

Nově zveřejněná data ukazují znatelný pokles rizika, že přijdete o život v důsledku extrémních projevů klimatu. Od roku 1920 se nebezpečí statisticky snížilo o více než 96 procent.

Klima se bezpochyby mění a svůj podíl na tom má i člověk. Statisticky oproti jiným vnějším vlivům sice malý, ale ve svém důsledku znatelný. Spolu s tím se mění i rétorika, kterou média o tomto jevu informují světovou veřejnost. Statisticky narůstá počet poplašných (a mnohdy ještě vypjatějších) zpráv o obětech na životech v důsledku klimatické změny a prorokujících konec světa a zánik lidstva. Jenže podle dat za posledních sto let, kdy pozorujeme postupné oteplování globálního klimatu, došlo ve skutečnosti k výraznému poklesu úmrtí způsobených extrémními jevy způsobenými právě klimatem.

sinfin.digital