Překvapení: Spotřeba cigaret navzdory zákazu kouření v hospodách stoupla

HalfPageAd-1

Marek Kerles

22. 02. 2019 • 12:30

ANALÝZA | I když se v Česku už rok a půl nesmí kouřit v restauracích a dalších veřejných prostorech, k výraznému snížení spotřeby tabáku to nevedlo. Právě naopak. Jak zjistilo INFO.CZ, spotřeba cigaret loni překvapivě nepoklesla, ale vzrostla. Svědčí o tom statistiky výběru spotřební daně a prodaných cigaret, které si redakce vyžádala od Generálního ředitelství cel a ministerstva financí.

Mobile-rectangle-3

Ačkoliv ministerstvo předpokládalo, že se vlivem protikuřáckých opatření sníží počet kuřáků a tedy i daňový výnos, tato prognóza se nenaplnila. „Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků za rok 2018 dosáhlo 58,8 miliardy korun, což je o 2,6 miliardy víc než předloni,“ uvedl pro INFO.CZ mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

V dlouhodobém měřítku se jedná o absolutní rekord. Takové číslo nemá v Česku obdoby – ještě nikdy se státu nepodařilo na takzvané tabákové dani vybrat víc. V roce 2017 stát pro srovnání vybral od kuřáků 56,2, o rok dříve 54,4 a v roce 2015 50,86 miliardy korun. Mluvčí Vojtěch přitom potvrzuje, že ministerstvo předpovídalo po zákazu kouření v restauracích, platném od konce května 2017, opačný vývoj.

Graf vývoje spotřební daně z cigaret v ČR (2012 až 2019)

„Schválený rozpočet na rok 2018 počítal s meziročním poklesem o 1,3 %. Ve skutečnosti byl ale tento rozpočet nakonec o 6 %, tedy celkem o 3,3 miliardy korun, překročen,“ uvedl Vojtěch. I když někteří kuřáci přestali kouřit nebo přešli od cigaret k alternativním produktům, jakými jsou zahřívané tabákové výrobky nebo elektronické cigarety, dopady těchto trendů na inkaso spotřební daně byly nižší, než se očekávalo. Část odnaučených kuřáků mohla být nahrazena novými. A protože se loni znovu zvedla celková cena cigaret, státní pokladna si na cigaretové dani místo očekávaného meziročního poklesu připsala rekordní zisk.

Pravdou nicméně zůstává, že výběr daně nemusí úplně přesně korespondovat s množstvím vykouřených cigaret v Česku. A to hned z několika důvodů. Jednak kvůli tomu, že v Česku nakupují i cizinci, jednak kvůli každoročnímu předzásobení výrobců povinnými cigaretovými kolky. Kolek s pevně danou cenou musí být na každé krabičce a právě jeho prodejem vybírá stát cigaretovou daň. Protože se cena cigaret prakticky každý rok zvyšuje, výrobci si v závěru roku nakupují do zásoby cigaretové kolky ještě s nižší sazbou. Ze zákona pak maximálně dva měsíce od změny sazby mohou nabízet obchodníkům levnější cigarety s loňskou nálepkou. Pokud je nestihnou prodat, musí kolky vrátit.

Ze statistiky, kterou INFO.CZ dostalo od Generálního ředitelství cel (GŘC), však jednoznačně vyplývá, že se faktor předzásobení projevuje procentuálně prakticky stejně už několik let za sebou. Nejedná se tedy o žádný fenomén loňského roku a  nelze jím jednorázově zdůvodnit vyšší výběr daně. I GŘC potvrzuje, že i v přepočtu na cigarety se spotřeba tabáku v Česku zvýšila. „Ačkoliv ministerstvo zdravotnictví, Český statistický úřad a další orgány státní správy tvrdí, že po zavedení protikuřáckého zákona klesla spotřeba cigaret, tak objektivním a nezpochybnitelným faktem je, že počet cigaret propuštěný ke spotřebě o zhruba 450 milionů kusů vzrostl,“ napsala INFO.CZ mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

V roce 2017 bylo do volného daňového oběhu, tedy i s příslušnými kolky, uvedeno 20,8 miliard kusů cigaret, loni to už bylo 21,2 miliardy. Ostatní tabákové výrobky, třeba doutníky, nejsou podle Kaňkové ve statistice uvedeny, protože jejich podíl na celkovém výběru daně není příliš významný a činí maximálně 5 % z celkového daňového inkasa.

I mluvčí GŘC sice připouští vliv předzásobení výrobců kolky, ovšem zároveň potvrzuje, že při srovnání s minulými lety nebude tento faktor v loňské statistice nijak zvlášť významný. „Z podstaty věci lze předpokládat, že drtivá většina cigaret popuštěných ke spotřebě byla i spotřebována,“ uvedla Kaňková.

Spotřeba cigaret na základě statistiky celníků vzrostla i přesto, že řada kuřáků začala využívat elektronické zařízení IQOS, fungující na základě ohřívání a nikoliv spalování tabáku. A zatím se nedaní. „Kdyby byla v loňském roce na zahřívané tabákové výrobky uvalena spotřební daň, pak by inkaso z nich činilo odhadem půl miliardy korun,“ uvedla mluvčí GŘC.

Z informací od výrobců ale podle ní vyplývá, že ani ti kuřáci, kteří začali používat IQOS, mnohdy nezahodili cigarety. „Spotřebitelé totiž volí kombinovanou spotřebu. To znamená, že na pracovišti konzumují IQOS, ale když mohou, tak jdou na cigaretu,“ uvedla Kaňková.

Statistika, kterou se INFO.CZ podařilo získat, přitom překvapila i mnohé lékaře a ekonomy. Nejen ministerstvo financí, ale i mnozí odborníci předpokládali, že protikuřácký zákon, včetně absolutního zákazu kouření v restauracích, povede k statisticky významnému poklesu milovníku tabáku v Česku nebo alespoň ke snížení počtu vykouřených cigaret.

„Opravdu jsou to čísla, kterým se mi snad ani nechce věřit. Protože i ze své praxe a ze svého okolí vím o mnoha lidech, kteří po zákazu kouření v hospodách s cigaretami přestali,“ řekla INFO.CZ profesorka Eva Králíková, která se dlouhodobě věnuje léčbě závislosti na tabáku a prevenci kouření. Podle Evy Králíkové se ale vliv protikuřáckých opatření projevuje nikoliv během jednoho roku, ale v delším časovém horizontu.

Také ekonomický analytik Aleš Rod, zabývající se takzvanou „ekonomikou tabáku“, tvrdí, že si na úplně čísla o vývoji spotřeby cigaret budeme muset počkat. Chce to podle něj důkladnější analýzu zahrnující třeba i statistiky maloobchodu a další faktory včetně možného nárůstu nákupu ze strany cizinců. Statistiku Generálního ředitelství cel a ministerstva financí však zatím nelze číst jinak než jako potvrzení toho, že spotřeba cigaret po přijetí protikuřáckého zákona neklesla, ale stoupla.

Dokonce i podle mnohých kuřáků to však neznamená, že zákaz kouření v restauracích neměl smysl. Právě naopak. Nepochybně ochránil nekuřáky a paradoxně si ho pochvalují i někteří kuřáci. „Už si vůbec nedovedu přestavit, že bych seděl v zakouřené hospodě. Prostě jdu ven. Zvykl jsem si na to,“ řekl INFO.CZ například Františkem Mikeš z Českých Budějovic. V budějovických restauracích to není nijak ojedinělý názor.

Zajímavé je i srovnání s Rakouskem – jednou z posledních evropských zemích, kde se nadále může kouřit v oddělených prostorách restaurací, kavárnách a barech. Podle statistiky zveřejněné minulý týden deníkem Oberösterreichische Nachrichten se v zemi, která má 8,7 milionu obyvatel, loni oficiálně prodalo 11,9 miliardy cigaret. To je tedy na základě oficiálních čísel takřka polovina toho, co v desetimilionovém Česku (21,2 miliardy).

I při započtení toho, že Rakušané vedle cigaret vykouří ještě 3 miliardy „necigaretových“ tabákových výrobků a navíc zhruba 10 % cigaret nakupují v levnějším zahraničí, nevychází srovnání rakouského „kuřáckého ráje“ a Česka vůbec příznivě. Česko na tom není z hlediska kouření zatím rozhodně lépe než ke kuřákům mnohem benevolentnější Rakousko.

Důkazem je mimo jiné i už zmíněný výběr spotřební daně. I když jsou v Rakousku cigarety zhruba o třetinu dražší než v Česku a tomu odpovídá i více peněz na daních z jedné krabičky, vybralo loni Rakousko na spotřební dani z cigaret 1,9 miliardy eur (48,6 miliardy korun), což je o více než 10 miliard korun méně než v Česku.

SDÍLET

Billboard-bottom-1