Kriminál za šamanské rituály s ayahuascou? Psychedelika nejsou tvrdé drogy. Je potřeba změnit legislativu, shodují se odborníci

V Česku žijící manželé polské národnosti Jaroslav a Karolina Kordysovi pořádali seberozvojové workshopy, jejichž součástí bylo i podávání nápoje ayahuasca, který mnohdy obsahuje psychedelickou látku DMT. Kordysovi tvrdí, že na jejich seminářích nebyla varianta s obsahem DMT účastníkům podávána, přesto byli odsouzeni k trestům odnětí svobody ve výši 8,5 a 5,5 let. Experti v oblasti adiktologie a protidrogové politiky se shodují na tom, že případ Kordysových je jednou z mnoha ukázek zastaralosti současné legislativy, která neodráží aktuální vědecká poznání – podle nich psychedelika nejsou drogami, nemají potenciál k vytvoření závislosti a naopak se čím dál tím častěji používají k léčbě závislostí a jiných psychických problémů. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, bývalého vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka a adiktologů Pavla Béma a Vladěny Sobasové trest uložený Kordysovým absolutně neodpovídá společenské škodlivosti jejich činu a je potřeba činit konkrétní kroky, které povedou ke změně legislativy a dekriminalizaci psychedelik.

Případ manželů Kordysových je jednou z mnoha ukázek tvrdosti české protidrogové legislativy ve vztahu k užívání psychedelických látek. Za podávání nápoje ayahuasca vyráběného z jihoamerické liány – který navíc podle Kordysových ani neobsahoval zakázanou látku DMT – na seberozvojových seminářích inspirovaných šamanskými rituály, které se Jaroslav pravidelně létal učit do Peru, byli odsouzeni na 8,5 roku nepodmíněně v případě Jaroslava a 5,5 roku v případě Karoliny. 

Oběma byl zároveň uložen i trest propadnutí nemovitostí i movitého majetku a vyhoštění, jelikož jsou polské národnosti. Protože podle současně platných zákonů bylo jejich jednání soudem shledáno za zvlášť závažný zločin, byl Jaroslav zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou mezi nejtěžší zločince. 

Na tiskové konferenci pořádané Nadačním fondem pro výzkum psychedelik PSYRES se přední čeští odborníci v oborech adiktologie a protidrogové politiky shodli na tom, že zastaralou legislativu je potřeba změnit, aby odpovídala současnému vědeckému poznání.

„Důvodem k odsouzení Kordysových je skutečnost, že DMT je zařazeno na seznam takzvaných zakázaných látek. Spolu s dalšími psychedeliky je na tomto seznamu už od roku 1971. Je třeba říci, že toto zařazení staví psychedelika na stejnou úroveň jako například heroin nebo pervitin, tedy vysoce zdraví nebezpečných a návykových drog, přičemž u DMT žádný potenciál ke vzniku závislosti není. V Jižní Americe se naopak běžně používá k její léčbě,“ uvedla adiktoložka a ředitelka PSYRES Vladěna Sobasová.

„Tento a podobné rozsudky považujeme za důsledek naprosto chybného nastavení regulace návykových látek, která neodpovídá jejich společenské nebezpečnosti,“ doplňuje ji Viktor Mravčík, který je kromě bývalého vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti též poradcem národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a ředitelem pro výzkum a vzdělávání ve společnosti Podané ruce. V konečném důsledku jsou podle něj kvůli současné legislativě kriminalizováni za užívání psychedelik slušní občané, kteří je používají pro osobní potřebu nebo pro léčbu.

Rusko jako světový dealer? Je s podivem, jak má drogový byznys blízko k nejvyšším patrům Kremlu, říká Vobořil

sinfin.digital