Schillerová se mýlí. Skokové zdanění cigaret tolik peněz do rozpočtu nepřinese, tvrdí studie

Jan Palička

03. 07. 2019 • 18:57

Ministryně financí Alena Schillerová si od zvýšení spotřební daně slibuje v následujících letech nárůst příjmů do státního rozpočtu o miliardy korun. Podle studie vypracované Centrem behaviorálních experimentů (CEBEX) může být ale realita přesně opačná – skokové zvýšení daňové sazby může vést k výpadku příjmů. Podobné závěry lze přitom vyvodit i ze zahraničních zkušeností.

Navzdory tomu, že vláda Andreje Babiše původně slibovala, že daně navyšovat nebude, přišla ministryně financí Alena Schillerová s návrhem na zvýšení spotřební daně, od něhož si v případě tabákových výrobků slibuje nárůst příjmů do státního rozpočtu o 7,7 miliardy v roce 2020 a o 9,2 miliardy v roce následujícím.

Studie, kterou vypracovalo Centrum behaviorálních experimentů (CEBEX) nicméně ukazuje, že realita nemusí být zdaleka tak růžová. Hrozí dokonce, že namísto miliard navíc by státní rozpočet v důsledku skokového zvýšení spotřební daně mohl utrpět krátkodobý výpadek na straně příjmů. CEBEX upozorňuje, že v nadcházejících letech by se naopak na spotřební dani mohlo vybrat méně než doposud a vyloučit se nedá ani rozkvět černého trhu.

„Když jsme se seznámili s argumenty paní ministryně, přišlo nám, že její očekávání zvýšeného výběru daní je přehnaně optimistické. Nadto zdaňování rozhodně není nejefektivnější metodou dosažení prevence nějakého jevu, v tomto případě kouření,“ říká předseda správní rady CEBEX Petr Koblovský. „Realita je ovlivněna elasticitou poptávky, ve zkratce řečeno zvýšení ceny způsobí pokles poptávky. A to v odhadech ministerstva financí není zohledněno. Průběžné zvyšování zdanění, a tím pádem i koncové ceny, se projeví v mnohem menší míře, zatímco skokové zvýšení, které plánuje ministerstvo, způsobuje zásadní změny na straně poptávky,“ dodává.

Koblovský poukazuje na to, že zvýšení spotřební daně o 10 % vzhledem k návazné dani z přidané hodnoty a dalším nákladům v realitě znamená zhruba 14tiprocentní nárůst koncové ceny. Podle studie CEBEX by se cenová elasticita poptávky na trhu s cigaretami pohybovala kolem hodnoty -0,7, což by znamenalo v případě zvýšení spotřební daně v podobě předkládané ministerstvem snížení spotřeby legálně zdaněných cigaret o 9,52 % na 18,1 miliardy cigaret, tedy 56,81 miliardy Kč na vybrané spotřební dani, což zhruba odpovídá hodnotám za rok 2018. „Aplikace cenové pružnosti ukazuje, že předpoklady ministerstva mohou být velmi diskutabilní a mohou se projevit v nenaplnění fiskálních očekávání,“ říká Koblovský.

„Pakliže bychom vzali v potaz studie kalkulující cenově elastickou poptávku, nárůst ceny cigaret se projeví na poklesu legální spotřeby o 19,18 %, což odpovídá vybrané spotřební dani ve výši 56,81 miliardy Kč, tedy potenciální mezeru ve výši deseti miliard Kč oproti očekáváním ministerstva a realitou. Plus samozřejmě příslušný propad výběru daně z přidané hodnoty,“ vysvětluje Koblovský. Studie CEBEX zároveň upozorňuje i na významný aspekt ohrožující státní příjmy v případě skokového zvýšení spotřební daně v podobě poklesu přeshraničních prodejů.

„Až 30 % ze všech prodaných cigaret v České republice je zakoupeno občany Německa nebo Rakouska, pro které je nyní výhodné nakupovat cigarety v českém pohraničí, protože na krabičce zde ušetří zhruba dvě eura. Se zdražením by se tato výhoda snížila a část by jich raději, než aby dojížděli desítky kilometrů, zakoupila cigarety ve svých zemích, nebo by se přeorientovali například na polský či slovenský trh. To by platilo i pro část českých kuřáků, kteří žijí v příhraničních oblastech s těmito státy. Významný je též faktor přechodu na levnější alternativy,“ popisuje hrozící změny Koblovský. Dodává i to, že zvýšením ceny by došlo i k úměrnému posílení černého trhu.

O tom, že skokový nárůst spotřební daně může mít na její výběr negativní dopad, svědčí i zkušenosti ze zahraničí. „Když v Polsku v letech 2013 a 2014 došlo ke skokovému zvýšení daňové sazby o 9 % ročně, způsobilo to propad výběru o 1,3 miliardy zlotých, přičemž podíl černého trhu vzrostl z 14,5 % na 18,6 %,“ popisuje situaci u našich sousedů Jan Hadrava z PwC Czech Republic. „Zajímavé srovnání pak přináší Německo, kde v letech 2002 až 2005 došlo ke skokovému zvyšování spotřební daně v průměru o 14,3 % ročně a mezi lety 2011 a 2015 se spotřební daň zvyšovala plynule podle míry inflace o zhruba 1,5 % ročně. Zatímco během období skokového zvyšování byly patrné miliardové rozdíly mezi očekávanými a reálnými příjmy ze spotřební daně, v období plynulého růstu daňové sazby se podařilo vybrat více, než jaká byla očekávání,“ říká Hadrava.

Koblovský závěrem dodává, že studie CEBEX rozhodně nezpochybňuje legitimitu daňových změn ani spotřebního zdanění, ale jen důrazně doporučuje zvážit v diskusi všechny hrozící dopady a jejich pozitiva a negativa s tím, že se ukazuje, že pozvolný růst může na rozdíl od skokového skutečně přinést do státní kasy více peněz. Zároveň Koblovský přiznává, že na vypracování studie finančně přispěl i tabákový průmysl, což prý ale nikterak neovlivňuje její objektivitu. „Já bych byl vlastně jedině rád, kdyby naši studii někdo zpochybnil a přišel se studií vlastní, v níž by nepochybně došel k podobným závěrům. Osobně si hlavně přeji, aby výběr daní fungoval a byl co nejefektivnější a zároveň bych i jako nekuřák ocenil snižování spotřeby cigaret. Jen se na základě studie obávám, že plán ministerstva není správnou cestou,“ uzavírá Koblovský.

 

SDÍLET