Sousoší sv. Václava získá zpět původní vzhled. Vrátí se k němu dva žulové kameny

ČTK, sto

28. 03. 2018 • 19:25

K soše svatého Václava na pražském Václavském náměstí se vrátí dva původní žulové kameny, které byly v minulosti přesunuty k budově Národního muzea. Kameny budou v prostoru za sochou. Autorem sochy z roku 1912 je Josef Václav Myslbek.

„Vše začalo před deseti lety, kdy naši zaměstnanci náhodou zjistili, že ke dvěma kamenům, které jsou za sochou svatého Václava směrem k Národnímu muzeu, patří další dva, které byly v minulém století, pravděpodobně kvůli vybudování tramvajové trati, přemístěny o několik desítek metrů dál, právě k budově muzea. Jsme rádi, že se nám podařilo po letech hledání původní podoby najít dokumenty, které nám nyní umožní vrátit sousoší svatého Václava původní vzhled,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

TSK začne v úterý usazovat oplocení prostoru a vybourávat dlažbu. Následující den zahájí přípravu podkladu a zabetonuje základy. Stěhování monolitů a jejich čištění je naplánováno na čtvrtek a v pátek by měly být kameny na místě.

Práce se nedotknou pouze kamenů, které budou přestěhovány, ale i dvou, které za sochou zůstaly a které budou vyčištěny. „Dojde k vyzvednutí dvou stávajících kamenů do původní výšky nad terénem tak, aby byly všechny čtyři vráceny do původní polohy. Tím vrátíme celému sousoší jeho původní vzhled,“ uvedl Jan Zemánek z TSK.

Samotné sousoší svatého Václava bylo naposledy opravováno zhruba před 14 lety. Odstraněna byla rez a opravena konstrukce sochy. Uvnitř byly tehdy nalezeny pytlíky s novinami a mincemi. Sousoší vytvořil Myslbek s architektem Aloisem Dryákem a sochařem Celdou Kloučkem. V letech 1912 až 1913 byla osazena ústřední socha knížete Václava na koni a figury tří českých světců, a to svatého Prokopa, Anežky a Ludmily. Poslední socha svatého Vojtěcha byla doplněna roku 1924.

SDÍLET