Úřední šiml drtí pražské strážníky. Když vás jen napomenou, musí o tom sepsat protokol

Městské policii v Praze zkomplikoval práci nový přestupkový zákon, který platí od července. Strážníci nově nemohou porušení předpisů řešit domluvou.  Namísto domluvy mohou nyní strážníci udělit takzvané napomenutí, o kterém však musí napsat protokol, což znamená větší administrativní zátěž.

"Vyřešení přestupku na místě strážníkovi zabere daleko více času a vyžaduje si více pomůcek a tiskopisů," uvedla mluvčí. Některé přestupky už strážníci navíc podle ní nemohou řešit na místě a musí je rovnou posílat do správního řízení. To se týká například přestupků proti tržnímu řádu nebo některých přečinů taxislužby. Strážníci se s novými pravidly průběžně seznamují.

Změny se podle mluvčí už promítají i do statistik počtu řešených případů. "Zejména u bagatelních přestupků byla domluva poměrně dosti využívaný způsob řešení," uvedla Seiertová. Kromě toho se podle ní strážníci více setkávají s tím, že lidé odmítají přečin řešit na místě. Strážníci poté musí případ zdokumentovat a předat k řešení správnímu orgánu, tedy magistrátu.

Poslanci na tom budou hůř než uklízečky, prorokoval Zeman před studenty. Dostal ptačí budku a nula dotazů

Předkladatelem zákona bylo ministerstvo vnitra. V odpovědích na často kladené dotazy ministerstvo na svých webových stránkách uvádí, že napomenutí má být vydáno ve zjednodušené písemné formě.

Nový zákon nahrazuje termín "blokové řízení" takzvaným příkazem na místě, ve kterém mohou strážníci uložit pokutu do výše 10.000 korun nebo napomenutí. V případě, že člověk odmítne příkazový blok podepsat, předají strážníci případ k řešení magistrátu. Nová legislativa zavádí také možnost promlčení přestupku, a to v případě méně závažných po roce a u závažnějších po třech letech. Zákon rovněž nově neumožňuje obcím zakázat recidivistům pobyt na svém území.

12letou dívku v pražském bazénu vsálo a usmrtilo filtrační zařízení. Tragédii mohla zabránit mřížka

Městskou policii zřizuje Praha a zaměstnává přes 2200 lidí. Loni pražští strážníci řešili 1,055 milionu přestupků, což je zhruba o 44.000 přestupků méně než v roce 2015. Výdaje městské policie byly 1,711 miliardy korun.

SDÍLET
sinfin.digital