Vláda má problém. Sexuologové odmítají vydávat posudky na změny pohlaví bez operace

Marek Kerles

30. 01. 2019 • 14:08

Plánované schválení novely zákona, která by umožnila, aby se v Česku stal ze ženy muž a z muže žena i bez operativního zákroku, se komplikuje. Sexuologická společnost totiž informovala vládu, že její členové se nepropůjčí k vydávání posudků, kterými je v novele taková změna podmíněna. Údajně by se tím zpronevěřili profesní cti.

Novela, kterou připravilo už před rokem ministerstvo spravedlnosti, měla přitom podle původních předpokladů začít platit nejpozději do konce tohoto měsíce. Nyní se ale ukazuje, že celý schvalovací proces bude zřejmě mnohem složitější. A to mimo jiné právě kvůli tomu, že sexuologická společnost oficiálně odmítla přistoupit na jednu ze základních podmínek novely, tedy zpracovávání požadovaných posudků.

„Novela předpokládá, že budeme vydávat tyto posudky k požadované změně pohlaví prakticky na počkání, což prostě skutečný sexuolog neudělá,“ řekl INFO.CZ předseda Sexuologické společnosti Jaroslav Zvěřina. Pokud přijde dnes do ordinace sexuologa člověk s tím, že se cítí být jiným pohlavím než jaké má zapsáno v matrice, nemůže lékař podle Zvěřiny vydat posudek o jeho sexuální identitě prakticky od stolu. „S některými takovými lidmi pracujeme a komunikujeme velmi dlouho, třeba dva roky. Není to nic jednoduchého,“ řekl Zvěřina.

Sexuologická společnost však nesouhlasí ani s tím, aby si v Česku mohli lidé měnit pohlaví bez příslušného chirurgického zákroku. Právě s takovou možností totiž navrhovaná novela počítá. Zatímco dnes se může žena změnit v muže a naopak pouze tehdy, pokud podstoupí operativní změnu pohlavních orgánů, nově by operace nebyla nutná. Člověk by si mohl změnit úředně pohlaví na matrice na základě svého přání a sexuologického posudku, potvrzující „diagnózu poruchy pohlavní identity“.

Podle Jaroslava Zvěřiny ale takový postup odporuje zdravému rozumu i biologickým zákonům. „Pokud někdo chce vystupovat v opačné sexuální roli, ale odmítá chirurgické výkony, pak podle našeho odborného stanoviska nemá důvod přivlastnit si opačné matriční pohlaví. Státy, které to umožní, mají situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami,“ řekl Zvěřina. Navíc případné uzákonění možnosti změny pohlaví bez operace podle něj přináší i řadu komplikací a nedořešených otázek.

K jakému lékaři budou chodit lidé, kteří jsou biologicky muži, ale úředně ženami? Do jaké šatny zamíří na plovárně? „Novela paradoxně navíc počítá si s tím, že pohlaví si můžete tímto způsobem měnit opakovaně, třeba i několikrát za život. To může být mimo jiné zneužitelné i v kriminální sféře,“ uvedl Zvěřina.

Odpor Sexuologické společnosti k navrhované novele zákona však může paradoxně vést i k tomu, že změna muže na ženu a naopak bude nakonec ještě jednodušší než předpokládá ministerský návrh. Pokud by sexuologové trvali na svém a odmítali vydávat posudky, mohou čeští zákonodárci přijmout zákon, který jako v některých jiných státech umožní změnu pohlaví pouhých prohlášením, tedy bez sexuologického posudku. Takovou možnost už mají transsexuálové po určité byrokratické proceduře například v Belgii, Irsku, Norsku, Dánsku nebo na Maltě.

Zda se ale bude vláda snažit jít touto cestou a „vynechat ze hry sexuology“, zůstává zatím nejasné. Ministerstvo spravedlnosti nechtělo ani na opakovaný dotaz tuto možnost komentovat. „V současné době stále probíhá vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení. Podle výsledku tohoto vypořádání zváží Ministerstvo spravedlnosti další postup,“ napsal INFO.CZ mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Další podrobnosti ani plány údajně sdělit nemůže.

Čeští zákonodárci se přitom dostali do nezáviděníhodné pozice. Snaha umožnit transsexuálům změnu pohlaví bez chirurgického zákroku nevychází z české iniciativy, ale z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, jehož judikatura je pro členské země EU závazná. Soud už v roce 2017 dospěl ve sporu proti Francii k závěru, že změnu pohlaví nelze podmiňovat lékařským zákrokem ani sterilizací.

Některé státy světa přitom umožnily úřední přeměnu muže v ženy a naopak už před rozsudkem ESLP, jiné upravily svou legislativu následně, další, včetně České republiky, se k úpravám zákonů teprve chystají. Změna pohlaví bez operace už je dnes možná například i v sousedním Německu a Rakousku, v německém případě jsou k ní ale potřeba dva nezávislé sexuologické posudky. Řada organizací i jednotlivců však lobbuje za to, aby byla i tahle překážka odstraněna.

„Kdo jiný, než člověk sám, by měl vědět, kdo je a kým se cítí. Na to nepotřebuji žádné dobrozdání,“ prohlásil nedávno například poslanec bavorského zemského sněmu Markus Ganserer. Už na začátku ledna se rozhodl, že nebude čekat na definitivní výsledek sexuologických posudků, ale začne v civilním životě i v parlamentu vystupovat jako žena jménem Tessa Gansererová. A kolegové poslanci a poslankyně mu tuto změnu identity umožnili.

Zřejmě nejliberálnější zákony má v tomto směru od roku 2012 Argentina, kde mohou lidé změnit  pohlaví bez operací a byrokratických průtahů prakticky okamžitě. Stačí zajít na matriku a nechat si přepsat jméno ze ženského na mužské či naopak. Teprve pokud by se stejný člověk rozhodl, že chce pohlaví měnit po čase znovu, musí projít určitou byrokratickou procedurou. Argentinská legislativa umožňuje změnu pohlavní identity se souhlasem rodičů i mladistvým. Pokud rodiče tento souhlas nechtějí dát, mladistvý se může obrátit na „dětského ombudsmana“, který na základě posudků určí, zda je jeho nárok na změnu oprávněný.

SDÍLET