Zakladatel Realistů Kofroň pro INFO.CZ: Míříme na lidi, kteří nemají koho volit

V nové politické straně Realisté je vidět hlavně politolog Petr Robejšek. Vedle něj ale figurují i další zakladatelé. Formují uskupení, které se veřejnosti otevře až v lednu. Patří mezi ně i vysokoškolský pedagog Jan Kofroň. Proč projektu věří a jak vidí spolupráci s dalšími politickými stranami? Na tyto a další otázky odpovídal v rozhovoru pro INFO.CZ

„ANO se nyní spíše vzdaluje od našich priorit. Druhým aspektem je kontroverzní prolnutí mediální, ekonomické a politické moci v postavě Andreje Babiše,“ říká Kofroň v rozhovoru pro INFO.CZ. ODS zase vidí jako soupeře. „Nemyslím si ale, že se budeme přetahovat o hlasy právě s nimi. ODS zbylo to nejvěrnější tvrdé jádro, a tam pro nás prostor příliš nevidím,“ dodává.

Patříte mezi zakladatele politické strany Realisté. Proč jste se rozhodl do ní vstoupit? Kdo vás oslovil?

Moje motivace byla poměrně jednoduchá – chci-li něco změnit, musím pro to něco udělat. Jen kritizovat na sociálních sítích nestačí. Chci-li přispět k řešení politických problémů, logickou a standardní, byť dnes často ostrakizovanou cestou je vstup do politické strany. Konkrétněji, velký problém jsem viděl ve dvou spojitých oblastech – obraně a zahraniční politice. I díky tomu jsem znal osobnosti, které se zabývají bezpečností v rámci think tanku Institut 2080. Oslovil mne další ze zakladatelů pan Jiří Hynek (prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu – pozn. redakce).

Budete chtít na jaře jako jeden ze zakladatelů kandidovat na místo předsedy strany?

Ne, na jaře nebude volen předseda, nýbrž lídr kandidátky do voleb do poslanecké sněmovny.

Robejškova strana Realisté. Kdo v ní je a co chce?

A budete se tedy ucházet o pozici lídra kandidátky?

Přiznám se, že jsem nad tím vůbec neuvažoval. Po třívteřinové úvaze říkám ne.

Kdo je Jan Kofroň?

Absolvent geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Doktorské studium absolvoval taktéž na PřF, UK (regionální a politická geografie). Následně začal pracovat jako odborný asistent na Institutu politologických studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na geopolitiku a mezinárodní vztahy (zejména pak na teoretickou tradici realismu), metodologii a vojenství. Je svobodný a žije v Praze.

V souvislosti se jménem vašeho mentora a „tváře“ strany Petra Robejška zaznělo od Jana Zahradila, že pana Robejška přivedl do ČR on už na konci 90. let, když se zakládalo CEVRO. V té době prý pan Robejšek oslovil ODS jako stranu jemu nejbližší. Nyní budou Realisté ODS voliče přetahovat. Jak to vnímáte?

Tento čin pana Zahradila nebude zapomenut a zůstane navždy zapsán v srdcích všech Realistů. Ale vážně. ODS je náš soupeř, ale nemyslím, že se budeme přetahovat o hlasy právě s nimi. ODS zbylo to nejvěrnější tvrdé jádro, tam pro nás prostor příliš nevidím. Je zde ale hodně voličů, kteří nemají koho volit, a současně značný potenciál mezi voliči jednotlivých politických stran, kteří zatím nejsou pevně rozhodnuti a dnes by volili jen z nouze. I proto volební potenciál Realistů v součtu přesahuje 20 procent, jakkoliv se to naší konkurenci může nelíbit.

Oslovujete další osobnosti s nabídkou vstupu do strany? Jak se vám to daří? O jaká konkrétní jména jde?

S řadou zajímavých osobností vedeme rozhovory, ale konkrétní jména sdělíme až v okamžiku, kdy se definitivně dohodneme. Vybírali jsme je především na základě znalosti jejich dlouhodobých názorů a postojů, neboť naším cílem je vytvořit kompaktní tým, jehož tmelem nebudou ambice jednotlivců, ale především hodnoty a myšlenky, které jsme jako Realisté jasně definovali v našich základních dokumentech. Názorová shoda samozřejmě bude i hlavním kritériem pro přijímání zájemců z řad veřejnosti, jimž otevřeme stranu od konce ledna.

Při představování strany jste oznámili, že chcete ve sněmovních volbách dosáhnout 20procentního zisku. Není to příliš ambiciózní cíl? Opravdu věříte, že je možné ho dosáhnout?

Zmiňované číslo odpovídá poptávce existující ve společnosti. Náš odhad vychází z expertních analýz a odhadů, přičemž výsledky nedávných krajských voleb potvrdily správnost našeho čtení politické situace. Je to jistě ambiciózní, ale současně realistický cíl. Přirozeně do jaké míry se nám podaří naplnit tento potenciál je otázkou kvality našich myšlenek, jejich propagace v kampani a v neposlední řadě i vnějších okolností, na které máme jen omezený vliv.

„Naším logickým cílem tedy je maximalizovat náš volební výsledek. Silný výsledek zvýší šanci na prosazení programu - ať z pozice opozice, či vlády, ale i na výběr nejpřijatelnějších partnerů. Osobně si nedokáži představit spolupráci s KSČM.“

Je pro vaši stranu představitelná spolupráce s hnutím ANO Andreje Babiše? Řekl, že Realisté mu podnikatelským zázemím připomínají jeho hnutí a sám Robejšek je mu prý názorově blízký. Je pro Vás pozitivní, když se o vás Babiš takto vyjadřuje?

Realisté jsou doslova čerstvě narozenou politickou stranou, pročež se naše úvahy nyní upínají na zajištění úspěchu ve volbách, ne na hypotetizování s kým budeme nebo nebudeme třeba jednou spolupracovat. Naším hlavním kritériem pro případnou spolupráci bude možnost naplnit naše priority. V tomto směru však vnímáme, že ANO se nyní spíše vzdaluje. Druhým aspektem, je pak kontroverzní prolnutí mediální, ekonomické a politické moci v postavě Andreje Babiše. Realisticky řečeno tím, kdo rozdá karty, a předdefinuje tak vyjednávací potenciál stran, budou voliči. Naším logickým cílem tedy je maximalizovat náš volební výsledek. Silný výsledek zvýší šanci na prosazení programu - ať z pozice opozice, či vlády, ale i na výběr nejpřijatelnějších partnerů. Osobně si nedokáži představit spolupráci s KSČM.

Jaké budou hlavní body Vaší kampaně? Bude to téma migrace, Evropské unie, bezpečnostní situace v Evropě...?

Představili jsme zatím devět programových priorit Realistů, mezi něž patří například národní zájmy, bezpečnost, spravedlnost či rodina. Nyní pracujeme na podrobném volebním programu, který chceme představit na jaře příštího roku. Jít do detailu by však bylo v tento okamžik předčasné.

„Realisté nebudou sloužit žádnému oligarchovi.“ Rozhovor s Petrem Robejškem

Zmínil jste, že vy osobně vidíte hlavní problém v obraně a zahraniční politice. Jaký konkrétně?

Domnívám se, že naší veřejnou debatu o zahraniční politice ovládají idealistické představy o fungování mezinárodních vztahů. Bohužel však jen výjimečně zaznívají realistické protiargumenty. Mnozí tak povýšili ideály, lidská práva a zaujímání rozhodných postojů za to, co musí být jak cílem, tak i měřítkem úspěšnosti zahraniční politiky – to je však náhled, s kterým se jako realista neztotožňuji. Zahraniční politiku nevnímám jako samoúčelnou aktivitu, jejíž úspěšnost měříme počtem rozhodných postojů a nekompromisních proklamací, které díky naší omezené síle stejně nepřetavíme v činy. Zahraniční politika by v první řadě měla sloužit dosahování bezpečnosti a prosperity Česka, ostatní cíle jsou druhotné. Doufám tedy, že jako Realisté přinejmenším přispějeme k odideologizování veřejné debaty o naší zahraniční politice.

„Trend přesouvání odpovědnosti za naši obranu mimo nás samé považuji za nebezpečný. Kdyby nic jiného, absolutní spoléhání na NATO – a přiznejme si, to je celoevropský trend – je nejlepší cestou, jak NATO rychle znefunkčnit.“

Co to znamená?

V návaznosti na jednostranně idealistický pohled na mezinárodní politiku se u nás napříč politickým spektrem léta budovalo přesvědčení, že naši obranu již navždy zajistí USA, NATO, či v základech se otřásající EU – zkrátka Západ. V důsledku toho jsme odsunuli zájem o naši obranu a naši armádu na čtvrtou, či pátou kolej. Tento trend přesouvání odpovědnosti za naši obranu mimo nás samé považuji za nebezpečný. Kdyby nic jiného, absolutní spoléhání na NATO – a přiznejme si, to je celoevropský trend – je nejlepší cestou, jak NATO rychle znefunkčnit. Realisté na rozdíl od ostatních stran chápou, že garance, ani spojenci k obraně nestačí. Stejně tak vědí, že nikdo jiný nebude mít vyšší zájem bránit naši vlast než my sami.

Někteří z Vašich kritiků Vaši stranu nazvali jako „Okamuru s lidskou tváří“. Čím se lišíte od stran, které se profilují jako protiimigrační a kterých se v posledních letech objevilo v Česku hned několik?

Realisty nelze s těmito ideově neukotvenými a mono-tematickými projekty srovnávat. Zcela zásadním rozdílem je, že Realisté jsou stranou ideově jasně ukotvenou, s jasnými hodnotami a originální představou o metodě vládnutí. Takzvaná migrační krize tedy není tím, co definuje náš pohled na politiku, právě naopak. Z toho i plyne, že snaha redukovat Realisty na téma migrace je veskrze mylná. Jak zřetelně vyplývá z naší Realistické deklarace a našeho personálního složení, v žádném případě nejsme stranou jednoho tématu. A především, Realisty nelze jednoduše onálepkovat jako anti-imigrační stranu, neboť si uvědomujeme, že řízená migrace může - jsou-li správně nastavena a dodržována pravidla - Česku prospívat. Realisté hledají funkční řešení, která budou dlouhodobě ku prospěchu Česka a tedy i těch, kteří se v naší zemi nově usadí. Považujeme však za zásadní, že chce-li někdo v naší zemi žít, musí být připraven sdílet naše základní hodnoty a dodržovat naše pravidla.

Peníze pro Robejška. Jeho novou stranu podporuje miliardář

Mluví se také o sponzorech vaší strany. Pozitivně se už k této otázce vyjádřil Marek Dospiva z Penty. Neuškodí vám to? Už jste byli od některých kritiků titulováni jako další strana miliardáře.

Myslím, že je rozdíl, pokud někdo politickou stranu vlastní, nebo ji sponzoruje. Všechny politické strany mají sponzory, to je běžné všude na světě. Kritika mířící na případnou podporu pana Dospivy je dle mého názoru účelová. Myslím, že by se podobná kritika objevila, i kdyby nám podporu vyjádřil jakýkoliv jiný významný podnikatel. Pro nás je důležité, aby ten, kdo naši stranu finančně podpoří, zároveň sdílel naše názory.

Domluvili jste se už s dalšími významnými sponzory?

V tento okamžik nelze komentovat probíhající jednání, to by bylo neseriózní vůči všem zúčastněným. Až budeme dohodnuti, tak sponzory transparentně a dle zákona zveřejníme.

SDÍLET
sinfin.digital