Na modernizaci autorského práva si EU ještě počká. Jednání v Evropském parlamentu váznou

19. 01. 2018 • 21:13

Reforma autorského práva v EU, která reaguje na měnící se digitální prostředí a chce zpřesnit pravidla pro všechny hráče na internetu, se stále nachází v Evropském parlamentu. Klíčový právní výbor JURI bude o nové úpravě hlasovat s několikaměsíčním zpožděním. Podle zjištění redakce se tak stane pravděpodobně až v březnu nebo dubnu letošního roku.

„Výbor JURI v lednu hlasovat nebude. Jsme teprve na začátku vyjednávání, a hlasování proto předpokládáme nejspíš v březnu nebo dubnu,“ řekl redakci zdroj z Evropského parlamentu, který se přímo podílí na jednání o reformě autorského práva.

S tou v roce 2016 přišla Evropská komise, aby evropské předpisy lépe reagovaly na rychle se měnící digitálního prostředí. Nové technologie totiž postupně proměnily způsob produkce a distribuce hudby, filmů, televizních a rozhlasových pořadů, knih a tisku a změnily také způsob, jak se k nim lze dostat. Často se využívá streamování hudby, platformy s nabídkou videí na vyžádání a také agregátory informací.

Jak už dříve v rozhovoru potvrdil předseda právního výboru JURI Evropského parlamentu, v němž se návrh reformy nyní nachází, a český europoslanec Pavel Svoboda (EPP), průtahy způsobila nejen složitost nových pravidel, ale i výměna na místě zpravodaje legislativy (zpravodaj je zodpovědný za vypracování zprávy k návrhu, pozn. red.). Původní zpravodajka totiž pocházela z Malty, ale v loňském roce byla zvolena do národního parlamentu a z toho unijního odešla. Práci předala novému zpravodaji. „V době, kdy zpravodajka odcházela, bylo podáno téměř tisíc pozměňovacích návrhů, což je opravdu velký počet,“ řekl Svoboda.

Svoboda, který je v Bruselu považován za jednoho z nejvlivnějších evropských poslanců, potvrdil, že o nové podobě autorského práva se v Evropském parlamentu svádějí bitvy. Jednou z nich představuje složitá diskuse o přebírání zpráv nebo jejich částí agregátory zpráv, jako jsou například Google News. „Jsou tu různé názory na to, do jaké míry můžete v digitálním prostředí přebírat zpravodajské zprávy nebo jejich části a požadovat za to úplatu,“ řekl Svoboda.

Kompletní zpravodajství k prezidentským volbám 2018 najdete zde>>>

Návrh Komise dále počítá s posílením postavení vydavatelů novin a časopisů, kteří musí hájit svá práva vůči poskytovatelům internetových služeb.

„Mezi největší diskuse patří rozhodně výjimka z autorského práva pro tzv. text and data mining v oblasti vědy a výzkumu,“ dodal Svoboda.

Poté, co reforma projde hlasováním v klíčovém výboru JURI, bude se k ní vyjadřovat celé plénum. Následně proběhne hledání kompromisu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a členskými státy EU.