Nova pro Kellnera. Evropská komise povolila PPF převzít mediální skupinu CME

Evropská komise povolila skupině PPF Petra Kellnera převzít mediální skupinu CME, do které spadá i televize Nova. Komise o tom informovala v tiskové zprávě.

Evropská komise nepodmíněně schválila navrhované převzetí společnosti Central European Media Enterprises (CME) skupinou PPF Group NV (PPF). Došla totiž k závěru, že transakce nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru. „Byla tak splněna poslední podmínka pro dokončení akvizice TV stanic v pěti zemích střední a východní Evropy. Převzetí CME skupinou PPF se očekává 13. října 2020,“ reagovala bezprostředně pro INFO.CZ mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. 

Z šetření provedeného Komisí vyplynulo, že oznámená transakce neovlivní postavení obou firem na uvedených trzích. Tím Komise odpovídá na obavy některých subjektů, ohledně toho, že skupina PPF, která již vlastní televizi O2 TV, by po akvizici získala při jednáních o vysílacích právech silnější vyjednávací pozici. Podle EK však společnosti v zásadě nesoupeří o práva na stejná sportovní utkání a transakce povede pouze k omezenému zvýšení stávajícího podílu skupiny PPF na trhu. „Obdobně lze říci, že činnost skupiny PPF představuje pouze zanedbatelný podíl a významně neposílí postavení společnosti CME na trhu prodeje reklamního prostoru v Česku,“ uvedla dále Komise.

sinfin.digital