Sítě 5.5G mohou přijít už v roce 2024

Partnerská spolupráce

Vzhledem k tempu standardizace 3GPP bude 5.5G komerčně využíváno v roce 2024, předpověděl během akce Global Mobile Broadband Forum 2022 Alex Sinclair, technický ředitel GSMA. Sítě 5.5G budou mít velký význam pro průmysl, kde další rozvoj digitalizace potáhne zejména rozmach internetu věcí. Zlepšení komunikačních sítí povede také k dalšímu vývoji metaverza.

Současné pokrytí 5G signálem dosahuje celosvětově 29 %. V Česku tempo pokrývání postupně zrychluje a každý operátor hlásí dostupné 5G pro vyšší desítky procent populace. Zatímco se pracuje na zavedení sítí páté generace, v úvahách technologických lídrů už se posuzují sítě 5.5G. Nové generace mobilních komunikačních sítí totiž vznikají zhruba každých deset let a modernizace stávajících generací, jako jsou 2.5G, 3.5G a 4.5G, se uvolňují zhruba pět let po uvedení standardu. Tyto vylepšené verze přicházejí s mnohem vyšším výkonem a efektivitou správy sítě, zároveň také s nižší spotřebou energie. A generace 5.5G není výjimkou.

Technologie 5.5G je výsledkem přirozeného vývoje mobilních komunikací. Podle slov Walida Mathlouthi, vedoucího divize Future Networks & Spectrum Management Mezinárodní telekomunikační unie, nabídne 5.5G výrazné zlepšení rychlosti uplinku i downlinku, pokrytí a latence – tedy tří hlavních ukazatelů pro měření kvality mobilních sítí. Upozornil také na problém přidělování spektra při přechodu od 5G k 5.5G. Tím je v celém sektoru ICT přidělování spektra s velmi vysokou šířkou pásma a jeho využívání pouze pro uplink.

Tento názor sdílí i John Gao, manažer společnosti Huawei zodpovědný za rozvoj 5.5G, který se domnívá, že bezdrátové technologie se budou muset vyvíjet i nad rámec 5G, aby vyhověly potřebám budování inteligentní společnosti v příštích pěti až deseti letech. Generace 5.5G se stane páteří digitální ekonomiky díky čtyřem stěžejním schopnostem: 10 Gb/s downlink, 1 Gb/s uplink, pokoření hranice 100 miliard připojení a nativní inteligence. Downlink o rychlosti 10 Gb/s a latence na úrovni milisekund překlenou propast mezi reálným a virtuálním světem a usnadní rozsáhlý rozvoj MR, XR a metaverza. Kromě toho pasivní technologie 5.5G IoT povede k rozvoji mobilních IoT zařízení a otevře cestu k překonání 100 miliard připojení. HCS (Harmonized Communication and Sensing) překročí stávající hranice konektivity a umožní inovace v širším spektru aplikačních scénářů. „Shrneme-li to, 5.5G poskytuje plošné vylepšení 5G, například desetinásobné zvýšení rychlosti sítě, nová připojení IoT a vyšší schopnosti snímání,“ řekl John Gao.

„Sítě 5.5G budou mít významný dopad na průmysl,“ uvedl Michael Dowling z Německé národní technické akademie, zakládající člen Průmyslu 4.0. Vývoj Průmyslu 4.0 a budoucnost průmyslu vůbec bude podle jeho slov definovaná novými iteracemi IoT. V Německu mají výrobci využívající 5G lepší systémy IoT, vyšší efektivitu výroby a mohou spotřebitelům poskytovat širší škálu služeb. Někteří z nich dokonce dosáhli udržitelné výroby. Předpokládá se, že 5.5G bude tuto transformaci i nadále pohánět.

„Rozvoj metaverza vyžaduje výrazné zlepšení komunikačních sítí. Těšíme se na změny, které přinese 5.5G,“ uvedla Moon Jerin, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Aeindri Protocol a bývalá předsedkyně IEEE Women in Engineering. Hlavními předpoklady jsou podle ní vtažení uživatele do prostředí, nižší latence a připojení kdykoli, což klade vyšší nároky na parametry sítě. Zejména v aplikacích, jako jsou virtuální sociální sítě, hry a virtuální komunikace v metaverzu.

V porovnání s 5G tedy 5.5G nabízí funkce jako 10Gb/s downlink, 1Gb/s uplink, 100 miliard připojení a nativní inteligenci. Jejich rozvoj budou pobízet futuristická odvětví, především V2X, IoT a robotika, a také zcela nové postupy ve výrobě. Sítě 5.5G budou sloužit jako páteř digitální ekonomiky. V celém hodnotovém řetězci bude třeba ve spolupráci s partnery pokračovat v inovacích standardů, spektra, produktů, ekosystémů a aplikací.

Globální fórum o mobilním širokopásmovém připojení, z něhož informace o rozvoji 5.5G sítí vzešly, pořádá společnost Huawei spolu se svými průmyslovými partnery GSMA a GTI. Na tomto každoročním fóru se setkávají provozovatelé mobilních sítí, lídři v oboru a partneři z ekosystému z celého světa. 

Další informace naleznete na adrese: 

https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022.

sinfin.digital