Chtěli pomoct chudým dětem. Teď školy zakladatelů Facebooku a Microsoftu končí

Michaela Kratochvílová

Největší síti soukromých škol na světě, projektu Bridge International Academies (BIA) založenému Billem Gatesem a Markem Zuckerbergem, odzvonilo. Přinejmenším v Ugandě, kde budou muset akademie zavřít do osmého prosince. Rozhodnutí soudu se dotkne asi 12 tisíc žáků.

Soud v ugandském hlavním městě Kampale rozhodl, že se musejí všechny pobočky škol v zemi od 8. prosince zavřít. Svůj verdikt odůvodnil nevyhovujícími hygienickými podmínkami a nekvalifikovaností vyučujících.

Síť škol BIA, která působí v Africe a chystá se otevírat první pobočky i v Asii, založili Mark Zuckerberg s Billem Gatesem, kteří poukazují na to, že vzdělání je jedinou možností, jak se mohou děti z nemajetných rodin vymanit z kruhu chudoby. Primárně jsou školy určené dětem, jejichž rodiče mají příjem jen dva dolary na den. Tomu odpovídá také školné, které činí šest dolarů měsíčně, na státních školách v zemi bývá většinou vyšší.

Právě zaměření BIA na sociálně slabé je ale terčem kritiky. Ředitelka Iniciativy pro sociální a ekonomická práva (ISER) Salima Namusobyaová neschvaluje odtržení dětí od ostatních. „Chudé děti se v rámci akademií setkávají pouze mezi sebou navzájem. Kdy přijde čas, kdy se budou moct setkat s ostatními dětmi? (…) Je to jako bychom říkali, že si tyto děti, protože jsou chudé, zaslouží být v nevyhovujících podmínkách, sedět ve třídě pouze samy mezi sebou, a pak možná jednou v budoucnosti se budou moct setkat s bohatými dětmi,“ zlobí se ředitelka ISER.

Své výhrady má také Camilla Crosová z nevládní organizace Globální kampaň za rozvoj vzdělanosti. Školy obviňuje, že kupčí s chudobou. „Kvalita jejich školských zařízení je naprosto neadekvátní a neakceptovatelná. Mají enormní zisky. Jejich přístup je ale sprostý, pohlížejí na chudé lidi jako na segment trhu, na kterém se dá zbohatnout. Touha po zisku a lidská práva se neslučují. V obou případech vychází vaše motivace jednat určitým způsobem ze zcela jiných pohnutek,“ říká Crosová.

Proti slovům kritiky se BIA ostře ohrazuje. Poukazuje na nízké školné a na fakt, že škola nabízí na svých internetových stránkách veřejnosti možnost sponzorovat jednotlivé žáky. „Chudí jsou také aktéři společenského života, kteří mají právo jako každý jiný, aby rozhodli o tom, za co utratí své těžce vydělané peníze. Během krátké doby od chvíle, co začaly děti BIA navštěvovat, si jejich rodiče všimli, že je škola snad poprvé zajímá, že skutečně svědomitě plní zadané úkoly,“ tvrdí ředitel BIA v Ugandě Andrew White.

Strana, kterou zastupuje, má ale smůlu. Od osmého prosince se školy BIA zavřou a dvanáct tisíc dětí si bude muset najednou najít jiný vzdělávací institut, který budou navštěvovat. V okolních státech se zatím žádné změny nechystají a akademie tam fungují i nadále.

sinfin.digital