Green Deal není v současné podobě proveditelný, spočítala respektovaná agentura. Nemáme čas ani potřebné zdroje

Finská geologická služba GTK, světově respektovaná organizace finské vlády, se v tisícistránkové surovinové studii pokusila spočítat, zda jsou reálné plány tzv. Green Dealu, tedy přechodu k bezemisní ekonomice. Závěr je jednoznačný. Výpočty GTK prokázaly, že na Zemi není dost surovin (například vzácných kovů) k tomu, aby mohly být současné fosilní zdroje nahrazeny těmi obnovitelnými. Pokud se chce lidstvo zbavit závislosti na fosilních palivech, musí jít zřejmě jinou cestou.

Studie Finské geologické služby je zajímavá hned z několika důvodů. Za prvé se nejedná o studii žádné tendenční „klimaskeptické organizace“, ale naopak široce respektované odborné agentury, která poskytuje poradenské a výzkumné služby finské vládě od roku 1885. A to právě v oblastech, jakými jsou využívání surovin a energetických zdrojů či budoucnosti energetiky.

Druhým unikátem je rozsah studie (1000 stran textu, výpočtů a tabulek) a třetím (a to především) její zaměření. 

Autoři studie to sami popisují jednoduše: „Tato zpráva byla sestavena na základě přístupu zdola nahoru, zatímco předchozí studie měly tendenci provádět odhady shora dolů.“

Co to znamená? Řada odborných odhadů, týkajících se podmínek přechodu k bezemisní, a tedy i ke klimatu vstřícné ekonomice se týkaly a týkají toho, jak velkou kapacitu obnovitelných zdrojů je třeba k naplnění této technologické výzvy vybudovat.

Už se ale nezabývají tím, kolik a jakého materiálu k tomu bude potřeba a to nejen v lokálním, ale celoplanetárním měřítku. A právě v odpovědi na tuto otázku je podle autorů zakopaný pes.

Green Deal jako nová průmyslová revoluce. Trend nepřemůžeme, a pokud na něj nenaskočíme, skončíme brzy mezi poraženými. Tech Talk o energetice budoucnosti

sinfin.digital