Islám ve Francii zažívá obrození. Muslimové praktikují víru více než před třiceti lety

Častěji než dříve chodívají do mešity, méně jich pije alkohol a více vyhledávají halal potraviny. Průzkum společnosti IFOP ale ukazuje i druhou stránku francouzských muslimů – šátek na hlavě nosí jen sotva třetina muslimských žen a celých 67 procent muslimů je tolerantní k homosexualitě. Míru religiozity francouzských muslimů ovlivňuje i to, zda pocházejí z Maghrebu nebo ze zemí subsaharské Afriky.

Třicet let poté, kdy ve Francii vypukla první aféra kvůli nošení muslimských šátků ve škole, si nadace Jeana-Jaurese spolu s týdeníkem Le Point objednala reprezentativní průzkum o názorech francouzských muslimů. Z dat agentury IFOP vyplývá, že islám ovlivňuje každodenní chování věřících více než dříve. Zatímco v roce 1989 si mnozí Francouzi mysleli, že 15leté studentky trvají na nošení čádoru v rámci rebelujícího mládí, následující desetiletí potvrdila, že náboženství v zemi nezesláblo, právě naopak.

Jeden z autorů průzkumu, politolog Jérôme Fourquet, poukazuje například na množství muslimů chodících na páteční modlitby do mešity. Zatímco v roce 1989 jich bylo 16 procent, dnes je to podle průzkumu 38 procent. „Výsledky ukazují, že sociální normy jsou v této generaci mnohem religióznější než před třiceti lety,“ citoval vědce Le Point.

INFOGRAFIKA DNE: Zákaz zahalování v Evropě

Častěji do mešity, méně na skleničku

Bližší data ukazují, že pravidelné páteční návštěvy mešity jsou důležitější pro muže (55 procent) než pro ženy (20 procent). Opačný trend pak platí ve srovnání s katolickou vírou – do kostela chodí především zástupci starší generace, mladí muslimové (49 procent) v tomto směru předčí své rodiče (ve věku nad 50 let se cítí být touto náboženskou povinností být vázáno jen 28 procent lidí).

Konec Francie? Úpadek katolické církve nese důsledky a společnost se drolí

Větší příklon k náboženství je znát i u statistiky týkající se pití alkoholu. V roce 1989 se k němu přiznávalo 35 procent muslimů, dnes už jen 21 procent. Samozřejmě jde o deklarativní sdělení, které nelze ověřovat, ale to platilo i před 30 lety.

Na vzestupu u mladých francouzských muslimů je i dodržování ramadánu, které v průběhu tří desetiletí vzrostlo z 60 na 66 procent. Nákupní zvyklosti pak silně ovlivňuje příklon k halal potravinám, který se neomezuje jen na maso. 57 procent dotázaných uvedlo, že konzumuje také cukrářské výrobky v halal provedení, 47 procent lidí kupuje hotová jídla se značkou halal a 48 procent lidí při nákupu studuje složení potravin, aby v nich nebyla vepřová želatina.

Arabský svět a víra

Právě diskuze okolo potravin halal nahradily ve francouzských školách spory o šátky, které jsou ve státních školách zakázány. Proti zákonu z roku 2004, který zákaz zavedl, se vyslovilo 68 procent dotázaných, ve skupině do 25 let to ale bylo 74 procent.

„Vzhledem k těmto výsledkům konstatujeme, že vývoj nejde směrem k sekularizaci, ale že se v běžném chování lidí potvrzuje náboženská identita,“ podotýká k tomu Fourquet.

Šaría versus zákony republiky

Velká většina muslimů (70 procent) ale navzdory zákonu z roku 2004 tvrdí, že ve Francii mohou svobodně vyznávat svoji víru. Zatímco 41 procent dotázaných si myslí, že by se měl islám přizpůsobit francouzské laické tradici, 37 procent muslimů je opačného názoru a myslí si, že přizpůsobovat by se naopak měl francouzský systém. Ti radikálnější – celkem 27 procent dotázaných – jsou přesvědčeni, že by francouzským zákonům mělo být nadřazeno právo šaría.

Arabové ztrácejí víru, gaye netolerují a ženy v čele státu jim nevadí. Co ukázal unikátní průzkum?

V tomto bodě se ukazuje značný rozdíl v odpovědích podle toho, kde se dotyčný narodil. Pokud jde o lidi narozené ve Francii, preferovalo by šaríu pouze 18 procent z nich. U Francouzů, jež občanství nabyli později, už je to 26 procent a u cizinců dokonce 46 procent.

INFOGRAFIKA: Muslimové v Evropě

Při nošení muslimského šátku, k němuž se hlásí 31 procent žen (v roce 1989 jich bylo 24 procent) se projevuje i to, z jaké části Afriky muslimové do Francie přišli. Zatímco před 30 lety byl francouzský islám totožný s islámem Maghrebu (Maroko, Alžírsko, Tunsiko), v průběhu let přicházelo do Francie i mnoho přistěhovalců ze subsaharské Afriky, například z Čadu, Mauritánie nebo Senegalu. U těchto lidí, jež často pocházejí z chudých venkovských oblastí, se víra projevuje podstatně silněji než u výše zmíněných Severoafričanů.

Vzdělání nehraje roli

Celkem 67 procent francouzských muslimů pak souhlasí s tím, aby homosexuálové ve společnosti svobodně žili tak, jak si přejí. Přes polovina dotázaných (53 procent) se domnívá, že je ve Francii příliš mnoho migrantů.

Náboženství na ústupu? Takto se arabský svět odvrací od Boha

Průzkum rovněž ukázal, že neplatí to, co ukazují mnohé sociologické studie, a to spojení větší religiozity s nižším dosaženým vzděláním. V tomto ohledu se střetávají dvě generace – první příchozí, která obvykle začala rychle pracovat a neměla příliš možností pokračovat ve vzdělání, oproti mladším generacím s lepším přístupem ke vzdělání, které ale také na začátku nového století procházely náboženským obrozením a jsou proto více praktikující než jejich rodiče.

SDÍLET
sinfin.digital