Jiný rozměr genderové rovnosti. Většina Rakušanů by poslala ženy na povinnou vojnu

Pokud má být zajištěna „genderová spravedlnost“, pak by měly mít ženy nejen stejné výhody, ale také povinnosti jako muži. I tak by se dal číst výsledek aktuálního průzkumu veřejného mínění v Rakousku, týkající se branné povinnosti. Přes 50 % dotázaných je vůbec poprvé v historii toho názoru, že povinnost absolvovat základní vojenskou službu by měla být rozšířena i na ženy.

Průzkum si nechal zpracovat rakouský deník Der Standard s cílem zjistit aktuální postoj Rakušanů k vojenské službě. V Rakousku na rozdíl od Česka nezajišťuje obranu země pouze profesionální armáda, ale mladí muži musí i nadále absolvovat povinnou vojenskou službu v délce jednoho roku. A jak se v průzkumu ukázalo, většina respondentů na tom nechce nic měnit.

Pro zachování „povinné vojny“ se vyslovilo 53 % obyvatel Rakouska, přičemž podpora zachování prezenční vojenské služby roste s věkem. Čím starší Rakušan, tím je větším příznivcem odchodu mladých mužů na vojnu.

Velmi překvapivým výsledkem (i z pohledu autorů studie) ale skončila ta část průzkumu, která zjišťovala možnosti eventuálního rozšíření branné povinnosti na ženy. Takový výsledek totiž nikdo nečekal. „Mezi muži jsou asi dvě třetiny těch, kteří si dokáží představit povinnou vojenskou službu pro ženy. U žen ale převládá odmítavý postoj k vojně,“ uvedl vedoucí výzkumu David Pfarrhofer.

Celkově po započtení hlasů „obou pohlaví“ vítězí dnes s 52 % v Rakousku příznivci vojny pro všechny. Celkem 23 % respondentů uvedlo, že si určitě dovede představit brannou povinnost pro ženy, 29 % je „spíše pro“.

Z detailních odpovědí přitom vyplývá, že hlavním důvodem tak vysoké a v historii nevídané podpory „odvodů žen na vojnu“ je dnes snaha o rovnost životních podmínek pro obě pohlaví. Podle některých rakouských sociologů se tak trochu jiným směrem, než někteří očekávali, začíná projevovat současná snaha o naprostou genderovou korektnost.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké argumenty zaznívaly pro povinnou vojenskou službu pro ženy?
  • Čím kontrovali odpůrci?
  • A jak se k branné povinnosti pro ženy staví česká odbornice na gender?
sinfin.digital