Kohoutková voda je zamořena plastovými mikročásticemi, může být škodlivá

Většina kohoutkové vody na Zemi je kontaminovaná. Podle nové studie totiž malé plastové mikročástice obsahovalo 83 procent všech zkoumaných vzorků pitné vody v domácnostech a veřejných prostorech. S největší mírou kontaminace se potýká USA. Vědci tam nalezli miniaturní plasty i ve vzorcích odebraných z Kongresu, z hlavního sídla Úřadu na ochranu životního prostředí a z newyorské Trump Tower. 

Plastové mikročástice jsou nicméně ve vodě po celém světě, Evropu nevyjímaje. Ačkoliv jsou USA zasaženy nejhůře – kontaminováno miniaturními plasty tam je 94,4 procent všech vzorků a půllitrová sklenice obsahovala průměrně 4.8 miniaturních částic, ani ostatní země nedopadly dobře.

V Libanonu tak například bylo plasty znečištěno 93.8 procent vzorků kohoutkové vody, v Indii 82.4 procent vzorků a v Evropě 72,2 procent vzorků. Evropské kohoutky podle studie průměrně obsahují 1,9 mikročástice na půllitrový vzorek vody, nejméně ze všech zkoumaných případů.

Za igelitku velká pokuta nebo rovnou na pár let za mříže. Keňa zavedla drsné tresty

Podle jiné studie nejsou plastové mikročástice o velikosti 2.5 mikrometru k nalezení jen ve vodě, ale vyskytují se například i v německém pivu, cukru a medu. A další studie z roku 2015 v Paříži zjistila, že mikročástice na francouzskou metropoli padají ze vzduchu. Každý rok takto město zamoří celkem 10 tun plastů.

Jaký mají tyto mikročástice vliv na lidské zdraví, zatím není úplně zřejmé. Pozitivní vliv se nicméně čekat nedá. „Zatím v tomto ohledu máme dostatek dat jenom v rámci vlivu na divoká zvířata a to, co víme, je přinejmenším znepokojivé,“ tvrdí Sherri Masonová, expertka, která se na studii podílela. „A pokud mají plastové mikročástice vliv na zvířata, je naivní si myslet, že na lidské zdraví působit nebudou,“ dodává.

Plastové mikročástice v kohoutkové vodě a vodě ze studní nalezla i jiná studie provedená v červnu v Irsku. „Zatím nevíme, jaká se v tomto ohledu skrývají zdravotní rizika a proto bych doporučila, aby se vliv na lidské zdraví začal zkoumat co nejdříve,“ tvrdí Anne Matie Mahonová, která irskou studii zpracovávala.

Podle Mahonové mohou být zdravotní rizika pro lidi dvojího druhu. Jednak skrze samotné miniaturní plasty, dále mohou lidem škodit i chemikálie a patogeny, které bývají mikroplasty navázány.

Jak přesně se plastové mikročástice do kohoutkové vody dostaly zatím zřejmé není, vědci tak mnohou pouze hádat. Předpokládá se, že největší část jich tam dopadne z atmosféry, kam se dostanou mikročástice z lidského oblečení. Dalšími alternativami zdroje jsou pračky a sušičky, jedna fleezová bunda během praní dokáže uvolnit až 250 tisíc mikročástic.

Svět ročně vyprodukuje 300 milionů tun plastů, recykluje jich však jen pětinu. Zbytek tak nějakým způsobem znečistí naše životní prostředí.

SDÍLET
sinfin.digital