Kuřáci škodí okolí, i když nekouří, tvrdí nová studie

Marek Kerles

07. 03. 2020 • 07:00

Pokud se někdo domníval, že zákazů a opatření namířených proti kouření už bylo dost, zřejmě se zmýlil. S nadsázkou řečeno totiž možná přijde doba, kdy bude kuřákům zapovězen vstup do veřejných prostor i bez cigarety. Podle vědců totiž z nekouřícího kuřáka vychází tolik škodlivin, že to v uzavřené místnosti může mít pro jeho sousedy po určitou dobu účinky srovnatelné s pasivním kouřením.

Tvrdí to studie zveřejněná v renomovaném odborném časopise Science Advances. Německo-americký výzkumný tým z Yale University a Institutu Maxe Plancka pod vedením Drewa Gentnera provedl experiment v kině v německé Mohuči. V sále, v němž se nikdy nekouřilo, vědci instalovali do ventilačního systému vysoce výkonný hmotnostní spektrometr, zaznamenávající po dobu jednoho měsíce kvalitu vzduchu.

A výsledek? Když diváci vstoupili do sálu, měřič zaznamenal v sále výrazný nárůst až 35 chemikálií, které vznikají právě při kouření. Patřily k nim i toxické látky jako benzen a formaldehyd. Vědci tak dospěli k závěru, že škodliviny se do kina během promítání filmu nemohly dostat jinak než přímo z oblečení některých návštěvníků, zejména těch, kteří si dali cigaretu jen těsně před vstupem do biografu.

Tuto teorii podpořil fakt, že nejvíce škodlivin naměřil přístroj v sále při filmech určených pouze dospělým. V těchto případech byl obsah toxických látek z kouření v kině až dvakrát vyšší než při promítání filmů, na které mohou jít všichni, včetně dětí.

Každého laika přitom musí nutně napadnout, proč se vlastně vědci zabývají tím, co musí být každému jasné i bez experimentů. Kuřák, který zahodí zapálenou cigaretou až těsně před příchodem do kina, restaurace, autobusu nebo jiného veřejného prostoru, většině nekuřáků uvnitř ještě nějakou dobu „smrdí“. Jinými slovy určitý čas se ještě z jeho dechu, vlasů a oblečení dostávají do místnosti látky, uvolněné při spalování tabáku venku.

Tým kolem Drewa Gentnera však tento obecný poznatek údajně posunul do další roviny. Jednak potvrdil, že tohle uvolňování škodlivin z oblečení kuřáků není jen pocitové, ale dá se skutečně změřit, jednak dokonce spočítal, jaké účinky může mít tento „kuřácký pach“ na nekuřáky. Gentner na základě provedených měření tvrdí, že lidé, kteří v dotčeném kině sledovali film pro dospělé, byli kvůli přítomnosti kuřáků vystaveni v průměru stejné pasivní zátěži, jako kdyby v sále někdo vykouřil deset cigaret.

Vědci v tomto případě neuvedli, jaké konkrétní účinky by to mělo mít na zdraví nekuřáků, ani nevydali v tomto směru žádné doporučení. Studie má ale evidentně sloužit jako příspěvek do současné debaty o tom, nakolik jsou cigarety škodlivé i pro ty, kteří sami nekouří. Německo totiž na rozdíl od většiny zemí EU, včetně Česka, nezakazuje na celém území státu kouření ve veřejných prostorách, v každé spolkové zemi platí trochu jiné předpisy. Zatímco například v Bavorsku je už dlouho kouření v restauracích i kavárnách striktně zakázáno, v Berlíně jsou zákonodárci ke kuřákům mnohem benevolentnější. Kouřit se může i nadále v oddělených prostorách restaurací, stejně jako v barech do 75 metrů čtverečních, pokud v nich majitel nevaří a neumožňuje vstup osobám, mladším osmnácti let.

SDÍLET