Zuára je město na severu Libye a zároveň místo, odkud vede nejkratší cesta na italský ostrov Lampedusa. Od jeho břehů tak každoročně odplouvají tisíce migrantů z Afriky, aby se vydaly na nebezpečnou cestu do Evropy. Na vratkých lodích a člunech ale riskují život a pro mnohé z nich cesta skončí už zanedlouho po vyplutí. Nacházení mrtvých těl migrantů, které u libyjských břehů vyplavilo moře, je v Zuáře smutnou každodenní realitou. Na dva tisíce těl, které tu byly v posledních třech letech nalezeny, je prozatím uloženo v provizorních hromadných pohřebištích nedaleko pláže. Při přílivu je však obsah hrobu často vyplaven, což láká místní divoké psy. Město proto rychle hledá plán, jak mrtvým zajistit důstojnější odpočinek.

„Všechno začalo v roce 2014, když jsme na našich plážích našli víc než 100 těl,“ popisuje pro server Middle East Eye člen místního pohotovostního výboru Sadiq Jiáš. „Nejprve jsme je chtěli pohřbít na místním hřibově, ale mnozí lidé říkali, že někteří z mrtvých nemusí být muslimové,“ dodává s tím, že místní byli proti tomu, aby se těla lidí různých vyznání míchala dohromady. Lidé však odmítali i pohřbení migrantů na okraji města, kde je cenná orná půda.

Smrtelné Středomoří: Při cestě do Evropy umírají migranti dvakrát častěji než dřív

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital