Jsme jen kapkou v moři, ale každá kapka se počítá, říká otec Noel Maddhichetty, ředitel jedné z největších neziskovek v jihovýchodní Asii

Otec Noel Maddhichetty je představeným řádu Salesiánů Dona Bosca v Indii a ředitelem platformy Bosconet, která je jednou z největších charitativních organizací v jihovýchodní Asii. V exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ mluví o covidu, o sociálně znevýhodněných v Indii, o boji za rovnost žen, o tom že vzdělání pro všechny je nezbytné, o změnách klimatu, ale třeba i o důstojném životě pro všechny bez kastovních rozdílů. Následující rozhovor je překladem původního interview, které jsme publikovali v angličtině.

Indie čelí velkým výzvám. Po první vlně koronaviru v roce 2020 přišla velmi tvrdá druhá vlna, která zabila více lidí a šíří se rychleji. Rapidní nárůst případů způsobil nedostatek kyslíku a přetížení zdravotnického systému, což vyvolalo globální reakci. Řada zemí, včetně Česka, nabídla Indii pomocnou ruku. Lidé se druhé vlny bojí o poznání více než té loňské a také vláda je v komplikovanější situaci. Hranice jsou uzavřené a zdravotnických prostředků je nedostatek. Naštěstí se epidemiologové shodují na tom, že reprodukční číslo a s ním i rychlost šíření pandemie začíná klesat. 

V Indii je také celá řada „andělů“ - lidí a organizací, které mimo tradiční struktury pomáhají nemocným, chudým a lidem bez práce. Jednou z největších charit, která se této „andělské práci“ věnuje, je Bosconet, obří platforma neziskovek, spadající pod dobře známý katolický řád Salesiánů Dona Bosca. Bosconet provozuje stovky škol, farem i zdravotních středisek. Umožňuje sociálně znevýhodněným dětem získat kvalitní vzdělání, podporuje rovnost pohlaví a na venkově učí lidi, jak si založit malé podnikání; věří totiž, že dobré vzdělání a malý byznys jsou cestou k soběstačnosti. Bosconet je zároveň členem Zelené aliance pro boj se změnami klimatu a na tomto poli aktivně propaguje používání moderních technologií, především v energetice. Nyní je jejich klíčovou aktivitou boj s pandemií, a to nejen po stránce zdravotní, ale i po stránce pomoci lidem, kteří ztratili práci. Jde o obří organizaci, která sdružuje téměř tři tisíce mnichů a sester, padesát tisíc externích spolupracovníků a 354 salesiánských neziskovek.

V čele tohoto kolektivu, připomínajícího velkou korporaci, stojí otec Noel Maddhichetty. Otec Noel řídí činnost platformy v Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu a státech Perského zálivu a jeho práce přímo pomáhá třem milionům lidí.  Otče, je mi ctí s vámi dělat rozhovor.

Já jsem rád za možnost mluvit o našem díle. Možná začněme tím, kdo vlastně jsme. Naše organizace Bosconet je součástí celosvětové salesiánské platformy, která působí ve 134 zemích světa. My máme za úkol obhospodařovat země jihovýchodní Asie, kam kromě Indie spadá Srí Lanka, Bangladéš a Nepál a také země Perského zálivu.

Klíčová je pro nás Indie, která je výrazně největší a jsme tu také nejdéle. Indie přitom, co se populace týče, patří k nejmladším zemím světa, 65 % obyvatel je mladších než 35 let. To na jednu stranu přináší jistou demografickou výhodu a příležitosti oproti stárnoucím vyspělým zemím, na druhou stranu je ale toto věkové rozložení velkou výzvou pro ekonomiku. Jak pro tak velký počet lidí poskytovat kvalitní vzdělání a celkově rozvíjet dovednosti mladých lidí. Nejsou to přitom jen otázky týkající se ekonomické stability, ale celkově důstojného života, bydlení a inkluzivního vývoje společnosti.

Abychom vývoji pomohli, provozujeme v Indii pět set salesiánských center Dona Bosca, která se zaměřují na služby pro znevýhodněné děti a mládež, jejich vzdělávání a vštěpování dovedností směřujících k soběstačnému a udržitelnému důstojnému životu. Centra pro mládež a školy - to je základ naší práce všude, kde jsme. Posláním zakladatele našeho řádu svatého Jana Bosca byla totiž právě pomoc zranitelným mladým lidem, těm, kteří byli nuceni žít bez domova, kteří byli bez vzdělání a na okraji společnosti. My v jeho misi pokračujeme a je i naším posláním být tu „pro děti ulice“. Chceme, aby se mladí lidé stali sebevědomými světoobčany, kteří budou stát na vlastních nohou a vést udržitelný důstojný život a to včetně péče o naši planetu. Cílovou skupinou jsou pro nás nejen děti a mládež, ale i ženy, obyvatelé slumů, venkova a kmenových společenství, kteří se potýkají s různými podobami znevýhodnění.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak vážná je situace s koronavirem v Indii a jaké mohou být její dopady?
  • Co jsou pro Indii největší výzvy a jak je překonat?
  • Proč je důležité pomáhat mladým Indům a Indkám postavit se na vlastní nohy?
sinfin.digital