Nové arabské jaro na spadnutí? Rozbouřené regiony procházejí nejtěžší zkouškou

Info.cz

Revoluční události, které po roce 2010 přepsaly mapu arabského světa, z velké části nepřinesly kýžené změny. Kořeny, ze kterých gejzír zloby a touhy po lepším životě vzešel, jsou místy naopak ještě pevnější. A rozklad řady států na Blízkém východě nebo severu Afriky pokračuje. OSN varuje před dopady současné situace na nejmladší generace.

Celý svět sleduje každodenní masakry v Sýrii, tuší, že Libye jako jednotná země prakticky neexistuje, nebo pravidelně zapomíná na neutěšenou situaci v Jemenu. Region, který před pěti lety ovládalo revoluční nadšení, své problémy nedokáže a mnohdy ani nemůže vyřešit.

Arabské jaro

Série protestů a povstání, která po roce 2010 zasáhla arabský svět. Někde vedla k drobným ústupkům, jinde k pádu vládců. Některé země uvrhla do válek a chaosu, který neskončil dodnes.

Určujícím faktorem zůstává válka. Právě od ní se odvíjejí všechny další problémy – nedostupnost vzdělání, zničená infrastruktura brzdící další rozvoj, demografické proměny společnosti a její celkové rozpoložení. Mladé generace jsou v neklidné době víc otevřené radikálním myšlenkám, extremistům, teroristickým organizacím, sektám,...

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital