Peterson, Shapiro a další. Noví intelektuálové působí na okraji, Západ jim ale naslouchá

Adam Kotrbatý

Nejsou extremisté, přesto je jiní intelektuálové ze svých řad vytěsňují za pomoci nelichotivých nálepek. Navzdory tomu má o jejich myšlenky zájem stále více lidí. List New York Times je loni označil za Intelektuální temný web. Kým jsou a jak se zrodily postavy, které ovlivňují miliony Američanů, Britů i lidí z dalších zemí?

Ačkoli máme tu čest především s individuálními osobnostmi, můžeme skupinu nových intelektuálů alespoň obecně charakterizovat: vesměs se domnívají, že svoboda slova je dnes v ohrožení, že mezi muži a ženami existují nepopiratelné biologické rozdíly anebo že univerzity jsou obsazené pouze lidmi s jedním světonázorem. Asi nejobsáhlejší seznam postav, které do zmíněné „party“ patří, nabízí stránka IntellectualDark.

Řeč je o lidech, kteří se z nějakých důvodů – většinou kvůli svému vidění světa – ocitli na okraji akademické sféry nebo mediálního prostředí. Například Bret Weinstein a Heather Heyingová byli respektovanými profesory na americké vysoké škole, která si zakládala na progresivistickém étosu. Když Weinstein a Heyingová, oba levicově smýšlející, začali některé nápady školy zpochybňovat, dostalo se jim vyhrůžek, přišli o přátele a vše skončilo jejich odchodem z instituce.

Brexit se odkládá na Halloween. Půlrok dává čas na změnu strategie, ale i výměnu premiérky

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital