Pili vodu plnou lidských výkalů, pak k smrti zvraceli. I to byl Londýn královny Viktorie

Jan Januš

SVĚTOVÉ EPIDEMIE |  Epidemie cholery udeřily na Evropu z dosti paradoxních důvodů: starý kontinent byl totiž v 19. století plný naprostých kontrastů. Na jednu stranu se rychle modernizoval, obchodníci bohatli, hodně cestovali a měli styky se zahraničím, což výrazně zjednodušovaly a zrychlovaly nové vynálezy spojené s probíhající průmyslovou revolucí. Mnoho lidí ale také žilo v otřesné chudobě a bídě, doslova ze dne na den. Oba způsoby života svědčily přenosu nemocí, zvláště když skoro všechny naopak spojovaly příšerné hygienické návyky z dob minulých, skoro až ze středověku. Že je třeba postavit kanalizaci a s exkrementy zacházet jinak než dosud, mocné v řadě zemí přesvědčila právě až cholera. Kvůli ní ale zemřely – a bohužel stále umírají – miliony lidí.

Světové epidemie

V seriálu INFO.CZ „Světové epidemie“ popisujeme dvakrát týdně některé závažné pandemie a epidemie, jimž jsme jako lidstvo čelili v minulosti. Snažíme se rozebrat politické, ekonomické a společenské dopady jednotlivých nemocí. Zamyslíme se rovněž nad tím, jak se můžeme z dřívějších událostí poučit v současné situaci při koronavirové pandemii.

Velká Británie byla v 19. století v mnohém na vrcholu. Ovládala podstatnou část světa i takřka globální obchod. Jeho prostřednictvím se ale do Evropy dostaly rovněž epidemie cholery. Nemoc měla svůj původ podle všeho v Indii, rychle se ale rozšiřovala po celém světě, kromě Evropy se jí nevyhnuly ani Amerika a Afrika.

Nakažení v křečích zvraceli, trpěli průjmy a nakonec dehydrovaní umírali. Stejně jako například u morových ran lidé nejprve nechápali, odkud se cholera bere, mysleli si, že se šíří vzduchem. Skutečnost je ale jiná, jak dnes popisuje na svém webu i organizace Lékaři bez hranic, která s touto nemocí dodnes, zvláště v Africe, bojuje. „Choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která nutí buňky tvořící výstelku střeva produkovat velké množství tekutiny, což vede k těžkým průjmům a zvracení. Infekce se šíří požitím jídla či vody kontaminované fekáliemi nebo zvratky někoho, kdo je nemocí infikován. Kontaminace jídla či zdroje vody může vést k masivnímu rozšíření nemoci v krátkém čase, a to obzvláště v přelidněných oblastech, jako jsou slumy či uprchlické tábory,“ uvádí neziskovka.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital