Polsko porušilo normy na ochranu ovzduší, rozhodl unijní soud. Varování dostalo i Česko

ČTK, sto

22. 02. 2018 • 14:55

Nejvyšší soudní instance Evropské unie rozhodla, že Polsko porušilo předpisy EU týkající se čistoty ovzduší. Soudní dvůr EU trest neuložil, ale může o něj ještě požádat Evropská komise. Verdikt je podle agentury Reuters součástí tažení proti znečištění ovzduší, které podle odhadů způsobuje smrt 400.000 Evropanů ročně. K nápravě nedostatků byla vyzvána i Česká republika. 

Polsko podle verdiktu nedodržovalo denní, ani roční limity přípustné koncentrace prachových částic (PM10) v mnoha městech, jak ukázaly údaje z let 2007 až 2015.

Přípustné limity stanovuje směrnice, jejímž cílem je přimět členské státy k zachování takové kvality ovzduší, aby nepostihovalo zdraví lidí.

„Sama skutečnost překročení přípustných hodnot koncentrace PM10 v ovzduší stačí ke konstatování, že závazky členského státu nebyly dodrženy,“ zdůraznil soud.

EK poslala Polsko k soudu, protože usoudila, že polské úřady nerespektují limity znečištění, ani správně nepřevedly unijní předpisy do polského práva.

Podle unijních pravidel mají úřady v případě překročení limitů podniknout taková opatření, aby toto období bylo co nejkratší. Z polských údajů ale vyplynulo, že v 35 z 46 oblastí byly normy pro kvalitu ovzduší setrvale překračovány.

Znečištění prachovými částicemi je hlavně dílem lokálního vytápění domácností. EK při podání žaloby argumentovala, že kroky podniknuté Polskem jsou nepostačující.

Varšava plánuje, že se s překračováním norem v jednotlivých oblastech vypořádá v období let 2020 až 2024, dodala TVN 24. Argumentovala při tom potřebou strukturálních změn, vyžadujících nezbytné přechodné období. Upozornila také na sociální, ekonomické a rozpočtové potíže, pramenící z nutnosti značných investic. Soud však dospěl k názoru, že Polsko neprokázalo, že je skutečně nemožné požadavky splnit v kratší době.

„Polsko se má co nejrychleji přizpůsobit verdiktu. Pokud Evropská komise shledá, že tak členský stát neučinil, může vznést novou žalobu a domáhat se finančního postihu,“ dodala televize.

Premiér Mateusz Morawiecki po vynesení verdiktu přislíbil boj proti smogu a za čisté ovzduší. „Je to jedna z priorit vlády,“ řekl. Kabinet podle něj spustí programu „termomodernizace“, který má zlepšit zateplení domů, snížit tak spotřebu uhlí a tím i zmenšit znečištění. Upozornil také, že čistý vzduch nechybí jen poslední dobou, ale spíše už desítky let.

Polští představitelé podle TVN připouštějí, že z padesátky nejvíce znečištěných měst v EU se 33 nachází v Polsku. Podle odhadů vinou znečištěného ovzduší předčasně umírá každý rok na 47.000 Poláků.

Evropská komise v půli února dala Česku měsíc času k nápravě nedostatků v ochraně ovzduší - jinak věc podstoupí Soudnímu dvoru EU.

SDÍLET