Před 170 lety se narodil sochař Josef Václav Myslbek. Víte, jaké je jeho nejznámější dílo?

Z díla Josefa Václava Myslbeka, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů, je jednoznačně nejznámější socha svatého Václava, která tvoří dominantu horní části Václavského náměstí v Praze. Mistr takzvaného monumentálního realismu, který se často nechával inspirovat bájemi a historickými náměty a který byl také vynikajícím portrétistou, se narodil před 170 lety, 20. června 1848.

Myslbek pocházel ze Smíchova a studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Zařadil se do generace Národního divadla, tedy okruhu umělců, kteří se podíleli na výzdobě české první scény. Myslbek pro „zlatou kapličku“ vytvořil dvojici alegorických soch Zpěvohra a Činohra, ale také bustu skladatele Bedřicha Smetany.

Jeho sochy zdobily Palackého most (čtveřice sousoší slovanských reků byla v roce 1945 přenesena do parku na Vyšehradě), jsou v chrámu sv. Víta, na pražských hřbitovech a v parcích (například pomník básníka Karla Hynka Máchy na Petříně), ale i ve vídeňském parlamentu nebo v pařížském kostele Sacré-Coeur. Na svém vrcholném díle - jezdecké soše svatého Václava - pracoval Myslbek od roku 1883 až do své smrti. Sochař, který byl i uznávaným pedagogem, k jehož žákům patřili například Jan Štursa nebo Bohumil Kafka, zemřel 2. června 1922.

SDÍLET
sinfin.digital