Proč nenáviděl Čechy? Objev dopisů Hitlerova otce nabízí nový pohled na dětství nacistického diktátora

Celosvětovou pozornost si tento týden získalo představení knihy „Hitlerův otec. Jak se ze syna stal diktátor“ rakouského historika Romana Sandgrubera. Autor totiž vůbec poprvé zveřejnil a rozebral obsah dopisů otce nacistického pohlavára Aloise Hitlera, náhodou nalezených na statku v Horních Rakousích. Příběh o tom, nakolik byl Adolf Hitler ovlivněn zážitky z dětství a výchovou rodičů, má i výraznou českou stopu.

Dopisy Hitlerova otce Aloise nalezla už před čtyřmi lety na půdě svého domu v hornorakouské obci Wallern (18 kilometrů od českých hranic) Rakušanka Anneliese Smigielski. Její prapradědeček Josef Radlegger kdysi vlastnil statek ve Fischlhamu (jihozápadně od Lince), který od něj v roce 1895 koupil právě Alois Hitler, jenž zde s rodinou asi rok a půl žil. 

Celkem 31 dopisů se později dostalo neznámým způsobem až na půdu domu ve Wallernu. Jedná se o součást pečlivé korespondence mezi Aloisem Hitlerem jako kupujícím a Josef Radleggerem jako prodávajícím. Dopisy se věnují především koupi statku, obsahují zejména vyjednávání o ceně a detaily obchodu. 

O dětství Adolfa Hitlera, který byl v pořadí čtvrtým dítětem Aloise Hitlera a jeho ženy Kláry a jemuž bylo v té době šest let, se zde mnoho nedozvíme. Historik Sandgruber, který tyto nikdy nepublikované dopisy dlouho analyzoval, se z nich ale pokusil vytvořit jakýsi psychologický portrét pisatele a doplnit ho o jiné, dřívější i nové informace o osobnosti Hitlerova otce. A na základě těchto informací si pak položil otázku, nakolik mohl Hitlerův otec a jeho výchova ovlivnit chování i názory budoucího nacistického vůdce a spolutvůrce holocaustu.

sinfin.digital