Rakousko postaví novou přečerpávací elektrárnu. V Česku zůstávají na papíře

Firma Energie AG, většinově vlastněná rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousy, postaví u městečka Ebensee v Alpách přečerpávací elektrárnu za 450 milionů EUR (11 miliard korun). Dozorčí rada společnosti by to podle podle rakouských médií měla definitivně posvětit příští týden. Fakt, že se rakouské „polostátní“ společnosti podařilo překonat odpor obyvatel i ochránců přírody a navíc přesvědčit politiky o návratnosti investice, může být určitým návodem i pro Česko. V tuzemsku zůstávají projekty nových přečerpávacích elektráren zatím pouze na papíře.

Nové přečerpávací elektrárny, v tuzemsku známé především kvůli elektrárně Dlouhé stráně, mohou být podle odborníků v budoucnu stále důležitějším prvkem energetické soustavy. V energetickém mixu totiž roste a i nadále poroste podíl obnovitelných zdrojů, což zvyšuje nároky na udržení stability sítí. Přečerpávací elektrárny dokáží část přebytečné elektřiny akumulovat a „pouštět“ elektřinu do sítě v době, kdy je jí naopak potřeba.

Ze stejného důvodu tak byla v Jeseníkách v roce 1994 dokončena například slavná elektrárna Dlouhé stráně, v níž se dnes denně přečerpává až 2,6 milionu kubíků vody. Problém s výstavbou nových elektráren tohoto druhu ale spočívá v tom, že vhodné podmínky pro tzv. přečerpávačky jsou buď u současných přehrad, nebo na horách, a to většinou v místech s určitým stupněm přírodní ochrany a velkým turistickým potenciálem. Prosadit v takových lokalitách tak významnou stavbu se zásahem do krajiny (Dlouhé stráně se stavěly 18 let) proto vůbec není jednoduché.

sinfin.digital