Rusko vstupuje do éry „vrcholného“ putinismu

Pavel Havlíček

Legislativní ofenzíva ruského parlamentu v posledních týdnech dává tušit, že se Putinovo Rusko konečně rozhodlo převést do praxe závěry červencové zmanipulované změny ústavy a dovést zemi do éry „vrcholného“ putinismu. Rusko se má podle této vize Kremlu stát zemí izolovanou od negativního vlivu Západu (a mezinárodního práva) a plně pod kontrolou a dohledem ruského prezidenta. To vše navzdory sílícímu odporu obyvatelstva, prohlubujícím se domácím problémům, včetně nezvládnuté pandemie koronaviru, a strachu vedení o udržení postavení do budoucna.

V posledních týdnech jsme byli svědky hned několika změn ruských zákonů, které zásadním způsobem ovlivňují politický a společenský život v zemi a vzdalují ji od společných evropských hodnot a norem mezinárodního práva. K nim patří prosazení doživotní funkce v horní komoře ruského parlamentu (Radě federace) prostřednictvím institutu „doživotního senátorství“. Z toho vyplývá také imunita, která by se do konce života vztahovala jak na Vladimira Putina, tak na Dmitrije Medveděva a další vybrané zástupce kremelského vedení. Obě hlavy ruského státu by se tedy měly doživotně vyhnout odpovědnosti nejen za své činy vykonané v době působení v úřadu prezidenta, ale také po skončení mandátu  – pokud o to požádají. Cíl vyvinit se ze spravedlnosti a postavit se nad zákon a obyčejného „smrtelníka“ je jasný.

Z druhé strany se ruští zákonodárci z vládnoucího Jednotného Ruska rozhodli dále omezit svobodu shromažďování. Bez dřívějšího povolení úřadů by podle jejich návrhu neměly být umožněny veřejné protesty jednotlivců (tzv. pikety), na které by se měly začít vztahovat stejná pravidla jako na masové akce. Tato forma protestu je přitom jednou z posledních cest, jak mohou ruští občané svobodně na veřejnosti vyjádřit svůj nesouhlas s chováním ruského režimu. Kromě toho by stát měl zavést také další omezení a přísnější kontroly na veřejné akce, například s ohledem na financování či novináře, kteří tyto happeningy pokrývají. Platí přitom, že úřady se k veřejným shromážděním staví přinejmenším ne úplně přívětivě.

Evropa se pře o zákaz lyžování kvůli covidu. Likvidační, zní z Česka

sinfin.digital