„Sluneční plyn“ jako energetická budoucnost Rakouska? Projekt slibuje revoluční výrobu a skladování vodíku

Rakousko oznámilo, že zahajuje světově unikátní projekt výroby vodíku. Po prvních úspěšných zkouškách v menším měřítku by se měl v Rakousku začít vyrábět vodík výhradně pomocí sluneční energie. Poté bude přečerpán do hlubinných skladů na zemní plyn a dále využíván v dopravě a průmyslu. Autoři projektu, podporovaní rakouskou vládou, si od tohoto způsobu „velkovýroby“ vodíku slibují doslova energetickou revoluci. Projekt ale provází i řada pochybností.

Podstata takzvaná ekologické výroby vodíku, která právě začíná v Horních Rakousích, je přitom v zásadě jednoduchá. Složité a komplikované jsou jen její detaily. Sluneční kolektory vyrobí elektřinu, která bude využita k výrobě vodíku formou elektrolýzy (rozkladu vody). Takto vyrobený vodík pak technici přečerpají z větší části do hlubinných zásobníků, které se už dnes v Rakousku využívají ke skladování zemního plynu nebo slouží ke stejnému účelu jako rezerva. Není tedy nutné budovat ve velkém množství další zásobníky.

„Jedná se o světově jedinečný výzkumný projekt, který není určen pouze k ukládání solární energie pro použití v zimě, ale může také dodávat ve větším měřítku vodík průmyslu,“ řekl Markus Mitteregger, šéf rakouské firmy RAG, specializované na skladování plynu. V Horních Rakousích provozuje tato firma zásobníky na celkem 6 miliard metrů krychlových plynu, což z ní dělá čtvrtého největšího provozovatele svého druhu v Evropě. Plán ale počítá s rozšířením kapacity až na 10 miliard kubíků.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak plánují Rakušané vyrábět a skladovat vodík?
  • Jaké cíle si od projektu Underground Sun Storage Rakousko slibuje?
  • Proč nad celým projektem visí mnoho otazníků?
sinfin.digital