Smrt, která se kvůli covidu přehlíží. Ve stínu pandemie drasticky vzrostla míra úmrtí, která s virem nijak nesouvisejí

Nejhorší etapu pandemie covidu-19 máme podle všech ukazatelů už nějakou dobu za sebou. Z boje s virem se v uplynulých letech stala pochopitelná priorita, v důsledku toho ale dodnes bývá přehlížen fakt, že se v daném období dramaticky zvýšila i míra úmrtí, která s covidem nesouvisela. Konkrétně ve Spojených státech je tento nárůst dokonce vyšší než nadúmrtí s covidem.

Na nová zjištění upozornili na stránkách deníku The Wall Street Journal autoři studie vycházející z dat amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jejich zjištění se týkají Američanů mladších 45 let věku. Studie, jejímiž autory jsou profesor ekonomie z University of Chicago Casey B. Mulligan a podnikatel a investiční analytik Robert D. Arnott, zkoumá tzv. nadúmrtnost, tedy počet úmrtí převyšující historický průměr. 

Tento údaj celosvětově vzrostl právě kvůli covidu, v některých zemích včetně Česka dokonce na hodnoty nejvyšší od konce druhé světové války, nicméně Muligan s Arnottem se zabývali specificky analýzou úmrtí, která s nákazou koronavirem nesouvisí. 

Jak autoři upozorňují, i samotná „covidová“ čísla nejsou úplně přesná, jelikož obzvlášť na počátku pandemie se některá virem způsobená úmrtí neevidovala jako smrt v důsledku covidu-19 a naopak mnohá úmrtí v pozdějších fázích pandemie byla kvůli masivnímu testování v nemocnicích do této kategorie zařazena čistě jen proto, že pacient byl pozitivně testován, přestože bezprostřední příčinou smrti bylo prokazatelně něco jiného.

sinfin.digital