Všechny děti jsou si rovny. Německo chystá obří a nákladný program, chce „férovější“ vzdělání

Nebudeme rušit víceletá gymnázia, raději nasypeme miliardy do škol, v nichž studují dětí ze sociálně slabších rodin. Takovým způsobem chce německá vláda vyřešit stále naléhavější problém nerovnosti ve vzdělávání. Do desetiny německých škol, považovaných za „opak elitních gymnázií“, tak v příštím roce zamíří státní podpora ve výši jedné miliardy eur. O tom, zda tento systém pozitivní diskriminace žáků v takzvaně vyloučených lokalitách povede k vyrovnání šancí dětí na dobré vzdělání, se ale v Německu vede vyhrocená diskuse. Její výsledky mohou v mnohém inspirovat i Česko.

Obě země totiž společně s Rakouskem patří k malé skupině evropských států, které (na rozdíl třeba od Velké Británie či Francie) udržují ve svých školských systémech institut víceletých gymnázií. Protože část žáků odchází na tato gymnázia už v 10 letech, vede to podle některých kritiků ke snížení konkurence mezi těmi zbývajícími. A příliš brzká selekce pak může vytvářet i nerovnost v přístupu ke vzdělání.

Zastánci víceletých gymnázií ale naopak argumentují tím, že tato gymnázia úspěšně rozvíjejí schopnosti nadaných dětí, což je v zájmu společnosti. A to, že by odchod části dětí ze základní školy už v 10 letech poškozoval šanci na vzdělání u těch ostatních, nebylo podle nich nikdy zcela spolehlivě prokázáno.

Diskuse o tom, zda by měla být víceletá gymnázia jako „relikt minulosti“ zrušena či nikoliv, se v takřka identické rovině vede v Rakousku, Německu i Česku, stačí se podívat na příslušné diskusní servery v jednotlivých zemích.

sinfin.digital