Zelená opatření jsou rizikem, v budoucnu ale přinesou výhody, říká makroekonom

HalfPageAd-1

Jan Palička

13. 10. 2019 • 14:00

Nová Evropská komise ještě ani formálně nezahájila své funkční období a již představila ambiciózní plán na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Je jisté, že plánované změny budou vyžadovat velké investice a dotknou se ekonomiky jak celé Evropské unie, tak jednotlivých států. Podle hlavního analytika společnosti Euler Hermes, makroekonoma Alexise Garattiho, je se zaváděním plánovaných zelených opatření nutno počítat jako s rizikovým faktorem. Do budoucna ale tyto změny budou pro Evropu výhodné.

Mobile-rectangle-3

Plán Evropské komise na tvrdý boj s klimatickými změnami a rychlým snižováním emisí oxidu uhličitého až k dosažení uhlíkové neutrality je středem pozornosti nejen ekologů, ale i ekonomů. Je totiž zcela na místě se ptát, kolik budou plánované změny stát a kde se na jejich zaplacení vezmou peníze. Už dnes je přitom jasné, že se bude jednat o masivní investice v řádech stovek miliard eur.

Za zásadní ekonomickou otázku téma považuje i makroekonom a ekonomický analytik Alexis Garatti. „Nacházíme se v cyklu, kterému říkám neliberální. Je to dáno silným intervencionalismem jak centrálních bank, tak vlád, na které dopadá politická nejistota. Dalšími faktory ovlivňujícími volný trh jsou protekcionismus a populismus,“ popisuje současnou ekonomickou situaci pro INFO.CZ Garatti.

Omezení trhu i výrobního řetězce

Plánované zavádění ekologických opatření je pak podle Garattiho dalším ze znaků neliberálnosti současné ekonomické situace. „Pochopitelně tato opatření povedou k významnému omezení jak trhu, tak výrobního řetězce,“ vysvětluje Garatti a dodává, že odvětvím, na kterém můžeme vše demonstrovat v praxi je automobilový průmysl. „Automobilky budou zavádění nových opatření odkládat, a to povede k nutným změnám jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Vše si vyžádá korektivní zásahy. Stát bude nucen automobilový průmysl podporovat, zatímco spotřebitelé budou vyčkávat, co vlastně změny přinesou,“ popisuje vývoj Garatti s tím, že se nejedná jen o specificky evropský fenomén. Zavádění podobných změn podle něj výrazně ovlivnilo automobilový trh i například v Indii.

„Podle čísel, která máme k dispozici, výrobní náklady v automobilovém průmyslu v EU mohou do konce příštího roku narůst až o 7 %, do roku 2025 až o 15 %. Co se prodejů týče, ty mohou do konce roku 2025 poklesnout až o 18 %, tedy téměř o pětinu. To by znamenalo pokles růstu německého, ale i například francouzského HDP o jednu desetinu procentního bodu jak v roce tomto, tak v roce 2020. Převedeno na pracovní místa, ohroženo by jich do konce příštího roku mohlo být až 160 tisíc.“ vyčísluje dopady na automobilový průmysl Garatti. Zároveň připouští, že Evropa se při zavádění ekologických opatření a omezení bude nucena potýkat s dravou čínskou konkurencí.

Garatti nevěří tomu, že automobilkám se podaří vytyčeným cílům ve stanoveném termínu dostát, ač se pochopitelně budou snažit se na novou situaci na trhu co nejlépe adaptovat.

Miliony pracovních míst v ohrožení

„Do konce příštího roku můžeme díky tomu očekávat nárůst cen automobilů o zhruba 2,6 %, prodeje nových vozů pak klesnou v průměru o 3,1 %. To představuje ztrátu téměř tří miliard euro. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl představuje 13 % evropské výrobní produkce, přímo či nepřímo se to dotkne až více než 13 milionů pracovních míst. Je tedy nepochybné, že budou muset zakročit jak zákonodárci, tak samotní spotřebitelé. Otázkou zůstává, jaká bude realizace těchto zákroků,“ popisuje Garatti odhadovaný scénář.

Navzdory hrozivě se tvářícím číslům však Alexis Garatti věří, že není důvod k pesimismu. „Jistě, evropský průmysl, nejen výrobní, ale ani například energetický není na rychlé změny vedoucí k větší ochraně klimatu připraven. Do toho požadavky jinde ve světě nejsou zdaleka tak přísné. Zároveň je ale nutno zmínit, že ekonomiky zemí s volnějšími klimatickými opatřeními jsou na přijetí přísnějších připraveny ještě hůře než ta evropská. Co bohužel nepochybně ztratíme v krátkodobém horizontu, pro nás bude v tom středně a dlouhodobém představovat výhodu. Už budeme mít to, o co ostatní budou usilovat,“ říká Garatti. „Není to jednoduchá cesta, bude nákladná, ale řekl bych, že jde o správný směr pro to, aby Evropa byla v budoucnu plnohodnotným konkurentem dvojici dominantních ekonomických bloků – americkému a čínskému,“ uzavírá pro INFO.CZ makroekonom.

SDÍLET

Billboard-bottom-1