Peter Rendek

Výkonný ředitel Platformy evropské paměti a svědomí. V minulosti působil ve slovenském Ústavu paměti národa a v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Nejnovější příspěvky

sinfin.digital