Stanislav Vítek

Analytik mezinárodních vztahů, pracuje pro technologické firmy z Jihovýchodní Asie a USA. Vystudoval obor International Security Studies na Karlově Univerzitě v Praze. Věnuje se mezinárodním vztahům a bezpečnostní problematice zejména na ose Západ–Východ.

sinfin.digital