Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování, zásahy odmítají | info.cz

Články odjinud

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování, zásahy odmítají

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování, zásahy odmítají
 

Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování současného systému závodního stravování a nechtějí do něj výrazněji zasahovat. Vyplývá to z průzkumu společnosti PPM Factum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR. 

Většina zaměstnavatelů se obává, že zvažovaný neadresný výdajový paušál by na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům. Že by jeho zavedení snížilo návštěvu jídelen či chození na obědy, jsou přesvědčeni jak zaměstnavatelé poskytující příspěvek do kantýn, tak stravenky (73 % resp. 65 %). „Protože plán na zavedení stravovacího paušálu ve společnosti hodně rezonuje, nechali jsme si vypracovat reprezentativní průzkum na vzorku 333 tuzemských společností, aby byl co nejobjektivnější,“ říká k prosincovému šetření Vít Jásek, který je výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

„Obecně jsme k neúčelovému paušálu skeptičtí, protože se obáváme, že by mohl být zaměstnancem použitý k jiným účelům než pro zakoupení stravy během pracovní směny,“ říká HR manažer společnosti Amazon Michal Šebo. Podle něj je velmi pravděpodobné, že by část zaměstnanců hotovost utratila jinak než na oběd v podnikové kantýně. „Obávám se, že by paušál mohl zavedený systém stravování v jídelnách ohrožovat,“ konstatuje Šebo.

99 procent zaměstnavatelů je přesvědčeno, že je důležité, aby zaměstnanec měl během směny plnohodnotný oběd a spojují to s jeho spokojeností, zdravím i pracovním výkonem. Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se podle průzkumu domnívají, že nedostatečný oběd nebo jeho úplné vynechání snižují produktivitu. „Systém zaměstnaneckého stravování možná není dokonalý, ale jako celek dlouhodobě v České republice funguje. Proč měnit něco, na co jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci zvyklí a jsou s tím v podstatě spokojení?“ říká Jiří Nekovář, předseda expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu.

K rezervovanému postoji k paušálu vedou také obavy, že by nefungoval jako motivační faktor personální politiky. Sedm z deseti zaměstnavatelů si myslí, že finanční paušál by zaměstnanci přestali považovat za bonus. Že by paušál brali jako nárokovou část mzdy, je přesvědčeno dokonce osm zaměstnavatelů z deseti.

Firmy se na druhou stranu domnívají, že zaměstnanci budou hotovost preferovat před adresným příspěvkem na stravování. Tlak na zavedení paušálu u svých pracovníků očekává sedm z deseti společností. Téměř polovina (49 procent) pak uvádí, že by paušál z tohoto důvodu nakonec zavedla.

„Ze zavedení neúčelového paušálu máme zásadní obavy,“ říká Vladimír Staněk, generální ředitel společnosti ARAMARK. „Závodní stravování je jeden z nejžádanějších benefitů a zásadně se podílí na zdraví zaměstnanců, dobrém pracovním výkonu i bezpečnosti práce. Tlak i menší části zaměstnanců, kteří upřednostní neúčelový paušál, bude mít zásadně negativní dopad na ochotu zaměstnavatelů tuto stravovací službu podporovat. V řadě případů to bude znamenat, že například o víkendech nebo při nočních směnách budou zaměstnanci odkázáni jen na donesené jídlo nebo nějakou balenou bagetu z automatu, protože zaměstnavatel nebude moci dotovat firemní kantýnu, pokud bude nucen vyplácet neúčelový paušál. A to nás vrátí o desítky let zpět,“ říká Staněk.

Kromě negativní dopadů na stravování zaměstnanců nevidí zaměstnavatelé ani přínosy paušálu v oblasti úspory administrativy. 91 % zaměstnavatelů se domnívá, že úspory administrativy v případě zavedení neúčelového finančního paušálu by byly malé nebo žádné.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud