Babiš porušuje zákon o střetu zájmů. Agrofert by měl vrátit dotace, tvrdí analytici Pirátů | info.cz

Články odjinud

Babiš porušuje zákon o střetu zájmů. Agrofert by měl vrátit dotace, tvrdí analytici Pirátů

Andrej Babiš podle všeho porušuje zákon o střetu zájmů, z čehož vyplývá, že některé dotace byly Agrofertu přiděleny neoprávněně. Alespoň to tvrdí členové analytického týmu Pirátů Janusz Konieczny a Petr Fojtík, se kterými vedl rozhovor náš politický reportér Vratislav Dostál. „My samozřejmě budeme pokračovat v další práci, například ohledně finálních toků přidělených peněz, ale vyvozujeme z toho, že dotace, čerpány v době účasti Andreje Babiše ve vládě, by měly být vráceny. A může to mít i další pokračování,“ zazní mimo jiné v rozhoru s tím, že Piráti zvažují podání trestního oznámení.

Minulý týden jste zveřejnili tiskové prohlášení s poměrně závažnými závěry. Andrej Babiš podle vás i nadále ovládá Agrofert, z čehož mimo jiné vyplývá, že porušuje zákon o střetu zájmů a že by měl Agrofert vracet dotace. Čím můžete tato tvrzení podepřít?

Janusz Konieczny: Andrej Babiš tvrdohlavě opakuje, že s Agrofertem již nemá nic společného. Uvědomuje si totiž dramatické následky v případě prokázání opaku. Přitom lze snadno doložit, že i nadále koncern Agrofert ovládá. V zákoně je „ovládání“ definováno minimálně dvakrát. Poprvé obecněji v zákoně o obchodních korporacích, po druhé v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní, kde je ovládající osoba ve svěřenském fondu konkrétně a explicitně definována.

A je tam jasně napsáno, že je jim zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený a pak případně další osoby. A jelikož je Andrej Babiš zakladatelem a obmyšleným svěřenského fondu spravující majetek Agrofertu, tak to znamená, že Agrofert ovládá a tímto porušuje zákon o střetu zájmů. Definice obsažené v obou zákonech se nevylučují, naopak se vzájemně podporují. Tento náš závěr jsme konzultovali s domácími i zahraničními odborníky z oblasti práva a dokládáme jej rozborem, který dodal právník pirátského analytického týmu.

Zákon o obchodních korporacích uvádí, že ovládající osoba „může uplatnit rozhodující vliv“ a Andrej Babiš má přitom v tomto fondu hned dvě důležité funkce. Jeho tvrzení, že s Agrofertem nemá již nic společného, je asi tak pravdivá, jako kdybych tvrdil o bílé stěně, že je černá. Navíc mám k dispozici dokument, který později podepsal sám Babiš a v tomto dokumentu je přímo uvedeno, že ovládá tento svěřenský fond.

Chci zdůraznit, že u obou těchto zákonů nejde o definice, které by vznikly u nás v České republice. Ten termín se používá po celé Evropě a vychází ze směrnic Evropské unie. Zkrátka a dobře, Andrej Babiš je ovládající osobou v případě, že je zakladatelem svěřenského fondu a zároveň obmyšleným. Dokonce jsme objevili dokument OECD, kde je to také jasně řečeno.

Co z toho vyplývá prakticky?

Petr Fojtík: Analyzovali jsme rozsah, v jakém Agrofert v inkriminovaném období získal dotace a zakázky. Zkoumali jsme celou řadu položek - například Program rozvoje venkova (PRV) - tedy dotace, které poskytuje jako platební orgán Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Existuje například veřejně dostupný seznam příjemců dotací SZIF, který má v podstatě pouze informativní charakter. Tyto seznamy totiž neposkytují dostatek informací a do jisté míry si myslím, že SZIF se tímto způsobem tak trochu brání, co se týče množství poskytovaných informací.  

Proč?

Petr Fojtík: Protože tam jsou uvedeny pouze názvy firem a přidělené dotace za daný rok. Nic víc. V momentu, kdy jsme se podívali na jednotlivé firmy spadající pod Agrofert, můžou to být dceřiné nebo vnukovské firmy, tak podle tohoto seznamu příjemců dotací získaly, čerpaly nebo měly nárok tyto subjekty na dotace v rámci PRV jen v roce 2017 až v hodnotě téměř jedné miliardy korun. Záměrně používám více sloves, protože z informativního seznamu to není úplně jasné. Zákon o střetu zájmů platí od 9. února loňského roku, přičemž Andrej Babiš byl do 24. května ministrem financí a od 13. prosince 2017 byl opět členem vlády. A je jím dodnes.

To znamená?

Petr Fojtík: To znamená, že jsme se museli podívat na jiné veřejně dostupné dokumenty, které říkají, že SZIF rozhodl o přidělení dotací, respektive došlo k uzavření smlouvy o dotaci mezi SZIF a dceřinými firmami společnosti Agrofert, a to v době, kdy byl Andrej Babiš součástí vlády. Ať už té Bohuslava Sobotky, anebo své. Smlouvy uzavřené v této době mají hodnotu přibližně 350 milionů korun.

Jak už řekl na začátku Janusz, Andrej Babiš podle všeho porušuje zákon o střetu zájmů, z čehož nám vyplývá, že tyto dotace byly Agrofertu přiděleny neoprávněně. My samozřejmě budeme pokračovat v další práci, například ohledně finálních toků přidělených peněz, ale vyvozujeme z toho, že dotace, čerpány v době účasti Andreje Babiše ve vládě, by měly být vráceny. A může to mít i další pokračování.

A to?

Janusz Konieczny: Zákon o střetu zájmů byl porušen nejen v souvislosti s dotacemi, ale rovněž v souvislosti s veřejnými zakázkami a také provozováním periodického tisku. Pokud tedy kolega popsal, jaké důsledky to může mít, pokud jde o pobírání dotací, něco obdobného platí také v případě veřejných zakázek. Z toho důvodu počítáme jejich celkový objem a následně zjišťujeme, jak velká část z nich spadá do období, kdy byl Andrej Babiš členem vlády. Rekordní veřejné zakázky získala například lesnická společnost Uniles z koncernu Agrofert.

A pokud jde o ta média?

Janusz Konieczny: Sankční mechanismus zde vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle trvalého pobytu člena vlády. Jelikož Andrej Babiš má trvalé bydliště v Průhonicích, tak příslušnou sankcí by měl projednat úřad v nedalekých Černošicích. Zní to možná neuvěřitelně, ale je to skutečně tak.

Ačkoliv sankce by byla možná trochu symbolická, tak je otázkou je, zda by případně Andrej Babiš mohl být donucen uvést tento stav do souladu se zákonem, to znamená, že by se vzdal vlivu na mediální dům Mafra. To už ovšem trochu předbíhám. Rozhodně je nepřípustné, aby byl zákon o střetu zájmů soustavně porušován i v případě provozování periodického tisku.

Petr Fojtík: Rád bych doplnil, že by se téma angažmá Andreje Babiše v médiích mělo více zvednout a měla by být kolem něj vedena debata. Hospodářské noviny navíc minulý týden uvedly, že Mafra má zájem o koupi Bauer Media, které vlastní desítky především volnočasových týdeníků a měsíčníků. Ve spojení s Mafrou a dalšími médii by to byl obrovský záběr. A ve chvíli, kdy by Mafra tento podnik ovládala, není pochyb o tom, že tento záběr rozšíří s jasnými cíly. Kromě cílů obchodních z toho bude chtít vytěžit něco i politicky.

A co říkáte na jinou nedávnou informaci, která se týká celkového objemu dotací čerpaných Agrofertem v loňském roce?

Petr Fojtík: Tato zpráva se shoduje s našimi závěry, že Agrofert v loňském roce čerpal dotace v rekordní míře.

Jak si to vysvětlujete? Pokud se na to člověk podívá, ta křivka se v čase, kdy Babiš vstupuje do vlády, oproti minulosti zásadně mění, prudce stoupá…

Petr Fojtík: Pohybujeme se na úrovni spekulací. Je nepochybné, že měl Andrej Babiš  v době, kdy byl na ministerstvu financí, určitý vliv, což mohlo tu křivku v čase nasměrovat ve prospěch Agrofertu. Ale je to spekulace, pod kterou bych se zatím nepodepsal. Je potřeba to podrobit detailním analýzám.

Jak budete nyní ve své práci pokračovat?

Petr Fojtík: Naši analýzu dotáhneme do konce a ve hře je také trestní stíhání.

Jaké trestní stíhání?

Janusz Konieczny: Aktuální situace je taková, že shromažďujeme důkazy, dáváme dohromady podklady. A jak jsme už uvedli v tiskovém prohlášení, trestní oznámení zvažujeme. Rád bych ještě dodal, že tyto závěry nemají pouze oporu v našich zákonech či odborných posouzeních, ale také v dokumentech ze slovenského rejstříku, kde přímo dceřiné společnosti Agrofertu doložili, kdo je jejich skutečným vlastníkem.

A kromě slovenského jsme nahlédli rovněž do dánského rejstříku firem, který je také zcela veřejný. Agrofert tam má totiž svoji jednu firmu. A tamní úřad určil datum, do kdy musí všechny společnosti zveřejnit svou strukturu vlastníků. No a těsně před tou uzávěrkou Agrofert rozhodl, že tu firmu zruší.

Takže zase hypotéza: nejspíš tak učinil proto, aby nemusel odkrýt vlastnickou strukturu?

Janusz Konieczny: Je to klidně možné, ovšem jedná se již o spekulaci.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud