Články odjinud

Především musíme začít vnímat Zemi jako živou bytost, upozorňuje ekolog Jan Piňos

Především musíme začít vnímat Zemi jako živou bytost, upozorňuje ekolog Jan Piňos

Nejen o už zase rekordně teplém létě, ale také o nedostatku vody, stavu českých lesů nebo o současném ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi jsme hovořili s legendou českého ekologického hnutí Janem Piňosem. Ač se nejedná zrovna o optimistické povídání, Piňos neztrácí naději. Ta podle něj, pokud jde o budoucnost Země, spočívá jako vždycky v lidech, v jejich vědomí a iniciativě. „V tom, že podstatně přibude těch, kteří budou přírodu vnímat srdcem a budou vědět, že jsme její bytostnou součástí. A že jejím ničením ničíme sebe,“ říká ekolog v obsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ. Dobré příklady podle něj existují.

Skončilo další nejteplejší léto. Letos se k tomu navíc přidalo nebývalé sucho… Co se to děje?

Dokud tu byly pouze vedra, lidé se mohli ochladit v kašně nebo ve sklepě. Pokud ale nemáte dárkyni života – vodu, utéct není kam. Právě letošní sucho – aspoň doufám – bude spouštěčem nějakého hlubšího uvědomění. To letošní sucho možná udělalo víc pro ekologické vědomí lidí než všechny ekologické vzdělávací projekty za posledních pětadvacet let dohromady. Aspoň pokud jde o masovou veřejnost. Jinak řečeno: pro přírodu bylo letošní léto špatné, hodně špatné, pro širokou veřejnost, pro lepší její uvědomění, ale bylo hodně prospěšné.

Znovu se ukazuje známá pravda: bez krizí se nic nepohne. Učíme se překonáváním překážek, zdoláváním krizí, strádáním, byť se mu mnohdy za každou cenu vyhýbáme. Bez těchto karambolů se nejspíš lidstvo nedokáže poučit. A letos byla podle hydrologů v metrové hloubce pouze deseti procentní vlhkost. Vezměte si, že v srpnu začaly žloutnout některé buky a duby. A těžko říct, zda začaly usychat, anebo zda v reakci na sucho pouze zastavily svůj respirační cyklus, aby to mohly přežít… Bylo mi z toho úzko.

Co s tím? Všechno nasvědčuje tomu, že se frekvence extrémně teplých a suchých období bude zvyšovat. Voda bude strategická surovina, to je už bez debat jistá věc…

Především musíme začít vnímat Zemi jako živou bytost! To je to hlavní. Pokud jde o vodu, je to tak: nikoli fosilní paliva, ale právě voda bude strategickou surovinou 21. století. A neplatí to pouze o střední Evropě, kde je ta situace ještě relativně dobrá. Existují obrovská území, kde jen nepatrný úbytek vody může iniciovat migraci desítek milionů lidí. V některých oblastech zkrátka nepůjde žít. Zvednou se, a půjdou. Člověk, který volí mezi hladem, žízní a smrtí, mezi neznámým rizikem a smrtí, vždycky zvolí neznámé riziko.  

A pokud jde o ta opatření tady u nás?

Vznikají tady sice různé vládní koncepce boje proti suchu, aspoň ministr Richard Brabec to tak říká. A chce zakládat nějakou speciální poradní skupinu pro boj se suchem. Máme také klimatickou strategii na úrovni vlády. Podobných koncepcí jsme měli už hodně. Jsou to ale šuplíkové dokumenty. Reálně se nic neděje.

A co by se mělo dít tedy?

Musíme v první řadě snižovat fosilní zátěž. To se neděje. A to přesto, že s tím počítá státní energetická koncepce. Přestože nejde o nějak progresivní materiál, tvrdí, že máme odstavovat aspoň ty nejzastaralejší uhelné elektrárny. A to se neděje. Musíme zlepšovat stav krajiny a jejího vodního režimu, tedy především pokud jde o zemědělství a lesnictví. Neděje se to. Podle oficiálních údajů jsou naše lesy v nejhorším stavu ve srovnání s celou Evropou.

V zemědělské krajině nám chybí zeleň, je zničená chemizací a těžkými stroji. A zlepšovat musíme obojí, snižovat fosilní zátěž a zlepšovat stav krajiny, aby se v ní zadržovala voda. A obojí jde dělat velice konkrétně. Ekologové to říkají roky. Ale vláda pro to kromě silných slov dělá nesmírně málo ve srovnání s tím, co je potřeba.  

Čemu to přičítáte? Silné lobby velkých firem?

Konkrétní příklad: už Sobotkova vláda měla mít na stole protierozní vyhlášku. Nakonec ji nepřijala, důvodem byl odpor velkých zemědělců. A ministerstvo životního prostředí ji proti ministerstvu zemědělství neprosadilo. Pozitivním změnám v energetice zase brání svaz průmyslu, brání tomu tripartita i odbory. Tato uskupení zabránila přijetí antifosilního zákona. Přitom to taky nebylo žádné novum, podobný zákon mělo v té době už osm evropských zemí.

Zmínil jste, že také naše lesy jsou v mizerném stavu. V čem konkrétně to spočívá?

Podle oficiálních statistik jsou u nás tři čtvrtiny jehličnanů a téměř polovina listnatých stromů v nějaké míře nemocných. A vzhledem k tomu, že polovinu našich stromů tvoří smrky, jde o minu, která teď ohrožuje naše lesy. Čelíme největší smrkové kalamitě za dvě stě let.

Co to může znamenat?

Může to znamenat například to, že tady během deseti let ve středních a nízkých polohách neporostou prakticky žádné smrky. Ony do těchto poloh totiž ani nepatří. Daří se jim ve vyšších oblastech. Správně, pokud bych bral v potaz nadmořskou výšku, by měl smrk u nás tvořit jen deset procent lesů. A přitom tvoří padesát procent. A tři čtvrtiny z těchto padesáti procent jsou nemocné.

Jak to je tedy možné, že těch smrků máme tolik?

Protože je tady lesníci dvě stě let sázeli. Od Marie Terezie si tady lesnictví zadělávalo na problém. Dojede na to taky dřevozpracující průmysl, pokud se nezmění. Smrk má mělké kořeny, měl by růst jen na horách. Pokud je sucho a teplo, usychá, nedokáže si vytáhnout vodu z hloubky, potřebuje naopak srážky, zimu a vlhko. Daří se mu horských v mlhách, ze kterých nasává jak houba vláhu.

Co to bude znamenat pro přírodu?

Budou-li lesníci kácet jako dosud, všude tam, kde smrky uschnou, vzniknou obrovské holiny. Nastoupí eroze a změna mikroklimatu. A na těchto holosečích bude velký problém lesy znova vysadit. Poroste tam hlavně bříza, jako pionýrský strom. A je otázka, jak rychle se tam lesy obnoví, může to trvat velice dlouho.

Kdo je Jan Piňos?
Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzizy J. E. Purkyně v Brně, obor fyzická geografie. Jako občanský aktivista působí od roku 1987, jako ekolog pracuje nepřetržitě od roku 1991 v různých organizacích a na různých pozicích, v neziskovkách i státní ochraně přírody, z toho patnáct let na vedoucích pozicích. Aktuálně zastává pozici tiskového mluvčího Hnutí DUHA. Aktivně se podílel jako pracovník i dobrovolník na desítkách občanských (ekologických, komunitních, kulturních, humanitárních) iniciativ a akcí, řadu z nich inicioval či vedl, například kampaň za záchranu obce Libkovice, blokády výstavby Jaderné elektrárny Temelín, komunální energetické projekty v Horním Jiřetíně, Školu občanské iniciativy, obnovu historických cest na Broumovsku, Týden pro broumovské kostely, Kříž smíření obětem násilí na Broumovsku, Evropské dny Slunce, blokádu kácení na Ptačím potoce v NP Šumava. Angažuje se také v prodemokratických a humanitárních akcích. V neposlední řadě spoluzakládal několik občanských organizací: Nezávislé mírové sdružení (1988), TUŽ se, Broumovsko – regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (1999), Budapešťský klub ČR (2012) a Pomáháme lidem na útěku (2015).

Jak dlouho?

Přesněji řečeno, lesy se samozřejmě obnoví, ale ke kvalitnímu klimaxovému stádiu to může trvat stovky let. Desítky let to bude jistě trvat, než tam vůbec vyroste nějaký vzrostlejší les bůhvíjaké kvality. A celou tu dobu bude trpět vodní režim i živá příroda.

Média tu a tam informují o přemnoženém kůrovci. Jak je to velká hrozba a jak jí čelit?

Kůrovcová kalamita je už v sedmi krajích. Nejvíc na severní a střední Moravě, zasažená je už ale také jižnější oblast Vysočiny. Je pod Šumavou, v západních Čechách, de facto je v celé jižní části republiky. Příčina je prostá: je teplejší a sušší. Neznamená to ale, že není na severu. Letos bylo obrovské sucho třeba také v Podkrkonoší. Průtoky v povodí horního Labe patřily mezi nejslabší v republice.

Zároveň je třeba odlišit chráněné oblasti od hospodářských lesů…

Přesně tak. Mluvíme ale zatím o hospodářských lesích. Důležité je ale toto: proti kůrovci má smysl zasahovat, pokud je to zásah včasný. Musí jít o stromy, ze kterých kůrovec ještě nevyletěl. Pokud je už pryč, a stromy jsou už suché, z hlediska šíření kůrovce je už nemá smysl kácet. Přesně to ale lesníci mnohdy dělají: kácí za kůrovcovou frontou, v jejím týlu. Zásah bude ale efektivní pouze v tom případě, že se budou kácet aktivní stromy.

Zároveň je potřeba zasáhnout osmdesát a více procent stromů tam, kde je ložisko kůrovce. Pokud se skácí třeba jen polovina, nestačí to. A protože ani jedna z těchto dvou podmínek není splněná, kůrovec se šíří dál. V minulosti byla považována kůrovcová kalamita v případě, že byl napaden jeden milion kubíků dřeva, letos to je milionů dvacet, příští rok se čeká padesát. Pokud se to naplní, je jisté, že lesníci nebudou stíhat. A v takovém případě je lepší suché stromy nechat stát i v hospodářských lesích.

Hlavně je ale potřeba podsazovat smrkové lesy listnáči a jedlemi, snížit stavy přemnožené zvěře, která je požírá, nevysazovat už smrky tam, kde hynou, a skončit s holosečemi, jež působí vysušení, ničení a odnos půdy, na níž pak novy les roste mnohem hůř, než tam, kde se ponechají mrtvé stromy. K tomu je vsak potřeba změnit kompletně špatná pravidla, podle nichž se nyní v lesích hospodaří.

A pokud jde o chráněné oblasti?

Tam je to zcela jinak. V malých chráněných územích, v rezervacích, i v těch velkých - chráněných krajinných oblastech a národních parcích - bychom měli volit zcela jiný přístup. No, a pokud se kůrovec lavinovitě šíří republikou, vůbec neplatí to co v minulosti. Tehdy to bylo tak, že se kůrovec šířil třeba v Národním parku Šumava a vlastnící okolních hospodářských lesů se báli, že vletí i na jejich území.

Teď je to naopak: kůrovec je v hospodářských lesích a obkličuje malé ostrůvky, tedy chráněné oblasti se vzácnou přírodou. A klíčová otázka je, co teď udělá státní ochrana přírody. Aktuálně se o této důležité otázce rozhoduje v Jeseníkách, které jsou první na ráně. A bohužel zatím za první půl rok této zkoušky státní ochrana přírody na celé čáře selhala.

V čem to selhání spočívá?

Nepodnikla téměř nic. Kůrovec se rozšířil z podhůří do hor, což bylo jasné nejméně dva roky dopředu. Mohli se na to připravit. Na jaře jsme je varovali, že je kůrovec na samé hranici CHKO, vyzývali jsme je, aby něco začali dělat. Protože pak už je na řadě Národní přírodní rezervace Rejvíz, neobyčejně cenné území. A pak Národní přírodní rezervace Praděd, jedna z největších v republice. A zase se nedělo nic.

Respektive lesníci začali s obrovským zpožděním zasahovat ve třetí zóně CHKO Jeseníky, kůrovec už ale dávno postupoval dál. A dostal se až na Rejvíz, do nejcennějšího území. A k tomu všemu povolila Správa CHKO v této rašelinné rezervaci nejen kácení, ale také použití chemických prostředků. Asi na pěti místech už kácejí a dokonce používají toxické látky, pesticidy. Stříkají je na stromy, deštěm se to smyje, zůstane to ve vodě, která propojuje v rašelinném ekosystému všechno. Kromě kůrovce tak ohrožují všechen život v rezervaci.

Ukazuje se dlouhodobě, že Správa CHKO na tento úkol nestačí. Už v minulosti opakovaně, byť v méně kontroverzních případech selhali. Selhali třeba při schvalování lesních hospodářských plánů, když povolili Státním lesům i soukromým vlastníkům kácet cenné horské bučiny, přestože jsou podle evropské soustavy Natura 2000 chráněné. V bukových porostech, které se samovolně zmlazovaly, vznikaly pak holiny.

Jak bude Česká republika, pokud se podobná selhání budou opakovat, vypadat za deset nebo patnáct let?

Hodně smutně. Pokud se nepřestane kácet, rozšíří se nám tady holiny, které jsou už nyní na severní Moravě. Budou na Vysočině, v jižních Čechách, v Podkrkonoší. Kromě nejvyšších hor vlastně všude. Navíc tady můžeme mít zdevastované perly naší přírody, divočinu, která nám zbyla. Už teď přitom pokrývá jenom 0,3 procenta státu. Hnutí DUHA přitom dlouhodobě požaduje, aby tato plocha byla aspoň desetkrát větší. Teď musí Státní ochrana přírody uhájit aspoň 0,3 procenta. A pokud budou lesníci pokračovat jako na Rejvízu, je otázka, jak to dopadne.

Když to tak poslouchám, situace se mi jeví dost pochmurně: nejen že nám tady třicet let od listopadové revoluce skomírá standardní demokratický provoz, ale taky příroda…

Příroda a krajina trpí a práce Státní ochrany přírody se zhoršuje. Dílem kvůli zvyšující se administrativní zátěži. Profesionální pracovníci tráví víc času v kancelářích, než venku. Dílem je to ale také slabým politickým krytím. V minulosti jsme tady měli na postu ministra životního prostředí lidi, jako Luboš Kužvart, Libor Ambrozek nebo Martin Bursík. Ne že by také oni nedělali chyby nebo i velké politické ústupky, bezesporu byli ale v oboru kompetentní. Když bylo potřeba, byli - ač ne vždy – ochotni podstoupit střet, nasadit vlastní kůži.

A současný ministr?

Myslím, že mu jde především o dobrou pověst, kterou mu vytváří kvalitní PR profesionálové. Reálná politika, jeho činy, ale daleko zaostávají za jeho veřejným obrazem, za jeho pověstí. Chce-li se blýsknout činy, které pomohou přírodě i lidem, měl by ihned zasáhnout ve prospěch chráněných území vzácné přírody. Ministerstvo musí přijít se systémovým řešením při lavině kůrovcové kalamity v hospodářských lesích, zrovna tak musí před ničivými a zbytečnými lesnickými zásahy ochránit také cennou přírodu v rezervacích, chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Místní ochrana přírody to sama nedokáže.

A v čem tedy podle vás spočívá naděje na pozitivní obrat?

Jako vždycky, v lidech, v jejich vědomí a iniciativě. V tom, že podstatně přibude těch, kteří budou přírodu vnímat srdcem a budou vědět, že jsme její bytostnou součástí. A že jejím ničením ničíme sebe. Dobré příklady existují. Třeba petici Hnutí DUHA za národní parky podepsalo šedesát tisíc lidí a téměř 300 akademiků. Byl to průlom. Naději lze tedy spatřovat v této aktivní veřejnosti. Čtvrt milionu lidí podepsalo výzvu na odstoupení Andreje Babiše. Ani to není zanedbatelné číslo. Znamená to, že jisté podhoubí tu je. A věřím, že aktivizace těchto lidí, jejich propojování, nabalování a růst časem jistě přispěje k proměně společnosti i přírody.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818