Evropa se vyhnula rozpočtové krizi, spor s Poláky a Maďary ale nevyřešila

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Evropská unie odvrátila zásadní riziko, že Polsko a Maďarsko vetují její sedmiletý rozpočet a fond obnovy, tedy balík v celkové hodnotě 1,82 bilionu eur. Předsedající Německo dnes na summitu předložilo kompromisní text, který umožnil premiérům Viktoru Orbánovi a Mateuszovi Morawieckému hrozbu vetem odvolat. Spor, který vážně ohrožoval jednotu sedmadvacítky a otravoval ovzduší v posledních týdnech, byl zažehnán, ale jeho širší důvody přetrvávají.

„Máme dohodu o víceletém finančním rámci a o balíčku obnovy. Nyní je můžeme začít naplňovat a opět budovat naše ekonomiky,“ oznámil krátce po 19. hodině předseda Evropské rady Charles Michel. Z toho, že debata na toto téma trvala jen krátce, lze usuzovat, že návrh německého předsednictví byl schválen zhruba v předložené podobě.

Německá kancléřka Angela Merkelová upekla v zákulisí s premiéry obou středoevropských zemí mistrovský kompromis. Připomeňme, že jádrem problému byl návrh, aby čerpání peněz z evropských fondů bylo podmíněno dodržováním zásad právního státu, s čímž Polsko i Maďarsko mají podle Bruselu dlouhodobě problém. Na tomto principu se po dnešku nic nemění – stále platí, že země, kde porušování vlády práva „poškozuje nebo hrozí závažně poškodit řádné nakládání s rozpočtem EU nebo ochranu finančních zájmů EU“, na evropské peníze nemusejí dosáhnout. Mění se ale procedura – sankční mechanismus bude platit teprve poté, co se k němu vyjádří Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který posoudí zákonnost nového nařízení a jeho slučitelnost s evropskými smlouvami. Jeho případné spuštění se tak odkládá až do rozhodnutí soudu, což může trvat měsíce, ne-li roky.

Vlády Maďarska a Polska si podle předběžných informací vymohly, že jakékoli postihy se nesmí týkat otázek souvisejících s migrací nebo s rodinným právem, takže například diskriminační nakládání s migranty nebo sexuálními menšinami by touto cestou nemohlo být postižitelné. Dostalo se jim také příslibu, že komise připraví v podstatě taxativní výčet případů porušování vlády práva, zatímco původně měl tento seznam zůstat otevřený a flexibilní. 

Premiéři Orbán a Morawiecki hned na začátku summitu oslavovali tuto dohodu jako průlomovou a radovali se (poněkud přehnaně) ze znovunalezené jednoty Evropské unie. Kladně se vyjadřovali ale i západní státníci, včetně těch, kteří nejvíce usilovali o zavedení sankčního mechanismu, a také klíčoví poslanci Evropského parlamentu, kteří na této podmíněnosti velmi trvali. Všichni si s úlevou vydechli, že nepříjemná epizoda je u konce a že se otevírá cesta k sedmiletému rozpočtu EU navýšenému o fond obnovy. Je to největší finanční balík v historii EU, v jehož rámci si Evropská komise bezprecedentně půjčí jménem členských zemí stovky miliard na mezinárodních trzích, aby utlumila dopady koronavirové pandemie.

sinfin.digital