Zmije a delfíny. Komunisté chtěli mít z československého leteckého průmyslu chloubu režimu, neobešli se ale bez riskantních krádeží západních technologií

Československý letecký průmysl byl krátce po skončení druhé světové války znárodněn a po únoru 1948 se stal chloubou totalitního komunistického režimu. Samozřejmě v této strategické oblasti měli rozhodující slovo Sověti. Se vznikem Varšavské smlouvy v květnu 1955 svou činnost zahájil i odbor vědecko-technické rozvědky I. správy MV (VTR). Monopolním dodavatelem bojových letounů armád Varšavské smlouvy se stal Sovětský svaz a československý průmysl, kromě licenční výroby Migů, patřil mezi hlavní dodavatele letounů určených pro výcvik. Tradice, zázemí a odborná základna sice sehrála významnou roli, ale hlavním dodavatelem nových myšlenek a technologií se staly krádeže vynálezů ve svobodném světě.

Letecký průmysl i díky tajným akvizicím dokázal alespoň částečně udržovat tempo vývoje a technologickou úroveň Západu. Výzkumný zkušební a letecký ústav (VZLÚ) v Praze se stal hlavním řešitelem projektu cvičného letounu L-29 Delfín. Tichým společníkem a prostředníkem rozsáhlé a potřebné vědecké dokumentace ze zemí NATO byla komunistická rozvědka, která v těsné spolupráci s podniky zahraničního obchodu (PZO), dovedla nákup embargovaných přístrojů a technologií téměř k dokonalosti.

V roce 1958 odeslala do VZLÚ československá VTR, po patřičné legalizaci přes Státní komisi pro rozvoj techniky, desítky podkladů z NASA, resp. jejího předchůdce National Advisory Committee for Aeronautics (NACA).

Veškeré tyto materiály putovaly rovněž k sovětským přátelům a dodal je tajný spolupracovník rozvědky, agent „Paul“ Vladimír Pavlečka. Ten pracoval v USA v řadě leteckých továren a obstarával výzkumné zprávy, „které byly pro naše techniky nedostupné. Postupně se přešlo k úkolování a ke konkrétním požadavkům našich závodů a ústavů. Některé materiály byly použity k řešení vládních úkolů. Celková úspora našemu národnímu hospodářství představuje několik milionů korun. Tak např. za rok 1960 představuje úspora více než 11 mil. Kčs,“ konstatovala v jeho hodnocení rozvědka. „Paulova“ pozdější produkce byla nízká, což souviselo s jeho provalem a defekcí příslušníka VTR mjr. Antonína Nenka “Nedvěda”.

Výzkumný zkušební a letecký ústav konstatoval „mimořádný význam těchto reportů pro splnění vládního programu – vývoj letadla L-29.“ Dle konstruktérů, kteří na vývoji letadla pracovali by bez předaných reportů nebylo možné dokončit vládní úkol v daném termínu, neboť některé potřebné zkoušky nebylo možné provést z energetických důvodů.

Mezi nejhodnotnější materiály patřila dokumentace NACA k výsledkům zkoušek tryskových letadel z let 1955–1956, která obsahovala velmi cenné informace využitelné ve VZLÚ. Získání materiálů „vyvolalo u leteckých odborníků vyslovené nadšení dané souborností celé práce, podchycením současného stavu techniky a mnohými dosud neznámými poznatky (…) (dokumenty) obsahují výsledky měření, které dosud našim odborníkům v letectví nebyly známy. Tyto by si vyžádaly práci asi 50 odborníků po dobu jednoho roku…“ informoval ministr vnitra Lubomír Štrougal ministra všeobecného strojírenství Karla Poláčka.

Zloději tajemství vědy: Den nezávislosti majora Nenka

Výzkumný ústav rovněž využil další technické zprávy z amerických vojenských výzkumných středisek o měření v aerodynamických tunelech a používané přístrojové technice. Úspora zde činila cca 10 milionů Kčs. Dokumentace k vojenským leteckým radiostanicím VZLÚ využila pro technické srovnání a další vývoj, resp. stanovení směru dalších vývojových prací. Úspory zde činily rovněž 10 milionů.

Dokumentace k problematice měření letových vlastností letadel a k problematice vysokoenergetických paliv pro rakety využily kromě VZLÚ i závody v Jinonicích, Kunovicích, Otrokovicích a ČSAV (úspora 3–5 milionů Kčs).

Jak obejít embargo

Letitou překážkou a brzdou celého projektu L–29 byl vývoj proudového motoru M–701, který se potýkal s velkým zpožděním. Problémy s motorem přímo ohrožovaly termín státní zkoušky. Tu politbyro ÚV KSČ stanovilo na 15. července 1960.

Inženýr Jiří Pergl, aktivní člen strany a spolupracovník StB „Perla“ byl zástupcem vedoucího podnikové konstrukce leteckých motorů v Závodě Jána Švermy Jinonice. Pergl se na úkolu M–701 spolupodílel a vzpomíná: „Termín dokončení motoru se blížil. Vladimír Žák musel hodně slevit ze suverenity, kterou zpočátku zrovna oplýval. Jeho lopatky se neosvědčily a nevědělo se co dál. Pozvali vývojáře z SSSR. Přijeli. Skutečně pomohli, ale termín byl v čudu. Drakaři řvali. Tak se zrodil nápad dovézt motory podobných parametrů.“

Ing. VLadimír Žák, jeden z konstruktérů motoru M-701

Tým konstruktérů byl pod obrovským politickým tlakem a rovněž pod drobnohledem sovětských poradců. V prosinci 1959 se v laboratoři vznítil prototyp č. 5 a sovětský expert a poradce ze Státního výboru pro leteckou techniku Rady ministrů SSSR Ing. Ludvík Adolfovič Škodo na technické poradě ostře zkritizoval konstrukci spalovací komory, kterou prováděl tým Ing. Oldřicha Schůrka z VZLÚ.

V dokumentech StB je uvedeno: „Schůrek dostal počátkem r. 1959 návrh sov. odborníků na spalovací komoru, tento však nepoužil a vypracoval vlastní, který se v praxi neosvědčil. Podle názoru jiných let. odborníků (Ing. Antonín Málek, Ing. Karel Čelikovský, Ing. Kollert a další) jde o sabotáž ze strany Ing. Schůrka, který prohlásil sov. komoru za zmetek a prosadil bez ohledu na výsledky svoji koncepci návrhu.“

Československý motor Walter M-701

Sovětský poradce si v březnu 1960 na kontrolní poradě o L-29 u ministra všeobecného strojírenství stěžoval na špatnou práci ve VZLÚ, že „jeho směrnice nejsou respektovány“ a prohlásil, „že svůj pobyt v ČSR za těchto okolností považuje za zbytečný“. Vyšetřování Celozávodního výboru KSČ a StB dospělo k závěru, že kolektiv pracovníků ve VZLÚ zapříčinil zpoždění ve vývoji motoru o jeden až dva roky. Inženýr Schůrek nakonec vyvázl s mírným trestem, byl odvolán z funkce a přeřazen na jiný úkol. Ovšem i test prototypu č. 6 o pár dnů později po ministerské poradě provázela havárie a hlavní konstruktér Ing. Jiří Rada se poté nervově zhroutil a skončil v nemocničním ošetření.

První úspěšný vzlet s motorem vlastní konstrukce se nakonec zdařil tři dny před termínem. První prototyp L-29 ale vzlétl již v dubnu 1959 – s britským motorem Armstrong Siddeley ASV-8 Viper.

sinfin.digital