Evropská komise rozdmýchává „kulturní válku“. Bude kritika homosexuálního manželství trestána jako šíření nenávisti?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Záleží vám na zachování manželství coby svazku muže a ženy? Nemyslíte si, že existuje více pohlaví než dvě? Jste proti genderovým kvótám? Pak by se vám v budoucnu mohlo stát, že když své názory vyjádříte veřejně, stihne vás trest za šíření nenávisti. Tedy pokud projde iniciativa Evropské komise, která chce postihovat tzv. hate speech jednotně v celé EU – obdobně jako třeba terorismus.

Evropská komise nemůže podle Lisabonské smlouvy nařídit členským státům, jak mají trestat projevy nenávisti, ať už verbální či fyzické. Tu pravomoc má jen u taxativně vyjmenovaných závažných zločinů, jimiž jsou „terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost“.

Komisaři ale kromě mafiánů chtějí nechat stíhat i autory nevhodných projevů týkajících se pohlaví, sexuální orientace, věku či postižení. Proto žádají o rozšíření kompetencí. První jednání má proběhnout na Radě EU 4. března, přičemž tuto iniciativu podporuje francouzské předsednictví. Pro je celkem 17 členských států. Jednoznačně proti je pouze Maďarsko, Polsko má výhrady a svůj postoj ještě zvažuje. Pokud Komise prosadí svou, přestanou být takzvané kulturní války vzdálenými boji či malými nepodstatnými šarvátkami, ale naplno se rozhoří i v Česku.

Nová pravidla nepotřebujeme

Zločiny z nenávisti u nás trestány jsou – a tvrdě. Jde o násilí či podněcování k násilí kvůli rase, národnosti, náboženství nebo pro příslušnost k jakékoli jiné skupině – tedy obecně i podněcování k nenávisti či omezování práv žen, homosexuálů, transsexuálů… Navíc nesnášenlivost je přitěžující okolností u dalších trestných činů. Pachatelé žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově byli odsouzeni na dvacet a více let. Trest dostali například i autoři komentářů pod fotografií žáků mateřské školy tmavé pleti…

Další rozpor je v tom, že zatímco každý ví, co je terorismus, pašování drog, nebo obchod se zbraněmi a lze je tedy upravit na celoevropské úrovni, hranice mezi nesouhlasným či kritickým názorem a nenávistným projevem je tenká a v každé zemi leží jinde. Navíc je otázka, zda Komise vůbec splnila podmínky pro rozšíření výčtu „eurozločinů“ o hate speech a hate crime. Dle Smlouvy o fungování EU musí jít (mimo jiné) o „mimořádně závažnou“ trestnou činnost a ta musí mít „přeshraniční rozměr“.

sinfin.digital