Januš: Válka historiků vyvrcholí honem na čarodějnice. Přežije ho česká věda?

Jan Januš

05. 02. 2019 • 10:07

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE| Protiofenzíva, která se zvedla proti bývalému prorektorovi Univerzity Karlovy Martinovi Kovářovi a posudkům, z nichž vyplývá, že není plagiátor, nemá svou intenzitou obdoby. Určité sociální bubliny se předhánějí v tom, která z nich INFO.CZ nebo Kováře napadne „rafinovanějším“ způsobem. Desítky historiků pak v posledních dnech podepsaly prohlášení proti autorům zmíněných posudků, profesorům Pánkovi a Kvačkovi. Už nyní je však jasné, že tyto spory poškodí českou historickou vědu jako takovou.

Petenti se podle svých slov obávají, že postoje obou profesorů ke knihám Martina Kováře mohou českou historiografii zničit. „Bez ohledu na výsledné posouzení konkrétního případu jsme přesvědčeni, že takto dalekosáhlá relativizace kritérií, jež odlišují samostatnou vědeckou práci (byť třeba syntetickou a na sekundární literatuře založenou) od nepřiznaného přejímání cizího díla, může mít pro historickou vědu v našem prostředí devastující účinky,“ dočteme se v dokumentu, podepsaném například dřívějším šéfem Národní galerie profesorem Vítem Vlnasem, někdejší vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy docentkou Ivanou Čornejovou či šéfredaktorkou časopisu Dějiny a současnost Ivetou Coufalovou, který zveřejnil třeba A2larm.

„Pro ty z nás, kteří vyučují na vysokých školách, je navíc těžko představitelné, že bychom nadále po studentech vyžadovali pečlivé dodržování základních pravidel historického řemesla a přitom se smířili s tím, že jejich nedodržování v případě zkušeného profesionála má být považováno za legitimní. Stanoviska obou posuzovatelů tak ohrožují integritu oboru výrazně závažnějším způsobem než případné pochybení či vědomé obcházení pravidel ze strany jednotlivce,“ uvádějí rovněž podepsaní.

Nad tímto prohlášením nejde jen tak mávnout rukou, podepsalo ho dost lidí a několik jmen na seznamu je opravdu významných. Na druhou stranu se ale znalci prostředí shodují v tom, že motivace všech podepsaných nemusí být křišťálově čistá. Robert Kvaček a Jaroslav Pánek bývají v posledních dnech napadáni kvůli tomu, že nejsou nestranní, s Kovářem se přátelili či přátelí. Automaticky jsou tak prý podjatí. Podle této logiky jsou podjatí i ti, kteří mají s Kovářem negativní vztahy. A i ty mezi podepsanými najdeme.

Zvláštní je, že minulý týden řada lidí tvrdila, že zveřejním klíčových částí posudků INFO.CZ zasahuje do rozhodování Etické komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ta dokonce k probíhající debatě vydala prohlášení.

„Etická komise FF UK se v rámci svého rozhodnutí k příslušným posudkům explicitně vyjádří, stejně jako ke všem materiálům, které jí byly dosud zaslány. Objektivní prošetření tohoto stejně jako jakéhokoli jiného podnětu týkajícího se plagiátorství či jiného prohřešku proti etice vědecké práce není zpravidla expertní záležitostí, ale schopností, kterou by měli disponovat všichni akademičtí zaměstnanci Univerzity Karlovy, chtějí-li samostatně publikovat. K posouzení plagiátorství by proto v obecném případě, k němuž případ prof. Martina Kováře počítáme, mělo stačit řádné a důkladné prostudování důkazního materiálu, v tomto případě textu, který byl údajně z části opsán, a textu, z něhož tak bylo údajně učiněno,“ dočteme se například ve vyjádření komise.

„Etická komise jako orgán samosprávy FF UK je v tomto smyslu plně kvalifikovaná případ posoudit samostatně, bez vnějších zásahů ze strany rektorátu, a pokud by sama považovala za nutné zadat expertní posudky, činila by tak  způsobem, v němž bude zajištěno, že dotyční posuzovatelé nejsou odborně či osobně nijak spojeni s osobou toho, vůči němuž jí byl podán příslušný podnět. To mj. v případě posudků zadaných panem rektorem naplněno není,“ stojí tam rovněž.

Jde o generační spor?

Nyní, když se objevila takováto petice, jasně stojící proti Kovářovi i jeho starším kolegům, všichni mlčí. Ani Etická komise už žádné další prohlášení nevydává. Není to měření dvojím metrem?

Historická obec ale nemlčí. Například Petr Blažek, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, na Facebook napsal, že mu tahle petice připomíná slavnou scénu z filmu Život Briana: „Pod textem jsou jako údajní historici podepsáni i lidé, kteří nikdy nic pořádného nepublikovali. Čest i jejich práci a jejímu etickému rozměru!“ 

A dodal: „Před 20 lety udělal chybu a nese následky způsobem neodpovídajícím její významu. Rezignoval a odešel z FF, nestačí to, je potřeba ještě sepisovat petice takového typu? Počkám si na Etickou komisi FF UK, její někteří členové pro mne ovšem žádnou autoritou na rozdíl od Roberta Kvačka nejsou.“

Možná ještě zajímavější než to, kdo petici podepsal, je to, kdo ji nepodepsal. Profesorů a docentů totiž najdeme na seznamu opravdu minimum. Pokud bychom hledali ty historiky, kteří zasahují do veřejné diskuse, mají určitý vliv a používají historickou vědu, tak jak je to opravdu potřeba, tedy jako reflexi pro současnou diskusi a témata, dostaneme se z minima téměř na nulu.

Převažují mladí asistenti, až se člověku vkrádá do hlavy myšlenka, zda tu svou roli nehraje i generační spor. A právě tak to vidí i někteří znalci českého historického prostředí. 

Při honu na čarodějnice si nemůže být nikdo jistý

Ale zpět ke slovům Petra Blažka. Naznačuje vlastně ukázkový hon na čarodějnici. Tou je nyní Martin Kovář, ale jak dobře známe právě z historie – a je jedno, zda si vybereme tyto hony z raného novověku, z komunistických dob či naopak smutně proslulé postupy amerického senátora McCartyho – u jediného štvance nikdy nezůstává.

Hony na čarodějnice se naopak rozšiřují, prostupují do všech společenských vrstev a postupem času si prakticky nikdo nemůže být jistý tím, že nedopadnou i na něj. I když je třeba nevinný. Protože v honech na čarodějnice nejde o pravdu, ale fanatismus, dogmata a také o obludnou práci s davem a snahu o jeho řízení.

Na sociálních sítích se už objevil i názor, že profesor Pánek, mimochodem bývalý místopředseda Akademie věd a také někdejší prorektor Univerzity Karlovy, svým posudkem vlastně podal etické komisi podnět sám na sebe. Tak tedy, po Kovářovi se bude prověřovat Pánek? A bude nutné se podívat i do děl profesora Kvačka? A kdo bude pak další na řadě? 

Odrovnáme si takto postupně všechny profesory historie? Humanitní vědy jsou neměřitelné, píšou se tak, jak se píšou a u mnohých autorů se postupem času jistě nějaký ten prohřešek najde.

Plagiátorství je samozřejmě hanebnost, ale z této diskusi se postupně vytrácí to, že třeba profesora Kováře, ať už bude výsledné resumé jakékoliv, nejde házet do stejného pytle s prostými opisovači. 

Válka mezi českými historiky nic dobrého nepřinese. Naruší vztahy, vyhloubí příkopy, mnozí lidé už spolu nikdy nepromluví. Sundají a dehonestují se autority, jejichž komentáře byly pro českou společnost více než přínosné. Jejich místo se pak může jen těžko zaplňovat. A česká historická věda ztratí svou dosavadní důvěryhodnost a zejména vážnost.

A to všechno ne kvůli tomu, že Kovář možná řádně necitoval a někdo na to upozornil. Ale jen proto, jakou úroveň má česká diskuse a jak rychle se naše společnost proměnila. Mnozí si toho ještě ani nevšimli.

SDÍLET