Januš: Válka historiků vyvrcholí honem na čarodějnice. Přežije ho česká věda?

Jan Januš

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE| Protiofenzíva, která se zvedla proti bývalému prorektorovi Univerzity Karlovy Martinovi Kovářovi a posudkům, z nichž vyplývá, že není plagiátor, nemá svou intenzitou obdoby. Určité sociální bubliny se předhánějí v tom, která z nich INFO.CZ nebo Kováře napadne „rafinovanějším“ způsobem. Desítky historiků pak v posledních dnech podepsaly prohlášení proti autorům zmíněných posudků, profesorům Pánkovi a Kvačkovi. Už nyní je však jasné, že tyto spory poškodí českou historickou vědu jako takovou.

Petenti se podle svých slov obávají, že postoje obou profesorů ke knihám Martina Kováře mohou českou historiografii zničit. „Bez ohledu na výsledné posouzení konkrétního případu jsme přesvědčeni, že takto dalekosáhlá relativizace kritérií, jež odlišují samostatnou vědeckou práci (byť třeba syntetickou a na sekundární literatuře založenou) od nepřiznaného přejímání cizího díla, může mít pro historickou vědu v našem prostředí devastující účinky,“ dočteme se v dokumentu, podepsaném například dřívějším šéfem Národní galerie profesorem Vítem Vlnasem, někdejší vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy docentkou Ivanou Čornejovou či šéfredaktorkou časopisu Dějiny a současnost Ivetou Coufalovou, který zveřejnil třeba A2larm.

„Pro ty z nás, kteří vyučují na vysokých školách, je navíc těžko představitelné, že bychom nadále po studentech vyžadovali pečlivé dodržování základních pravidel historického řemesla a přitom se smířili s tím, že jejich nedodržování v případě zkušeného profesionála má být považováno za legitimní. Stanoviska obou posuzovatelů tak ohrožují integritu oboru výrazně závažnějším způsobem než případné pochybení či vědomé obcházení pravidel ze strany jednotlivce,“ uvádějí rovněž podepsaní.

EXKLUZIVNĚ: Historik Kovář není plagiátor, vyplývá z posudků významných profesorů

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital