Kovář: Německo, Německo, už nikdy nade všecko!

KOMENTÁŘ MARTINA KOVÁŘE | Právě v těchto říjnových dnech, kdy si připomínáme devětadvacet let od znovusjednocení Německa, jež bylo pro oba německé státy – SRN a NDR, pro středoevropský prostor, pro celý „starý kontinent“ a vlastně i pro „zbytek“ světa bez přehánění přelomovou událostí, se vcelku logicky nabízí, abychom se za „německým dvacátým stoletím“ ohlédli. A nejen za ním, nýbrž za fenoménem „jednotného Německa“ v moderních dějinách vůbec. A zamysleli se, jaký vlastně byl stát, jenž rozpoutal a posléze prohrál dvě světové války, zda a jak se z nich poučil, a jak vnímáme skutečnost, že jednotné Německo dnes znovu stojí v čele složitě se formující „jednotné Evropy“. 

Nikdy nezapomenu na svého starého učitele v malém východočeském městě, jenž nám, žákům osmé třídy základní školy, poučen četnými peripetiemi „velké“ historie i vlastního „malého“ života, s pozdviženým obočím sdělil, že nikdy neporozumíme moderním dějinám Evropy, nebudeme-li dobře znát dějiny Německa. Třebaže jsem tehdy ještě netušil, jaké profesi se budu značnou část života věnovat, jeho slova mě velmi zaujala. Teprve mnohem později jsem měl možnost ocenit, jak velkou pravdu můj kantor na jičínské „devítiletce“ tenkrát, na konci sedmdesátých let minulého století, vyslovil.

Jako dospělý jsem si na jeho slova mockrát vzpomněl, nejednou velmi intenzivně, a to nejen během svých studií, ale i, či spíše zejména, při jiných příležitostech – při návštěvě památníku padlým z první světové války u východofrancouzského Verdunu či na normanských plážích, kde se ve čtyřiačtyřicátém roce spolurozhodovalo o osudu druhé světové války. V Osvětimi, při jejíž první prohlídce jsem stejně jako moji studenti nebyl mocen slova, na berlínském „hraničním přechodu“ Checkpoint Charlie, který řadu let odděloval dva politicky, ekonomicky, ideologicky i kulturně naprosto odlišné světy – Západ a Východ či u berlínské zdi. Její kousek mám dodnes doma, kde mi nedovoluje zapomenout na to, že život, který jsme i my žili „za zdí“, je už naštěstí dávno pryč a že všem problémům navzdory žijeme téměř třicet let v báječných časech.

K. H. Frank nebyl za války příčetný, hájil ho advokát Kamill Resler. Sám byl v odboji

sinfin.digital