Krize přinesla argumenty pro federalizaci Evropské unie. Alespoň o nich přemýšlejme

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Při sčítání lidu se můžete přihlásit k evropské národnosti. Nikoli však ke státní příslušnosti EU. Taková země na mapě není. Měla by být? To je na dlouhou a důkladnou debatu a mnozí u nás jsou a priori PROTI. Ale podívejme se na pár argumentů PRO, jež přinesla krize. Unie coby federace by byla akceschopnější při získávání vakcín, přijímání protiepidemických opatření a následné postcovidové obnově.

Argument odpůrců federalizace Evropské unie je vlastně jen jeden, nicméně velmi silný a emotivní. Oni se totiž pasují do role obránců národní hrdosti a rozdmychávají strach ze ztráty suverenity. Vymysleli slovo „superstát“, což je v jejich podání absolutní ZLO a označují jím cokoli, kromě volného svazku národních států. Všechny ostatní výtky vůči EU typu kritiky „byrokratických“ postupů, „diktátu Bruselu“, „nesmyslných opatření“ atd. mají svůj původ v tomto základním úhlu negativního pohledu, jímž nazírají evropskou integraci.

Když něco nemáte rádi a nechcete to, selektivně vyhledáváte pouze takové důkazy, které podpoří váš názor. Když je takto podjatý státní zástupce, pak zcela přehlíží argumenty ve prospěch obviněného a s takovou žalobou pak tvrdě narazí u nezávislého soudu. Ani předsudečná snaha předem odsoudit evropskou federaci neobstojí před neutrálním zkoumáním. Už třeba jen proto, co ukázala „válka o vakcíny“. Velké státy v ní vítězí na úkor malých zemí – a bohužel na to částečně doplácí i rozdrobená sedmadvacítka.

Tento text nemá ambici stát se definitivním potvrzením správnosti federalizace. Ani ji mít nemůže. Jde o obrovský komplex technických, ale především politických otázek, které budou rozhodující. Jen se snažím na jedné konkrétní situaci, již nastolila epidemie, racionalizovat veřejnou debatu, která je poněkud hysterická z obou stran. Prounijní reklama je slušnější než národovecká, ale obsahově stejně hloupá, paušalizující a propagandistická. Znechutila by EU i mně. Zkusme diskusi vzít věcně a racionálně.

Ani předsudečná snaha předem odsoudit evropskou federaci neobstojí před neutrálním zkoumáním. Už třeba jen proto, co ukázala „válka o vakcíny“.

sinfin.digital