Není to jen o výhodách, ale i o dodržování pravidel. EU nemůže zavřít oči nad polským rozhodnutím nerespektovat evropské právo

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Polská vláda se rozhodla vyhrotit vleklou konfrontaci s institucemi Evropské unie. Tamní ústavní soud, de facto ovládaný vládní stranou Právo a spravedlnost, vyhlásil, že polská ústava má větší váhu než evropské smlouvy a že se Polsko nemusí řídit některými rozhodnutími Evropského soudního dvora (ESD).

Ještě nikdy žádný členský stát nezpochybnil nadřazenost evropského práva, do něhož spadají i judikáty ESD; všeobecně se má za to, že tato otázka je jednou provždy vyřešena jako fundamentální princip plynoucí z členství ve společné organizaci. Polsko se tak po právní stránce začalo jaksi samo vyčleňovat z Evropské unie, aniž by z ní ovšem politicky chtělo vystoupit. Poslední průzkumy ostatně ukazují, že 90 procent Poláků členství své země v EU podporuje.

Evropská komise dnes naléhavě připomněla, že všechna rozhodnutí ESD jsou závazná pro všechny orgány členských států včetně národních soudů. „Evropské právo je nadřazeno národnímu právu, a to včetně ústavních ustanovení. K tomu se všechny státy zavázaly jako členové Evropské unie,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Slíbila, že komise nekompromisně ohlídá základní principy právního pořádku EU. „Použijeme všechny možnosti, které nám smlouvy dávají, abychom to zajistili,“ prohlásila.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital