Ochrana přírody a volby: Program ODS je pohromou, Okamura nemá žádný, ANO zruší resort

S blížícími se volbami se veřejná debata začíná věnovat rozličným aspektům předvolebních programů relevantních politických formací. Ekologická asociace Zelený kruh provedla rozbor jednotlivých programů ve vztahu k ochraně přírody. Tradičně nejlépe dopadla Strana zelených, druhý nejkomplexnější program má TOP 09. Naopak cíle ODS a Strany svobodných občanů podle odborníků nejvíce zhoršují prostředí pro život lidí a oslabují ochranu přírody v České republice. Velmi dobrý ekologický program mají také Piráti. Průměrné jsou programy ČSSD a KDU-ČSL. ANO sráží řadu dobrých nápadů návrhem na faktické zrušení samostatného ministerstva, velmi slabé jsou programy KSČM a STAN, byť lepší než v případě ODS. SPD Tomia Okamury ekologický program nemá vůbec.

Uhlíkové daně a kotlíkové dotace

TOP 09 představuje konkrétní propracovaný plán pro vyčištění ovzduší a výrazné snížení závislosti na fosilních palivech. Navrhuje zavedení uhlíkové daně, která po vzoru progresivních zemí EU napraví systém obchodování s emisními povolenkami, a navíc zpoplatní nově i škodlivé pálení uhlí v domácnostech. Sociální dopady řeší dobře rozšířením kotlíkových dotací tak, aby na ně dosáhly i chudé domácnosti. Chce také prosadit závazný plán pro ukončení výroby elektřiny a tepla z uhlí do roku 2035. ČSSD shodně prosazuje rozšíření kotlíkových dotací i pro chudé a v dlouhodobém programu zároveň navrhuje zdanění fosilních paliv, které by motivovalo k výměně zastaralého vytápění špinícího ovzduší. Stejně komplexní plán jako TOP09 má i Strana zelených a velmi konkrétní plány proti fosilní závislosti představili také Piráti.

Konec bitvy o národní parky: po Senátu poslanci přehlasovali také Zemana. Co přesně se mění?

Recyklace odpadů

Strana zelených a TOP 09 mají nejkonkrétnější plány, jak rozhýbat recyklaci odpadů: shodně navrhují zvýšit cíle v Plánu odpadového hospodářství ČR a přijmout nový odpadový zákon. To by vedlo ke zvýšení recyklace z dnešních 35 % na více než 60 %. Konkrétní účinná řešení (například platbu za množství odpadu) nabízejí také Piráti. ODS a ANO obecně inklinují ke spalování odpadu, které je po skládkování druhým nejhorším řešením. V anketě Zeleného kruhu se dokonce ODS vyjádřila, že cíle pro recyklaci jsou moc vysoké.

ČSSD slibuje ambiciózní reformu pro ozdravení českých lesů: „Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát.“ Strana zelených navrhuje řešit špatný zdravotní stav lesů zavedením certifikace FSC. TOP 09 navrhuje propracovanou vizi reformy lesního hospodaření a navrhuje konkrétní opatření – novelu lesního zákona a zavedení certifikátu FSC u státních lesů, které by zaručily ozdravení lesů a udržitelné hospodaření v nich.

Současná migrace je jen předehra. Sto milionů lidí se dá brzy do pohybu, říká ekonom Kysilka

Ochrana divoké přírody a zrušení ministerstva

TOP 09 přichází s jasnou vizí, jak rozvíjet žádanou a potřebnou ochranu divoké přírody v ČR. Navrhuje vznik nových národních parků a v dlouhodobé vizi pak rozšíření divočiny na 3 % území ČR. Podobnou představu mají i Piráti. Strana zelených chce prosadit rozšíření divočiny v národních parcích a vyhlášení tří nových parků. Hnutí ANO má jasnou představu, že v národních parcích má být chráněna (a veřejnosti zpřístupněna) divoká příroda. Neodpovídá však na otázku, jak by toho dosáhlo bez samostatného Ministerstva životního prostředí. Naopak ODS vágně avizuje omezení ochrany přírody a odmítá chránit více divočiny v národních parcích i mimo ně.

Babišovo hnutí ANO se jednoznačně staví za zachování limitů těžby hnědého uhlí. Zároveň chce útlum uhelných elektráren. Zachování limitů explicitně požadují také Zelení a Piráti. V anketě se pro to vyslovili i zástupci KDU-ČSL, STAN a TOP09.

Lidovci pak navrhují zajímavý koncept Českého národního fondu budoucnosti, „kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky atd.) po vzoru Norského státního fondu“. Návrh podle Ekologického kruhu kazí jen absence požadavku na zásadní zvýšení poplatku u některých nerostů (zejména hnědého uhlí), aby stát nebyl dál okrádán, ale měl naopak příjmy do fondu.

Pekelná vedra po Evropě zabila už nejméně pět lidí. Hrozí výpadky elektřiny a nedostatek vody

TOP 09 a Strana zelených prosazují rozumnou podporu obnovitelných zdrojů a předkládají konkrétní návrhy. Vágněji – avšak pozitivně – o této problematice mluví ANO, ČSSD a KSČM.

Jen Strana zelených a TOP09 chtějí řešit problém kamionů projíždějících přes české obce a navrhují rozšíření mýta na všechny silnice tak, aby kamiony udržely na dálnicích či nahradily nákladními vlaky.

Protipovodňová ochrana

TOP 09 představila účinná a přírodě blízká řešení pro zadržování vody v krajině (revitalizace vodních toků, niv, mokřadů) i pro omezení devastace zemědělské půdy. Druhou nejlepší stranou je v této oblasti KSČM, která také předkládá konkrétní přírodě blízká řešení. Silní jsou v tomto bodě dále zejména Starostové a nezávislí (STAN).

KDU-ČSL přichází s plánem, jak posílit ochranu šelem ohrožených pytláky, a sice speciálním útvarem Policie ČR. Jakákoli další opatření pro ozdravení lesů chybějí, což je podle ochránců přírody o to problematičtější, že poslední čtyři roky lidovci ovládají ministerstvo zemědělství, a mohli tedy přijít s účinnými řešeními.

KDU-ČSL, STAN, KSČM, a zejména TOP09 a SZ představují konkrétní opatření pro ochranu zemědělské půdy před erozí a zástavbou. ODS má konkrétní plány pro podporu produkce domácích potravin a farmářských trhů a zároveň pro omezování současného škodlivého zvýhodnění velkých zemědělských producentů. Podobně silní jsou v tomto bodě STAN.

Lidé nebudou mít na vodu, katastrofické sucho může za válku na Ukrajině, tvrdí Cílek

ČSSD nadále podporuje antifosilní zákon, který by podle úspěšného britského vzoru nastavil závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Zákon navrhuje i Strana zelených a jen v anketě se pro něj vyslovilo KDU-ČSL.

A co jádro?

Piráti odmítají přímou podporu obnovitelných zdrojů (stejně jako jádra), ale přicházejí místo toho s myšlenkou zpoplatnění škod, které způsobuje spalování fosilních paliv. Jde tedy o zrušení dosavadních nepřímých dotací pro fosilní paliva (zejména uhlí). Jedná se o nový odvážný koncept, který by v praxi znamenal nastavení férového tržního prostředí, v němž obnovitelné zdroje budou levnější než zdroje fosilní.

KSČM a ODS mají zvláštní slabost pro megalomanské projekty, neboť chtějí prosadit nové jaderné bloky a poskytnout podporu, která by dopadla na spotřebitele elektřiny a daňové poplatníky. ANO mluví o „vytvoření podmínek pro stavbu“, což nutně znamená nějakou formu silné státní podpory. KSČM sní i o dalším megaprojektu: kanálu Dunaj–Odra–Labe, který by měl fatální dopady na řeky a přispěl k vysychání krajiny.

TOP 09 striktně odmítá škodlivý projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe, stejně jako jezy na dolním Labi. Méně příkře se proti kanálu DOL vymezuje Strana zelených.

Senátoři napadli u Ústavního soudu stavební novelu. Vadí jim vyloučení veřejnosti ze stavebních řízení

ODS nestačí osekání občanských práv, které provedla současná vláda a parlament, a chce další vyřazování veřejnosti z rozhodování o stavbách. Jak informuje Zelený kruh, občanští demokraté naznačují, že budou chtít zhoršit postavení občanů při připomínkování největších záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí.

Vše o sněmovních volbách si můžete přečíst zde.

SDÍLET

Stíhání Babiše se povleče do voleb, státní zástupci z něj mají štít proti svému odvolání. Je to nejbrutálnější doba, kdyby vláda zítra skončila, budu nejšťastnější, říká Benešová

Michal Půr, Vladimír Piskáček

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová patří k politikům, kteří nejdou daleko pro ostré slovo. Před několika týdny se dostala do sporu s vrchním státním zastupitelstvím, které podezírá z úniku citlivých informací ze spisů. Benešová kvůli tomu dokonce čtyři hodiny podávala vysvětlení. „Bylo místy i šokující. Ptali se mne na mnoho vysoce osobních otázek, které byly ještě doplňovány, a měla jsem pocit, že jsem sama podezřelá,“ říká ministryně v exkluzivním rozhovoru s INFO.CZ a upozorňuje, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman může čelit kárné žalobě v restituční kauze.

Přečíst celý článek
sinfin.digital