Poučení z koronaviru? Omezit závislost na Číně, přestat šílet z uhlíku a obnovit svobodu

19. 03. 2020 • 15:00

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Jak civilizace přežívají globální krize? Musejí co nejméně záviset na vstupech zvenčí, být hospodářsky silné a pevné v hodnotách, z nichž se zrodily. Platí to od starověku a bude to platit i pro nás. Koronavirus buď ohlašuje zvonění umíráčku, nebo nám přináší novou naději – to pokud se poučíme, potvrdíme hodnoty Západu, zavrhneme uhlíkové náboženství a zbavíme se nezdravě vysoké závislosti na Číně.

Koronavirová krize nám tvrdě ukázala, jak moc jsme přívěskem Číny. Propad výroby v Říši středu věští globální ekonomickou krizi. Tato manufaktura světa je také jedinou zemí, kde dnes lze nakoupit potřebný zdravotnický materiál a ve frontě tu na něj stojí celý svět. Čínské rázné a totalitní metody boje s epidemií imponují čím dál většímu počtu vyděšených zápaďanů, včetně některých lékařských kapacit. Může být hůř – když takto budeme pokračovat a čínský model bude globální standard. Nebo také lépe – když se vrátíme k vlastním kořenům.

Made in China, nebo Pax Occidentalis?

Čína chrlí do světa obrovské množství zboží. Pokud rovnou nevlastní klíčové technologie, jsou na ní západní firmy závislé alespoň proto, že tu vyrábějí své produkty. Čínští komunisté expandují po světě a skupují ložiska běžných i strategických surovin, navíc se v této zemi nacházejí největší světové zásoby kovů vzácných zemin nutných pro výrobu elektroniky. Vinou neprozíravosti západních firem, jež s Číňany spolupracují, se režim zmocnil jejich hi-tech patentů. Bez čínských dodávek by Západu chyběly i látky pro výrobu léků.

Co s tím? V dnešním propojeném světě si už nelze nezávislost představovat jako absolutní soběstačnost. Nicméně stejně jako můžeme aspoň zpomalit šíření viru, a tím se zachránit, můžeme omezit šíření čínského vlivu. Jak? Chce to rychle zavádět průmysl 4.0, 3D tisk, který citelně omezí spotřebu mnoha surovin, vrátit technologickou výrobu zpět na Západ do automatizovaných továren a masivně investovat do výzkumu a inovací, což mimo jiné přinese nové výrobky, jež se obejdou bez strategických kovů, na nichž sedí Číňané.

ilustrační snímek

Všechna tato opatření nám umožní snížit nutné vstupy z Číny. A kde to nepůjde, budeme mít díky inovacím protizbraň. Cílem je, aby byl komunistický režim na Západu závislý více, či přinejmenším stejně, jako my na něm. Naprosto nulová musí být naše závislost v oblasti strategických technologií, kritické infrastruktury a čínské tajné služby už nesmějí mít přístup k našim průmyslovým tajemstvím a kybernetickým systémům. Jedině pak budeme moci pomýšlet na obnovu „západního míru“ – Pax Occidentalis.

Uhlík se o sebe postará, my se starejme o lidi

Koronavirus srazí světovou ekonomiku. Přičemž západní země s vyšší životní úrovní, demokracií a zhýčkanějším obyvatelstvem budou daleko zranitelnější, než jiná teritoria. Možná přijde horší krize, než po pádu trhu s nemovitostmi v USA v roce 2007. Evropskou unii by to mělo probrat z uhlíkového blouznění. Setrváme-li v bludné víře, že stůj co stůj musíme být lídry v boji s kysličníkem uhličitým, brzy nebudeme pány ani ve svém vlastním domě. Evropa připadne rozumnějším s větším pudem sebezáchovy a větší vůlí k životu…

Studium historie nás učí, že dávné civilizace čelily řadě vážných změn klimatu. Přežily je jen ty, které měly dostatečnou ekonomickou sílu, aby se dokázaly přizpůsobit. Ostatně to je hlavní evoluční výhoda druhu homo sapiens: na rozdíl od jiných máme takřka nekonečnou schopnost adaptace. A to díky našemu mozku. Používejme ho. Různě velké globální proměny počasí tu byly, jsou a budou. Ale my tu nemusíme být, když si pošetilým a pyšným lhaním do kapsy, že poručíme větru dešti, zničíme potenciál k efektivní reakci.

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský inzeroval, že s kolegy zatlačí na Evropskou komisi, aby pozastavila legislativu nutící automobilky k šílenému snižování emisí CO2. Tato první vlaštovka však jaro nedělá. Unie by měla zásadně revidovat celý „Green deal“. Ústřední termín uhlík ať vystřídá slovo inovace. Měli bychom důsledně zavádět jen ta opatření, která zvýší naši ekonomickou sílu, globální konkurenceschopnost, technologickou dominanci. Ony se tím i sníží emise. Ovšem způsobem, který nás nezabije, ale posílí.

Civilizace „se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“

Slova Tomáše Garrigue Masaryka platí nejen pro státy, ale pro všechna lidská díla. Civilizace v minulosti nakonec neumíraly primárně v důsledku nájezdů nepřátel či nedostatku zdrojů kvůli klimatickým změnám. Tyto nepříznivé okolnosti je jen „dorazily“. Ale na počátku cesty do nikam vždy stála ztráta hodnot, podkopání základů, na nichž byla vystavěna jejich budova, relativizace ideálů, které do té doby všichni samozřejmě přijímali.

Pokud dnes někdo s nekritickým obdivem hledí k Číně, je třeba poznamenat dvě věci. Za prvé: konfuciánský kolektivismus s jeho totálním podřízením jedince zájmům celku je v ostrém rozporu se západními hodnotami. Za druhé: není pravda, že čínská civilizace je starší, než naše. Někdy bývala úspěšnější a silnější, ale v době, kdy Konfucius sepisoval své názory na řízení společnosti, stál Šalomounův chrám v Jeruzalémě už čtyři sta let, v Řecku kvetla antická filosofie a Řím měl svůj právní řád. Všechny tři pilíře Západu tedy existovaly.

Žena pracuje s rouškou během koronavirové epidemie v Číně

Lékem na rozkladný virus není méně Západu, ale více Západu. Více svobody, více demokracie, více osobní iniciativy. Podpořme kritické myšlení, židovsko-křesťanskou morálku, jež zrodila lidská práva, parlamentarismus, vládu práva a kapitalismus, který stojí na živnostnících a malých firmách. Ty tvoří páteř ekonomiky, ženou vpřed inovace a lépe odolávají krizím. Zato ve velkých montovnách příliš mnoho lidí na příliš malém prostoru vyrábí zboží s příliš malou přidanou hodnotou s příliš velkou závislostí na surovinách…

Co tě nezabije, to tě posílí

Pokud vzkaz epidemie koronaviru pochopíme správně, potvrdí se tím rčení „co tě nezabije, to tě posílí“. Že jsme příliš závislí na Číně, víme už dávno, jen s tím nic neděláme. Zkušenost, kdy nás Číňané napřed nakazili a při léčbě se zase musíme spoléhat na ně, by nás konečně mohla pohnout k akci. Uhlíkové pseudonáboženství je evidentně škodlivé, ale my umlčujeme hlas rozumu. Hrozící nouze by mohla vést k pragmatičtějšímu jednání. Západ se mravně rozkládá. Ale vlna koronavirové solidarity je světlem naděje.

Mělo by být společným zájmem politiků, byznysmenů, akademiků, novinářů a dalších snažit se poučit z epidemie a společně hledat řešení pro budoucnost. Co nás zachrání, nemusí být v principu až tak složité: „Nevyráběj v Číně, co můžeš vyrobit doma“. „Nemysli na uhlík, ale na lidi.“ „Co bylo dost dobré pro tvoje předky, je dost dobré i pro tebe.“ Kdybychom si z koronavirové krize neodnesli nic než tato tři poučení, bylo by to víc než dost. Mohlo by to dát západní civilizaci aspoň sto let navíc.