Rada ČT v rozvalu. Lipovská rdousí dítě, které sama porodila

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Díky rozvolnění covidových opatření byli novináři ve středu opět přítomni na jednání Rady ČT. Hned na úvod je třeba říct, že to stálo za to. Poslouchat rozvleklá a zablokovaná jednání on-line sice mělo také své výhody, ale vidět to naživo, to má ještě o řád jiné kvality. Vidět na vlastní oči, v jakém rozvalu je kontrolní orgán veřejnoprávní televize, je skvělou ilustrací toho, jak Babiš a jeho spojenci systematicky ničí státní a veřejné instituce. Pohled k nezaplacení.

„Jsme v situaci, kdy se dokupují velbloudi, nikdo ale neví, zda bude cirkus udržitelný a bude moct jezdit po světě. Musíme si vysvětlit, zda má být cirkus cirkusem, varieté, anebo zvěřincem.“ Tak radní Hana Lipovská popsala ekonomickou kondici České televize. Svůj příspěvek doprovázela grafy a tabulkami, a to v rámci bodu o Výroční zprávě České televize o hospodaření v roce 2020. Těžko se to někomu, kdo nezná procedury, kterými se Rada ČT řídí, vysvětluje, ale Lipovská opět potvrdila, že jimi pohrdá.

Pokusím se to vysvětlit polopaticky: Na květnovém jednání si Rada ČT hlasováním ustanovila pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo koordinovat přípravu a tvorbu konečného znění Výroční zprávy o hospodaření v roce 2020. Měla tři členy: Hanu Lipovskou, Pavla Kysilku a Romana Bradáče. Všichni s tím souhlasili, všichni tři pro vznik pracovní skupiny v tomto složení také hlasovali. V jedné fázi přípravy dokumentu byli všichni radní vyzvání, aby k jeho znění vznesli námitky a otázky. Na jejich formulaci měli tři týdny. Nikdo, včetně Lipovské, je nevyužil.

Ještě jednou: Lipovská, zodpovědná za vznik a finální verzi dokumentu, který – jen tak mimochodem – měli radní ve středu na svých pracovních stolech ve vytištěné verzi, se nejenže spolupodílela na jeho vzniku, ale zároveň po celou tu dobu nezasáhla do jeho podoby. Jeden by čekal, že si za ním tedy bude stát a bude ho ostatním radním navrhovat ke schválení. Lipovská je ale svéráz, nejen že je schopná navrhovat usnesení od stolu, aniž by o jejich znění své kolegy informovala předem (aby si mohli nastudovat, o čem budou hlasovat), ona je schopná „sejmout“ i to, za co nese sama odpovědnost.

Přesně to se stalo ve středu. Nejprve vystoupil Pavel Kysilka. Jeho projev byl stručný, jasný, přímočarý. Zároveň jasně řekl, že výroční zprávu doporučuje ke schválení. (Což o něco později učinil také třetí zpravodaj Roman Bradáč.) Předtím Kysilka upozornil na tři rizika, kterým bude ČT čelit. Klesá a bude klesat reálná hodnota veřejnoprávního poplatku, ČT přišla o možnost odpočtu DPH, což je díra v rozpočtu ve výši 350 milionů korun za rok, a blíží se rok (2024), kdy ČT už nebude moct čerpat prostředky vytvořené v minulosti. Kysilkovi z toho vychází, že televize musí řešit dvě velká témata:

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co Lipovská výroční zprávě vytýkala?
  • Jaký dluh podle ní ČT má?
  • A v čem byl její postup příznačný?
sinfin.digital