Studuj techniku, zachráníš klima. Filosofové a genderistky planetě nepomůžou

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Máme dva problémy. Prvním je žalostně nízký zájem o technické a přírodní obory. Druhým špinavá planeta. Oba lze řešit jedním elegantním způsobem: Když přemýšliví mladí lidé, jimž vadí uhlíkové emise, začnou studovat techniku či přírodovědu. Ne, nejde jim to nařizovat, ale pokud berou svou odpovědnost za klima vážně, snad by o tom mohli alespoň začít uvažovat.

Každá vědomost má svůj význam a filosofové, sociální vědci i ty slavné genderistky jsou pro společnost užiteční. Jedno je však jisté: studium těchto oborů nepřináší dovednosti, jež lze přímo využít k ochraně klimatu. Green Deal nás kromě jiného donutí reformovat školství a změnit strukturu absolventů. Zelená transformace si vyžádá specializaci v řadě oborů. Nové podmínky bude formovat proměna energetiky, digitalizace, průmysl 4.0., internet věcí a vůbec deglobalizace výroby, která omezí převážení zboží přes půl planety.

Není žádným tajemstvím, že dnešní mladé generaci studium matematiky, fyziky, chemie, biologie či techniky mnoho neříká. Zatímco humanitní fakulty jsou narvané k prasknutí, ty, které se zabývají přírodními vědami, těžko hledají zájemce. Není to dáno jen obtížností těchto oborů, ale také tím, že nejsou „v kurzu“ a nadaní lidé si s nimi (chybně) nespojují takovou perspektivu, jako třeba s advokacií či médii. Důsledkem je, že nám chybějí vědecké mozky, jež by pracovaly na nových, k přírodě šetrnějších technologiích.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • o tom, že protesty jsou sice hezké, ale planetu nezachrání.
  • o tom, jaká je propast mezi generacemi
sinfin.digital